Nye metoder

Utsetter beslutning om nytt legemiddel mot hepatitt C

​Beslutningsforum for nye metoder ønsker bredere dokumentasjon og utsetter derfor beslutningen om et nytt legemiddel til behandling av kronisk hepatitt C genotype 3.

​Beslutningsforum for nye metoder vurderte i sitt møte 24. oktober 2016 legemiddelet Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa®) til behandling av kronisk hepatitt C genotype 3 til pasienter over 40 år som ikke kan bruke interferon og til pasienter med dekompensert cirrhose (alvorlig tilstand av skrumplever).

Les hele saken på Bestlutningsforum for nye metoders nettsider.

Publisert 25.10.2016 15:00 | Endret 25.10.2016 14:17

 Handler om

 Relaterte enheter