Kunst som berører

Torsdag 21. mai ble de 5 nye kunstprosjektene på Sykehuset Østfold Kalnes offisielt åpnet med kunstvernissage med kunstnerne, presse og gjester til stede. - Dette vil være et godt sted å være både for pasientene, ansatte og de som kommer hit på besøk, sa Nina Kristiansen, leder i kunstutvalget. - De nye kunstprosjektene på Kalnes er kunst som berører, utfordrer og vil oss noe, sa Wenche Lyngholm, HR-direktør i Sykehuset Østfold, som tok i mot de nye kunstprosjektene på vegne av Sykehuset.

Kunstprosjektet for nytt østfoldsykehus har vært et samarbeid mellom Prosjekt nytt østfoldsykehus og Sykehuset Østfold. Kunstprosjektet omfatter de 5 nye kunstprosjektene samt plassering og tilrettelegging av eksisterende kunst. Kunstvernissagen på torsdag var kun for de 5 nye kunstinstallasjonene.


 

- Vi har klart å skape et fantastisk bygg og et inspirerende kunstprosjekt som sammen skaper en velfungerende og storslått helhet, sa Nina Kristiansen da hun innledet kunstvernissagen i sykehusets plenumssal.


 

- Dette er kunst som snakker med og spiller godt sammen med bygget og de rommene den fyller, supplerte Lyngholm.


 

 

Vind


 

 
Kunstneren John Audun Hauge foran sitt kunstverk Vind.

 

”Vind” av John Audun Hauge, er montert på toppen av trappehuset og består av 15 røde aluminiumsstrå som rager 5 til 7 meter over taket. Vind som er godt synlig fra både E6 og sykehuset, ønsker pasienter, ansatte og besøkende velkommen til det nye sykehuset. 


 

- Det har vært mye arbeid, men jeg er veldig fornøyd med resultatet, sa Hauge. 


 

Aluminiumsstråene ble fraktet på lastebil fra hans atelier i Sandviken i Bergen ned til Østfold, hvor de ble montert og heiset på plass.


 

 

Assembly


 

 

I ankomsttorget står installasjonen ”Assembly” laget av Jan Christensen og Marius Dahl. ”Assembly” er et reisverk av et halvferdig hus og fungerer som en stor portal inn mot hovedinngangen 


 

- Vi ønsket at ”Assembly” skulle skille seg ut fra det store moderne bygget i bakgrunnen med all sin moderne teknologi, sa kunstnerne.


 

Kunstnerne valgte bevisst corten stål som materiale. De 400 løpemeterne med stålbjelker, totalt 372 elementer og 84 kvm stålplater, ble bestilt i USA og fraktes på et stort containerskip til Tyskland før det ble fraktet videre til Oslo. Stålet ble sveiset til moduler på Ringsaker før det ble fraktet til Kalnes og endelig ferdigstilt foran hovedinngangen. 


 

 

Illumination og Study of the golden selection


 

I vestibylen henger speilverket ”Illumination” og veggteppet ”Study of the golden selection”, av kunstnerduoen Lello// Arnell. 


 

 

 

”Illumination” består av ulike speil satt i ulike vinkler slik at helheten skaper en ny og oppdelt gjengivelse av rommet. Dette er en teknikk Lello//Arnell har jobbet med tidligere og i vestibylen på sykehuset har de latt seg inspirere av de store runde takvinduene.


 

 

 

Teppeverket ”Study of the golden section” henger på den store fondveggen man ser rett inn på når man kommer inn hovedinngangen på sykehuset. Teppeverket er basert på Det gyldne snitt og er laget av ulike industritepper.


 

 

Lyspunkt


 

 

Fra vestibylen og personalkantinen ruver ”Lyspunkt” av Jone Kvie. ”Lyspunkt” består av en 10 meter skråstilt stålstang og gullforgylt skulptur av en trerot på toppen. Skulpturen er lyssatt og lyser som en stjerne eller meteor på himmelen. 


 

Jone Kvie tar ofte utgangspunkt i hvordan stjerner kollapser og dannes i sine kunstverk. Han bruker også naturen som inspirasjon og ”Lyspunkt” er en modellering av en stor trerot. Kunstneren har brukt trerøtter og stubber som utgangspunkt for flere av sine tidligere kunstprosjekter. 


 

- Jeg bruker kjente symboler og viser de fram på en ny måte, sa Jone Kvie. 


 

 

Omformasjon


 


 

På den ene veggen i kapellet henger det et lite steinlandskap av 1200 steiner og resirkulert glass. ”Omformasjon” er laget av Gunn Harbitz og Sissel Berntsen og består av steiner fra blant annet Kina, Japan, Italia, Danmark, Gotland, Norge og til og med sykehustomta på Kalnes. På flere av steinene ser man tydelige spor etter fossiler og krystaller og andre egenarter. 


 

- Planen var å ha alt i duse farger, men vi valgte likevel ut et par steiner som skulle skille seg ut, blant annet en rød stein fra Hvaler. Ønsket vårt er at kunstverket ser ut som et teppe «vevd» av stein, slik man ville kunne sett det på en steinstrand, sa kunstnerne. 


​​​
Publisert 26.05.2015 14:00 | Endret 26.05.2015 14:29

 Nyttig informasjon

 Handler om

 Relaterte enheter