Fornøyd med elektronisk henvisning og rekvirering

​Legene Stephane Christopher Mukkaden (t.v) og Magnus Lindstrøm ved Rolvsøy legekontor er fornøyde med den nye IHR-løsningen.

Legekontorer i Helse Sør-Øst kan nå sende elektroniske henvisninger og rekvisisjoner direkte til bildediagnostikk og laboratorier ved helseforetakene. – En stabil og rask løsning, sier leger og helsesekretærer ved Rolvsøy legekontor.

Prosjekt Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) jobber med å innføre papirløs henvisning og rekvirering mellom legekontorer og helseforetak. Løsningen brukes av fastlegene for rekvirering av laboratoriemedisin og henvisning til røntgenundersøkelser, og den integreres mot både legekontorenes journalsystemer og helseforetakets fagsystemer.

Det betyr at bestillinger gjøres via legekontorenes journalsystem.

– Dette forenkler rekvireringen og gir legene mulighet til å lage egne analysepakker. Legekontoret har en alltid oppdatert analyseoversikt. Det er også prøvetakingsveiledning på etikettutskriftene. En annen fordel er at all informasjon om pasientenes blodprøvesvar og røntgenbilder allerede ligger i sykehusets pasientjournal ved innleggelse, sier Mona Stidahl som er prosjektleder ved IHR mottaksprosjekt ved Sykehuset Østfold.

Sammen med kollega Saratha Uthayakumar jobber hun med innføring av løsningen i Østfold. Helseforetaket tilbyr installering av IHR-løsningen og opplæring av de ansatte på legekontorene. 31 legekontorer i Østfold bruker nå løsningen, og det sendes rundt 8000 rekvisisjoner i måneden til laboratoriene og 700 henvisninger i måneden til bildediagnostikk. 1-2 nye legekontorer tar i bruk løsningen hver uke, slik at antallet rekvisisjoner og henvisninger stadig øker.

 

Helsesekretærene Lise Syversen, Grete Eriksen og Solveig B. Amundsen ved Rolvsøy legekontor fikk støtte under IHR-innføringen av Saratha Uthayakumar (t.v) og Mona Stidahl (t.h) fra Sykehuset Østfold.

 

Gode erfaringer

Rolvsøy legekontor i Fredrikstad var et de første legekontorene i Østfold som innførte løsningen.

Vi har positive erfaringer med løsningen. Systemet har vært stabilt, og vi slipper å skrive ut på papir. Det virker også som om det går fortere på laben, sier lege Magnus Lindstrøm.

Pasientsikkerheten er viktig. Alle prøveglass merkes med en gang, og etikettene har prøvetakingsveiledning. Det er også brukervennlig på den måten at vi har opprettet egne analysegrupper for de prøvene som vi bruker mye, sier lege Stephane Christopher Mukkaden.

 

 

 

Etikettene er merket med kode og sikker id når de kommer ut av skriveren. Kodene leses direkte ved laboratoriene på sykehusene.

 

Også helsesekretærene er fornøyde.

– Systemet er veldig ryddig og greit. Tidligere brukte vi papirrekvisisjoner, nå blir informasjonen om pasient, og hvilke prøver som skal tas, påført automatisk. Deretter sjekker vi med pasienten at informasjonen på etiketten stemmer. Faren for feil er mindre og pasientsikkerheten er høyere, sier helsesekretær Lise Syversen.

Sammen med kollegaene Grete Eriksen og Solveig B. Amundsen viser hun oss hvordan systemet fungerer. Når legen har lagt inn bestilling på prøver, skrives etikettene ut på en spesialskriver på rommet hvor blodprøvene tas. Etikettene kommer med informasjon om hvilke type glass prøvene skal tas i, og hva som skal gjøres med prøvene før de sendes til laboratoriet på sykehuset. Etikettene limes på glassene, og glassene settes i en beholder som hentes av sykehusets sjåfør en gang om dagen.

– Det var ikke vanskelig å lære seg systemet. Vi fikk veldig god oppfølging fra sykehuset, og hjelp de første dagene. Etterpå har vi kunnet ringe hvis det er noe vi lurer på, sier de tre helsesekretærene.

 

Analyseres automatisk

Vi følger kassen med prøver fra Rolvsøy legekontor til Senter for laboratoriemedisin ved Sykehuset Østfold Kalnes. På det topp moderne, automatiserte laboratoriet blir innholdet i kassene sortert, og brettene med blodprøver blir plassert på samlebåndet hvor de blir ankomstregistrert og sendt videre til analyse. Etikettene leses automatisk og de bestilte blodprøvene analyseres. Resultatene av analysene kommer automatisk frem i den elektroniske pasientjournalen på legekontoret, samtidig som de blir lagret i pasientjournalen på sykehuset. Dermed er prøveresultatene registrert på sykehuset dersom pasienten blir innlagt.

 

På det nye, automatiske laboratoriet på Kalnes blir blodprøvene satt på båndet til analyse.

 

– Pasienten slipper å ta prøvene på nytt, og vi får et mer effektivt utredningsarbeid på sykehuset, sier Mona Stidahl og Saratha Uthayakumar.

De som jobber på laboratoriet følger med på analysene og prøvesvarene, og får beskjed umiddelbart dersom prøvene viser verdier som legekontoret må varsles om per telefon. Alle unormale svar blir fulgt opp enten det er på sykehuspasienter eller pasienter fra legekontorene.

 

Raskere svar

Laboratoriet er fornøyd med den nye løsningen.

– IHR-løsningen fungerer bra for oss på sykehuset, sier Kjersti Paulsen som er fagansvarlig på Seksjon for Pre/post analyse på Sykehuset Østfold.

– Glassene er godt merket, og vi får riktige prøver på riktige glass. Dette gir god kvalitetssikkerhet. Informasjon om pasient, rekvirent og rekvirerte analyser registreres automatisk i laboratoriet, sier hun.

– Vi har også en gevinst på tid ved at legekontorene får raskere svar enn tidligere, sier hun.

 

Fagansvarlig Kjersti Paulsen ved Senter for laboratoriemedisin på Sykehuset Østfold tar imot blodprøvene fra Rolvsøy legekontor.

 

Hun sier også at nye analysekoder raskt kan legges inn i løsningen, slik at den til enhver tid er oppdatert.

Også for bildediagnostikk er det positive effekter.

Den obligatoriske utfyllingen av tilleggsopplysninger sikrer blant annet at sykehuset alltid får inn all informasjon som er nødvendig for å utføre undersøkelsene. Dette fører til et raskere behandlingsforløp, sier Mona Stidahl.

 

Prosjektleder for IHR-innføringen i Østfold, Mona Stidahl og fagansvarlig ved Seksjon for Pre/post analyse på Sykehuset Østfold, Kjersti Paulsen, sier at legekontorene får analysesvarene i løpet av en time etter at blodprøvene er kommet til laboratoriet.

 

Innføres i hele regionen

Prosjekt Interaktiv henvisning og rekvirering, som jobber med den regionale innføringen av løsningen, regner med at 4-500 legekontorer i regionen har tatt i bruk IHR-løsningen innen utgangen av 2017. Hittil er det 170 legekontorer over hele regionen som har tatt i bruk løsningen.

Oslo universitetssykehus er det neste helseforetaket som begynner å bruke løsningen. Sykehuset setter i gang med pilotering før årsskiftet.

IHR er en regional løsning som er lik for alle. Dette er først og fremst viktig for pasientsikkerheten siden løsningen gir færre feilmuligheter. At alle har den samme versjonen av løsningen gjør også at forvaltningen blir enklere, sier prosjektleder Rune Lauvik.

Han får også gode tilbakemeldinger fra legekontorer som bruker løsningen.

– Fordelen for legekontorene er at man kan bestille alle typer lab-prøver og radiologiske undersøkelser fra samme sted, sier Lauvik.

 

 

 

 

 

Leder for prosjekt Interaktiv henvisning og rekvirering, Rune Lauvik, sier at fordelen for legekontorene først og fremst er at de kan bestille alle typer lab-prøver og radiologiske undersøkelser fra samme sted.

Kommunehelsetjenesten

Den neste oppgaven for prosjektet er at kommunehelsetjenesten skal få samme mulighet til å bruke IHR-løsningen som legekontorene har nå.

– Parallelt med at vi fortsetter å tilby og innføre løsningen ved legekontorene, begynner vi å se på kommunehelsetjenestens behov. Vi regner med å starte en pilotering av løsningen i kommunehelsetjenesten i løpet av 2017, sier Rune Lauvik.

Prosjekt Interaktiv henvisning og rekvirering er en del av program for Regional klinisk løsning, som skal bedre pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen i Helse Sør-Øst gjennom å standardisere, slå sammen og modernisere regionens kliniske løsninger og prosesser.

Publisert 28.11.2016 11:00 | Endret 15.03.2017 10:40

 Handler om

 Relaterte enheter