Månedens forsker juni 2011:

Overlevelseseksperten

Det var en 25-åring med blærekreft som fikk Sophie Fosså til å interessere seg for langtidseffekter av kreftbehandling. 12 år gammel hadde han fått behandling for leukemi.

Etter mange års arbeid med prostata- og testikkelkreft flyttet Sophie Fosså på 90-tallet sin oppmerksomhet til forskning på seineffekter av kreft og kreftbehandling. Det var en ung mann med blærekreft som trigget henne.

- Det er svært uvanlig med blærekreft hos så unge mennesker og jeg oppdaget at han som 12-åring hadde hatt leukemi og var blitt behandlet med et medikament som vi vet kan indusere nettopp blærekreft. Da skjønte jeg at det var behov for mer kunnskap om seineffekter av kreftbehandling, sier Fosså, som de siste 15 årene har bidratt til økt oppmerksomhet omkring langtidseffekter etter kreftbehandling og til bedre informasjon til pasientene og helsevesenet.

Forsker og formidler

Sophie Fosså var en av drivkreftene bak etableringen av Nasjonalt kompetansesenter for studier av langtidseffekter etter kreftbehandling og har arbeidet der siden 2005. Hun har kartlagt seineffekter av kreft og kreftbehandling og brenner for å formidle kunnskapen til dem som behandler kreft, til fastleger og andre som møter pasienter mange år etter kreftbehandlingen.

Ikke minst mener hun det er viktig å informere pasientene.

- Det er viktig for pasientene å vite om seineffekter fordi de kan forebygge eller redusere risikoen gjennom sunn livsstil. Dessuten kan pasienter som har kunnskap om mulige seineffekter selv fortelle til fastlegen og andre at de har hatt kreft.

Bedret overlevelse

Sophie Fossås forskning har bidratt til bedret overlevelse hos pasienter med testikkelkreft og til at flere kan bli fedre etter behandling. Hun har også bidratt til mer effektiv behandling av pasienter med prostatakreft.


Hun har også skapt oppmerksomhet rundt seineffekter, som i sin tur har ført til at man i økende grad tilpasser behandlingen. Det har bidratt til at flere i dag har bedre livskvalitet etter kreftbehandling.

Overlevelseseksperten oppfordrer kolleger til å tenke langsiktig når de behandler kreftpasienter.

- Suksess må måles ikke bare i overlevelse, men også i hva slags livskvalitet pasientene får etter behandlingen. Vi skal selvfølgelig kurere kreft, men vi må også tenke på de langsiktige konsekvensene. Spesielt må vi alltid tenke på at det er en risiko for at overbehandling gir plagsomme og unødvendige bivirkninger, sier hun.

Unike forutsetninger

I Norge har vi unike forutsetninger for å forske på seineffekter. Vi har gode registre og i et lite og oversiktlig samfunn er det relativt enkelt å finne igjen pasienter 20 år etter at de ble behandlet.


Sophie Fosså er en av dem som forsto betydningen av dette, og i sitt forskningsarbeid har hun koplet klinisk oppfølgning av kreftpasienter til populasjonsbaserte registre, slik som Kreftregisteret og medisinsk Fødselsregister.

- Ingen er interessert i dette

Sophie Fosså ville egentlig bli indremedisiner, men med fire barn og en mann som gikk i tredelt vakt ble det vanskelig å gjennomføre, så hun valgte onkologi (kreftbehandling).

Da hun skulle velge spesialisering innenfor dette feltet, ba hun sjefen sin om råd.

- Han sa at jeg burde velge urologisk kreft fordi det var det ingen andre som var interessert i, så da tråkket jeg ingen på tærne. Så da ble det sånn, ler Fosså.

Siden har hun blitt en pionér først innenfor forskning og behandling av testikkel- og prostatakreft, og siden 90-tallet innen forskning og formidling på seineffekter av kreft og behandling. Hun har mottatt en rekke priser for sitt arbeid.

I år 2000 fikk hun St. Olavs orden for sin for sin samfunnsinnsats.

Publisert 20.06.2011 09:20 | Endret 01.04.2014 13:21

 Om Sophie Fosså

[alternativ tekst]

Navn: Sophie Dorothea Fosså

Født: 1941 i Tyskland

Arbeidssted: Nasjonalt kompetansesenter for studier av langtidseffekter etter kreftbehandling

Stilling/akademisk grad: Senterleder/Professor dr.med.

Forskningsfelt: Seineffekter av kreft og kreftbehandling

Aktuell med: Jobber for at helsepersonell skal få bedre kunnskap om langtidseffekter av kreft og behandling. Går av med pensjon i sommer etter 43 år som kreftforsker.

 Handler om

 Om månedens forsker

[alternativ tekst]Avdeling for forskning og inno-vasjon i Helse Sør-Øst RHF velger hver måned ut en forsker fra foretaksgruppen som blir presentert på våre nettsider. Aktuelle kandidater foreslås som oftest av helseforetakene via Administrativt forskningsledernettverk.
Har du tips om en forsker som fortjener ekstra oppmerksomhet, kan du sende oss tips på denne mailadressen:
forskningstips@helse-sorost.no

 Relaterte enheter