Kvinnsland trer ut av styret i Oslo universitetssykehus

Professor Stener Kvinnsland trer ut av styret ved Oslo universitetssykehus HF. På grunn av sykdom har Kvinnsland valgt å trekke seg fra sine styreverv.

Anne Carine Tanum som er nestleder i styret ved Oslo universitetssykehus, går inn som styreleder ved helseforetaket.

- Stener Kvinnsland har lagt ned en solid innsats som styreleder ved Oslo universitetssykehus. Med sin brede erfaring, forståelse og kunnskap fra mange år i ulike roller i sykehus-Norge, har han betydd mye for Oslo universitetssykehus i en utfordrende periode. Nå ønsker jeg Stener god bedring og lykke til videre, sier Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst.

Stener Kvinnsland skal ferdigstille arbeidet i det regjeringsoppnevnte utvalget som skal utrede ny organisering av eierskapet til spesialisthelsetjenesten. Utvalget skal avgi sin innstilling innen 1. desember 2016.

Publisert 04.10.2016 19:00 | Endret 05.10.2016 11:58

 Handler om

 Relaterte enheter