Immunterapi mot lungekreft

Pembrolizumab (Keytruda) innføres til behandling av ikke-småcellet lungekreft. Dette var en av seks metoder som Beslutningsforum vurderte. Ytterligere ett legemiddel blir innført, mens fire andre metoder fikk nei.

​Les mer på sidene til Nye Metoder

Publisert 26.09.2016 16:00 | Endret 04.10.2016 08:58

 Handler om

 Relaterte enheter