Tettere samarbeid om arbeid og helse

Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet skal forsterke samarbeidet om å løse samfunnsutfordringer, og har laget en strategi for felles innsats for arbeid og helse.

Den nye strategien bygger på kunnskap om at arbeid er bra for helsa for de aller fleste. Målet med strategien er at personer i yrkesaktiv alder skal få nødvendig, helhetlig og koordinert hjelp til å delta i arbeidslivet. Helsesektoren og NAV skal gjennom et tettere samarbeid, bedre kunne hjelpe den enkelte. Det skal utvikles modeller og arbeidsmåter for å sikre samtidighet og helhet i tilbudene.

På Helsedirektoratets side kan du lese hele saken og finne strategien og rapporten denne bygger på.

Raskere tilbake

I Helse Sør-Øst har vi tilbudet Raskere tilbake, som er et tilbud til personer som er eller står i fare for å bli sykemeldt. Tilbudet er rettet mot personer der behandling sikrer raskere tilbakevending til arbeidslivet. Raskere tilbake er ett av tiltakene som omtalt i den nye strategien.

Publisert 27.09.2016 13:00 | Endret 27.09.2016 12:46

 Handler om

 Relaterte enheter