Regionale IKT-prosjekter

Helse Sør-Østs regionale IKT-prosjekter fornyer og standardiserer arbeidsprosesser og teknologi. Prosjektene skal sørge for at målene i IKT-strategien for regionen fram mot 2020 nås.

Satsingen skal gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom aktørene som er involvert i pasientbehandlingen. Sykehusene skal bli i stand til å møte samfunnets forventninger til bruk av IKT og muligheter for selvbetjening.

De regionale IKT-prosjektene er organisert i tre programmer.

  • Regional klinisk løsning omfatter over ti ulike prosjekter som alle jobber for å etablere felles kliniske løsninger på tvers av helseforetak. Målet er å bidra til trygge, effektive og helhetlige pasientforløp i Helse Sør-Øst.
  • Virksomhetsstyring som består av prosjektet Regional økonomi- og logistikkløsning (ERP). Løsningen skal bidra til enklere og automatiserte arbeidsprosesser innen økonomi og logistikkområdet i foretakene, trygg forsyning av varer til pasientbehandlingen og bedre styringsinformasjon.
  • Regional IKT for forskning arbeider for å gi forskere i helseregionen forbedret støtte gjennom bedre IKT-verktøy og god forvaltning av løsningene. Dette skal bidra til at forskerne i større grad kan konsentrere ressursbruken mot selve forskningsarbeidet.

Les mer her.

 Aktuelle saker

 

 

Overlevert til forvaltning 282628.06.2018 08:46:5478http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.06.2018 09:00:00<p>​​Mandag 18. juni ble standardiseringen av regional EPJ på Sørlandet sykehus formelt overlevert til forvaltning. Når Sykehuset Østfold innfører regional standard av EPJ i desember i år, er dermed alle helseforetakene i regionen på samme standard driftet av Sykehuspartner og Regionalt senter for klinisk IKT.</p><img alt="Signering SSHF" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Signering_reg.epjSSHF.JPG?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Klart for e-læring på Sykehuset Østfold283328.06.2018 10:51:38117http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.06.2018 09:00:00<p>​Sykehuset Østfold er første helseforetak som baserer seg hovedsakelig på e-læring når DIPS-brukerne skal få opplæring i regional standard av elektronisk pasientjournal (EPJ).</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/E-læring%20SØ.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Gevinstplan skal gi bedre pasientbehandling282428.06.2018 08:57:0280http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.06.2018 08:00:00<p>​Sørlandet sykehus har forpliktet seg til en plan som skal sikre at sykehuset systematisk følger opp gevinster knyttet til automatisk tilgangsstyring, innkalling/ventelistebrev og Nasjonalt folkeregister.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Hovedinngang%20SSHF.JPG?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Innspurt for arbeidsgruppene på Sykehuset Østfold11129.06.2018 12:36:26117http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.06.2018 23:00:00<p>​Arbeidsgruppene som forbereder regional standard av elektronisk pasientjournal (EPJ) ved Sykehuset Østfold er nå i sluttspurten med å klargjøre testomfang og grunnlag til opplærings- og informasjonsmateriell.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Arbeidgruppe%20SØr_redigert.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
DIPS-prisen til Astrid Nygård ved Sykehuset Innlandet 279529.06.2018 08:16:41115http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.06.2018 23:00:00<p>​– Det går ikke an å utrette noe som helst uten dyktige kollegaer og samarbeidspartnere, så jeg skylder alle jeg har samarbeidet med de siste årene en stor takk, sa Astrid Nygård ved Sykehuset Innlandet etter at hun fikk årets DIPS-pris.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/180605%20DIPS-pris%202018.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Regional løsning for medikamentell kreftbehandling på Vestre Viken 498406.06.2018 14:12:3149http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx06.06.2018 14:00:00<p>​Vestre Viken har innført regional løsning for medikamentell kreftbehandling som det fjerde helseforetaket i regionen. Løsningen skal gi bedre og tryggere behandling ved bruk av medikamenter som cellegift og immunterapi.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/onkologiske%20sykepleiere%20ved%20trallen%20er%20Mali%20Sølverud%20Færden%20og%20Mai%20Linn%20Aase_1.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Vellykket EPJ-innføring på Sørlandet sykehus960027.06.2018 22:16:38257http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx16.05.2018 10:00:00<p>Sørlandet sykehus innførte regional standard av elektronisk pasientjournal (EPJ) 5. mai, og ble dermed det åttende helseforetaket i Helse Sør-Øst med regional EPJ-standard. Innføringen gikk etter plan, og prosjektet har fått mange positive tilbakemeldinger fra ansatte.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Produksjonssetting_1_SSHF.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Publisert 24.02.2017 10:00 | Endret 04.07.2018 14:41