Jobber mer effektivt med nytt pakkeforløpsverktøy

– Den nye regionale løsningen for pakkeforløp kreft gir oss bedre oversikt, sier forløpskoordinator Marianne Olsen og kodeansvarlig Marianne Gårderhagen ved Oslo universitetssykehus. Måling viser nedgang i antall klikk fordi det er enklere å registrere informasjon i den nye løsningen.

​Pakkeforløpskoordinatorene ved Oslo universitetssykehus (OUS) tok i slutten av mai i bruk en ny regional løsning for pakkeforløp for kreft. Løsningen skal frigjøre mer tid til å følge opp pasientene, gi mer effektiv dokumentering og øke kvaliteten på rapporteringen.

Den nye løsningen er utviklet i DIPS Arena, som er en ny generasjon av den elektroniske pasientjournalen DIPS.

Forløpskoordinatorene på sykehuset passer på at alle frister holdes for pasienter som er inne i et pakkeforløp for kreft. Den nye funksjonaliteten er tatt i bruk ved alle klinikker som behandler kreft.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodeansvarlig Marianne Gårderhagen og forløpskoordinator Marianne Olsen ved Urologisk avdeling på OUS Aker er fornøyd med det nye verktøyet for pakkeforløp kreft. 

 

Færre klikk

I den tidligere løsningen måtte forløpskoordinatorene gjøre veldig mange klikk og bruke mye tid på å registrere koder. I den nye løsningen er det enklere å registrere de samme kodene.

– For å måle effekten av verktøyet på hvor mye tid en pakkeforløpskoordinator bruker på å registrere data, er det gjennomført en måling av antall klikk brukt på utvalgte arbeidsoppgaver. Målingen fokuserte på registrering av koder som forløpskoordinatorene har meldt som spesielt tidskrevende, sier leder Ingrid Heitmann i delprosjekt Arena og integrasjoner i Regional EPJ.

Antall klikk forløpskoordinatoren bruker på de samme arbeidsoppgavene i den tidligere løsningen DIPS Classic og den nye løsningen DIPS Arena er blitt sammenlignet.

– Målingen viser stor nedgang i antall klikk brukt for å registrere koder. For eksempel bruker en forløpskoordinator som jobber i DIPS Classic i snitt 49 klikk, mot 14 klikk i DIPS Arena på å registrere koden «start pakkeforløp», sier Heitmann.

Behovet for enkelte registreringer faller også helt bort i den nye løsningen fordi de dekkes av annen funksjonalitet.

 

Bedre oversikt

Marianne Olsen er forløpskoordinator ved Urologisk avdeling på OUS Aker, og jobber med blære-, nyre-, penis- og testikkelkreft. Hun har tatt i bruk kodingen i den nye løsningen, og opplever enklere bruk med færre klikk.

– Jeg synes den nye løsningen er bra. Du slipper å lage tekniske kontakter, og det blir dermed mindre klikk, sier Olsen.

Løsningen gir bedre oversikt over pasientenes milepæler, som for eksempel oppstartdato for pakkeforløp, første oppmøte, tidspunkt for klinisk beslutning og tidspunkt for behandlingsstart.

– Disse milepælene viser om tidsfristene holdes. Nå er det enklere å få oversikt over hvor pasientene er i forløpet. Vi ser alle milepælene og når pasientene bør nå dem, sier Olsen.

Marianne Gårderhagen er kodeansvarlig for pakkeforløp prostatakreft ved den samme avdelingen. Hun jobber i team med forløpskoordinator og helsesekretær, og opplever også at den nye løsningen gir bedre oversikt.

– Som team har alle tilgang til å se hvor pasienten er i forløpet. Vi får en tidslinje for hver pasient og en estimert dato for når pasienten skulle hatt oppmøte. Dermed er det tydeligere når man når målene. Det er mange pasienter med prostatakreft, og vi får enkel og god oversikt over alle pasientene i pakkeforløpet. Bedre oversikt gir mindre fare for feil, og det er umulig å overse en pasient i denne løsningen, sier Gårderhagen.

 

 

 


 

 

Målingen viser stor nedgang i antall klikk brukt for å registrere koder, sier leder Ingrid Heitmann i delprosjekt Arena og integrasjoner i Regional EPJ.

 

Bedre rapporter

Hun har vært med på å teste og utvikle løsningen.

– Jeg tror det ligger store muligheter i Arena til å få enda bedre oversikt enn vi har nå. Prostatapakkeforløpet er så stort at vi er helt avhengige av gode rapporter for å kunne nå målene i pakkeforløpene. Dette tror jeg er mulig i Arena, sier Gårderhagen.

Delprosjektleder Ingrid Heitmann bekrefter at det jobbes med rapporter i løsningen.

– Etter hvert vil løsningen også inneholde et sett med rapporter for lettere å få oversikt, sier Heitmann.

Hun sier også at det skal gjennomføres flere undersøkelser rundt bruken av pakkeforløpsløsningen ved sykehuset.

Det er en regional løsning som nå er utviklet, og OUS ble valgt som pilotsted. Løsningen skal etter hvert innføres ved alle helseforetakene i helseregionen. Planleggingen av videre planer for DIPS Arena i Helse Sør-Øst pågår høsten 2016.

Publisert 29.09.2016 10:00 | Endret 14.06.2018 15:38

 Handler om

 Relaterte enheter