Nyhetsbrev fra Regional EPJ, september 2016

Regional EPJ kom ut med sitt sjette nyhetsbrev 30. september. Regional EPJ er en del av programmet Regional klinisk løsning, ett av flere satsingsområder under Digital fornying i Helse Sør-Øst, og jobber for å etablere en felles pasientjournal på tvers av alle helseforetakene i Helse Sør-Øst innen 2020. Målet er tryggere, enklere og mer effektiv kommunikasjon mellom sykehusene.

​Nyhetsbrevet distribueres til prosjektmedarbeidere, - ledere og andre interesserte. Du kan abonnere på nyhetsbrevet ved å klikke på lenken nederst i brevet. Nyhetsbrevet planlegges utgitt 10 ganger i året.

Les nyhetsbrevet her.

Publisert 30.09.2016 15:00 | Endret 30.09.2016 14:46

 Handler om

 Relaterte enheter