SERIT - ny infrastruktur for translasjonforskning

Bygger bro mellom basalforskning og pasientbehandling

Ahus-laboratoriet Epigen har fått status som regional infrastruktur for translasjonsforskning i Helse Sør-Øst under navnet SERIT. Det vil skape nye muligheter for å forstå hvordan ny kunnskap om menneskets arvemateriale kan bidra til forbedret pasientbehandling.

​Det er lagt mye ressurser i å kartlegge menneskets arvemateriale (det humane genom) og ulike genetiske varianter som kan tenkes å føre til utvikling av sykdom. Slik basalforskning skaper forventninger om at ny kunnskap skal kunne føre til forbedret pasientbehandling.


Å oversette kunnskap fra basalforskningen til klinikk er en egen disiplin i forskningen, kalt translasjonsforskning. Det kan ta år med translasjonsforskning før interessante funn om arvematerialet (genomet) kan komme til praktisk anvendelse og føre til ny og forbedret pasientbehandling.

Les saken på nettsidene til Akershus universitetssykehus.

Publisert 28.09.2016 11:00 | Endret 28.09.2016 15:15

 Handler om

 Relaterte enheter