Publikasjon om standardisering fra Regional klinisk løsning

I sin siste utgave av fagtidsskriftet HelseMedisinTeknikk (HMT) har Regional klinisk løsning skrevet en artikkel om standardiseringsarbeidet som pågår i Helse Sør-Øst for arbeidsprosesser og de kliniske løsningene slik at kan regionen kan etablere én felles klinisk IKT-løsning.

​I artikkelen Standardisering gir tryggere arbeidsprosesser og bedre kvalitet beskrives arbeidet med å standardisere innholdet i IKT-løsningene og arbeidsprosessene, slik at målet om å bedre pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen i Helse Sør-Øst nås. Artikkelen setter fokus på fordelene standardiseringen vil gi for både helsepersonell og pasienter, og beskriver de ulike regionale løsningene som program Regional klinisk løsning skal innføre.

 Fagtidsskriftet HelseMedisinTeknikk sin nettside.

Publisert 28.09.2016 13:00 | Endret 28.09.2016 12:40

 Handler om

 Relaterte enheter