Regional EPJ innført ved Sykehuset i Vestfold

Lørdag 15. oktober gikk somatikken ved Sykehuset i Vestfold, som det andre helseforetaket i regionen, over på regional standard av elektronisk pasientjournal.

​– Innføringen har gått fint på mange områder, men vi har hatt mye utfordringer med tilganger. Det jobbes for fullt med å løse tilgangsproblemene knyttet til oppstart.  Mange opplever å få innsnevrede tilganger ved innføringen av regional standard. Generelt sett oppleves dette som en innstramming av tilganger for brukerne, sier Maiken Nerland Hansen, prosjektleder på Sykehuset i Vestfold (SiV).

 

Fredag 28. oktober møtte prosjektledelsen i Regional EPJ ansatte ved Sykehuset i Vestfold (SiV) for å høre litt om erfaringene etter innføringen av regional standard av EPJ.

Størst fokus var det rundt tilganger. Innføringen av automatisk tilgangsstyring gir tilganger etter tjenstlige behov, noe som betyr at mange ikke lenger har de samme tilgangene som før standardiseringen. Fra venstre fagdirektør ved SiV Per Gunde Weydahl, prosjektleder ved SiV Maiken Nerland Hansen og prosjektleder Regional EPJ Jacob Holter Grundt.

Dedikerte ansatte

Ved SiV har de nå vært på ny regional standard siden lørdag 15. oktober kl. 23. Innkommende problemer og saker løses fortløpende. Brukerstøtte i Sykehuspartner tar seg av reelle feil og tilganger i henhold til regional standard, mens prosjektet løser konkrete saker i samråd med IKT på SiV.

– Det er stort trykk på de ansatte i IKT-avdelingen, men de er dedikerte og jobber iherdig for å informere og løse saker for de ansatte. Vi har også møter med brukerne for å finne de beste løsningene i henhold til regional standard og sykehusets arbeidsprosesser. Vi har satt opp «gangplan» for å støtte opp i avdelingene så godt som mulig. Alle får «besøk» for at driften skal kunne gå så normalt som mulig, sier Nerland Hansen.

 

Nok en milepæl 24. oktober 

Allerede uken etter innføringen av regional standard av EPJ i somatikken, gikk ansatte i Klinikk psykisk helse og rusbehandling på SiV fra journalsystemet PAPS til DIPS.  Dermed er alle foretakene i Helse Sør-Øst nå over på DIPS.

 

Komplett i 2018

Det videre standardiseringsløpet er tett, forteller prosjektleder for Regional EPJ, Mariann Seland.

– Etter planen er alle helseforetakene i Helse Sør-Øst over på regional standard når Sykehuset Østfold, som siste sykehus i regionen, har innført løsningen 28. mai 2018, sier prosjektleder for Regional EPJ Mariann Seland.

 

– Sunnaas sykehus skal over på regional standard av EPJ 29. oktober. Deretter følger Sykehuset Telemark og Betanien Hospital 12. november, etterfulgt av Vestre Viken i mars neste år. Etter planen er alle helseforetakene i Helse Sør-Øst over på regional standard når Sykehuset Østfold, som siste sykehus i regionen, har innført løsningen 28. mai 2018, sier Seland.

Oslo universitetssykehus gikk over på regional standard av EPJ under sin DIPS-innføring i 2014.

 

Publisert 21.10.2016 16:00 | Endret 26.04.2017 14:07

 Fakta

Standardiseringsarbeidet er et viktig første skritt møt at pasientene i 2020 skal få én pasientjournal uavhengig av hvor de behandles i Helse Sør-Øst.  Arbeidet i prosjektet  er inndelt i to:

  • Regional EPJ Standardisering
  • Regional EPJ Konsolidering

Arbeidet inngår i programmet Regional klinisk løsning - ett av flere satsingsområder under Digital fornying i Helse Sør-Øst.

Les mer om prosjektet.

 Handler om

 Relaterte enheter