Regional EPJ og fire delsystemer innført på Sunnaas sykehus

​Lørdag 29. oktober gikk Sunnaas sykehus, som det tredje sykehuset i regionen, over på regional standard av elektronisk pasientjournal. I tillegg ble det innført fire andre delsystemer i DIPS. Mer enn 50 personer fra sykehuset, Sykehuspartner, DIPS og prosjektdeltakere fra Regional EPJ har jobbet intensivt med å få på plass systemene.

​– Alt det tekniske og selve innføringen har gått etter planen. Det har vært stor aktivitet på sykehuset i helgen, og engasjementet og humøret har vært på topp. Legene som jobbet i helgen har allerede testet ut systemet med godt resultat, sier Marianne Sværd, prosjektleder på Sunnaas sykehus.

Marianne Sværd berømmer den gode innsatsen hos prosjektdeltakerne og er veldig fornøyd med helgens resultat.

 

Utfordringer løses fortløpende

Sunnaas gikk over på ny regional standard lørdag 29. oktober kl. 21.30. Innkommende problemer og saker løses fortløpende. Prosjektet løser konkrete saker selv, mens brukerstøtte i Sykehuspartner tar seg av reelle feil og tilganger i henhold til regional standard.

– Vi har også møter med brukerne for å finne de beste løsningene for å imøtekomme regional standard og sykehusets arbeidsprosesser. Vi har satt opp en «gangplan» for å støtte opp i avdelingene så godt vi kan. Alle får besøk fra prosjektet slik at driften skal kunne gå så normalt som mulig, sier Marianne Sværd.

 

Ett skritt nærmere én felles pasientjournal

Standardiseringen tar sykehuset et skritt nærmere målet om å etablere én felles pasientjournal på tvers av alle helseforetak i Helse Sør-Øst. Etter planen skal alle helseforetakene i Helse Sør-Øst være på regional standard av elektronisk pasientjournal i løpet av første halvår 2018. Neste foretak ut er Sykehuset Telemark og Betanien Hospital som skal over på regional standard 12. november.

 

Ikke bare regional EPJ

Parallelt med innføringen av regional EPJ har det vært jobbet med å forberede innføringen av flere andre systemer som tas i bruk på Sunnaas sykehus 31. oktober:

Publisert 31.10.2016 16:00 | Endret 26.04.2017 14:01

 Handler om

 Relaterte enheter