Endringsagenter forbereder Vestre Vikens ledere og kommende instruktører

Endringsagentene på Vestre Viken samlet, bakerst fra venstre: Marie Boldvik, Berit Fredriksen, Geir Bye Gundersen, Hilde Mehlum Bjerknes, Anne Lundar Keiser, Kristin Eliassen, Ann-Kristin Kleven, Anne Sandvik Hammer, Per Bredesen, Gunn May Eggereide, Elisabeth Trøa. Foran fra venstre: Urd Ildahl, Tonje Tovmo, Tone Beate Berg, Kirsten Smith, Ragnhild Sandvold - og lengst til høyre Oddveig Ballangrud.

Til tross for at innføringen av regional EPJ på Vestre Viken er utsatt med fire måneder, jobbes det intensivt videre med å forankre prosjektet og synliggjøre fordelene ved å standardisere. 20 endringsagenter er nå i sving for å mobilisere og forberede organisasjonen på innføringen av ny standard 27. mars neste år.

​– Utsettelsen har gitt oss bedre tid til å jobbe med å konkretisere gevinstene av dette arbeidet for Vestre Viken, og gjort at vi kan bruke litt mer tid på å forankre prosjektet internt. Det er veldig bra. Vi har nå 20 endringsagenter i sving som skal ut i virksomheten for å informere ledere på alle nivåer, samt kommende instruktører, sier Vibecke Storhaug, prosjektleder for Regional EPJ Standardisering på Vestre Viken.

 

Målet er vi enig om

Endringsagentene er fra ulike deler av virksomheten og skal sørge for å utvikle informasjons- og opplæringsmateriell som blir så matnyttig som mulig for brukerne.

– Selve standardiseringen byr på mange fordeler, men medfører også en del endringer der vi må tilpasse oss en felles måte å arbeide på. Derfor er det viktig å holde det endelige, langsiktige målet høyt; én innbygger – én journal. Skal vi nå dit, og det tror jeg ingen er uenig om at vi skal, må alle helseforetakene gjøre noen endringer i dagens oppsett av DIPS. På den måten kommer vi alle etter hvert over på en felles standard slik at vi om noen år kan slå sammen databasene til én felles løsning – til beste for både helsepersonell og pasienter, sier Storhaug.

 

Utsatt med fire måneder

Felles styringsgruppe for regional EPJ vedtok 31. august i år å utsette innføringen av regional standard av elektronisk pasientjournal på Vestre Viken fra 28. november 2016 til 27. mars 2017.  Bakgrunnen for utsettelsen er at prosjektet sentralt mangler ressurser med inngående kompetanse på oppsett av DIPS.

– Mangelen på ressurser gjør at prosjektet ikke har kapasitet til å ferdigstille løsningen for alle helseforetak og samtidig gjennomføre test og produksjonssetting av fire helseforetak parallelt, sier prosjektleder Mariann Seland i Regional EPJ.

Ifølge ny plan, skal den første prøvekonverteringen i Vestre Viken være gjennomført 5. desember i år, mens man skal være i mål med prøvekonvertering nummer to til 6. februar 2017. Akseptansetesten skal være godkjent 17. mars og sluttbrukeropplæringen gjennomført til innføringen 27. mars. Prosjektet avsluttes i Vestre Viken 28. april.

Test og produksjonssetting av regional standard for Vestre Viken vil da gå i samme tidsrom og påvirke innføringsplanen for de neste helseforetakene som skal innføre den regionale standarden. Les mer om dette her.

Publisert 29.09.2016 11:00 | Endret 29.09.2016 10:38

 Handler om

 Relaterte enheter