Kortere ventetid for sykehuspasientene

Ventetiden ved norske sykehus fortsetter å gå ned og Helse Sør-Øst som region har nå de korteste ventetidene i landet.

Ved utgangen av 2. tertial i år er gjennomsnittlig ventetid for alle fagområder i Helse Sør-Øst på 42 dager. Det er historisk lavt og to dager under landsgjennomsnittet. Det viser nye tall Helsedirektoratet har publisert i dag.

Les rapporten på Helsedirektoratets sider

Se også nettsak fra Helse- og omsorgsdepartementet

Publisert 27.10.2016 15:00 | Endret 15.03.2017 10:41

 Handler om

 Relaterte enheter