Forslag til statsbudsjett 2017:

Nytt psykiatribygg på Sørlandet

Regjeringen foreslår lån på 80 millioner kroner til nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus i 2017, med en låneramme på 567 millioner kroner som utbetales i perioden 2017-2020.

Regjeringen fortsetter å prioritere pasientbehandlingen og foreslår å styrke sykehusene med 1888 millioner kroner i 2017.

– Regjeringens budsjettforslag bidrar til å ruste sykehusene for fremtiden og til å redusere unødvendig venting for pasientene. Det er nødvendig for å skape pasientens helsetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Her finner du hele pressemeldingen og en samleside om Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag

Publisert 06.10.2016 11:00 | Endret 06.10.2016 11:12

 Handler om

 Relaterte enheter