Over 700 på kurs i regional standard av EPJ

Mange har allerede deltatt på kurs i regional standard av EPJ på Sykehuset i Vestfold, her fra ett av kursene 22. september, f.v. opplæringsansvarlig på SiV Anne Flaatten, Annbjørg Kasin Hønsvall, Bente Riis, Mona Rokke, Marte Bye Johansen, Randi Mobråthen, Kari Anne Hellevangsdal, Charlotte Brubak, Yvonne Lindland, Lise Grette Strømmen og Marit Vestergaard.

Om lag 700 DIPS-brukere har så langt vært på kurs for å lære om endringene som kommer når de somatiske klinikkene ved Sykehuset i Vestfold går over på regional standard av elektronisk pasientjournal 15. oktober. Fortsatt gjenstår to uker med sluttbrukeropplæring.

​I tillegg til å delta på kurs, kan ansatte også støtte seg til superbrukere i egen enhet og informasjon på inter- og intranett. Brukerstøtte hos Sykehuspartner er også i beredskap og vil ha økt bemanning fra 15. oktober og dagene etter.

– Vi opplever gode tilbakemeldinger på sluttbrukerkurset blant ansatte. I alt er vi seks instruktører som holder kurs, sier opplæringsansvarlig for regional EPJ på Sykehuset i Vestfold (SiV), Anne Flaatten.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR) ved SiV kjører et separat opplæringsløp for sine ca. 1300 sluttbrukere før de går over fra PAPS til DIPS 24. oktober.

 

All informasjon finnes på nett

Flaatten oppfordrer alle ansatte, enten de har vært på kurs eller ikke, om å lese seg opp på endringene som kommer via nettet.

– Temabaserte opplæringspresentasjoner er utarbeidet og publisert både på sykehusets intranett og på Helse Sør-Øst sine nettsider. Disse presentasjonene tar for seg de viktigste endringene innenfor åtte ulike tema, som f.eks. tilganger, nye dokumenttyper og innkallingsbrev, sier Flaatten.

På nettsidene vil det også komme konkrete oversikter over nye og gamle arbeidsgruppenavn, nye organisasjonsnavn, nye dokumenttyper etc.

 

Lett å forstå

Det er hektiske kursdager disse ukene for Flaatten og hennes kolleger. Torsdag 22. september var det kurs for både sluttbrukere og superbrukere. Responsen er god.

– Kurset var interessant og lett å forstå. Likevel må vi nok regne med litt frustrasjon i starten. Jeg ser jo at enkelte nye funksjoner vil bli vanskeligere å sette seg inn i, som f.eks. de nye standardiserte innkallingsbrevene, sa Marte Bye Johansen, en av kursdeltakerne denne torsdagen.

Bye Johansen er superbruker og jobber som helsesekretær på Barnesenteret på SiV. Når ny standard innføres skal hun stå til disposisjon for sine kolleger og bistå så godt hun kan.

 

Bedre enn før?

Operasjonssykepleier ved seksjon Larvik, Annbjørg Kasin Hønsvall, synes kurset ga en fin helhetsoversikt over de endringene som kommer. Hun er forberedt på spørsmål om endringene gir et bedre arbeidsverktøy; om DIPS blir «like god» som før.

– Slike diskusjoner får vi alltid ved en omlegging. Det tar alltid litt tid å gå fra godt innarbeidede arbeidsrutiner til nye rutiner, blanketter og nye koder for skjemaer og brev, sier Kasin Hønsvall.

Hun mener det blir viktig å følge opp sluttbrukeren også etter innføringen, for å si noe om hvordan omleggingen har gått.

 

Det går seg til

Marit Vestergaard, helsesekretær ved Kirurgisk sekretariat, regner med noen utfordringer knyttet til nye navn på journalgrupper, dokumenttyper og arbeidsgrupper.

– Enkelte vil oppleve mer begrenset tilgang til journal. Vi helsesekretærer vil f.eks. ikke lenger ha tilgang til legenes arbeidsgrupper. Dette vil sikkert i en overgangsperiode by på litt frustrasjon, men det går seg til, mener Vestergaard.

– Vi klarte den store overgangen fra PIMS til DIPS og skal nok takle endringen i forbindelse med regional standard av pasientjournal. Det kommer til å kladde seg litt de første dagene, men gå seg til etter hvert. I og med at kursene er obligatoriske, tror jeg ikke mine oppgaver som superbruker blir så krevende, men jeg skal selvsagt tre støttende til der det trengs. Det viktigste for meg er å vite hvor jeg finner veiledende informasjon og nye DIPS-prosedyrer, slik at jeg kan formidle det videre, sier Vestergaard.

 

All kursinformasjon finnes på Helse Sør-Øst sine nettsider,

og på SiVs intranett, (lenken virker bare internt på SiV).

Publisert 29.09.2016 11:00 | Endret 30.09.2016 08:54

 Handler om

 Relaterte enheter