Regionale IKT-prosjekter

Helse Sør-Østs regionale IKT-prosjekter har som mål å fornye og standardisere arbeidsprosesser og teknologi. Til grunn for arbeidet ligger IKT-strategien for regionen fram mot 2020.

Målet er bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom aktørene som er involvert i pasientbehandlingen. Sykehusene skal bli i stand til å møte samfunnets forventninger til bruk av IKT og muligheter for selvbetjening.

De regionale IKT-prosjektene er organisert i tre programmer.

  • Regional klinisk løsning omfatter over ti ulike prosjekter som alle jobber for å etablere felles kliniske løsninger på tvers av helseforetak. Målet er å bidra til trygge, effektive og helhetlige pasientforløp i Helse Sør-Øst.
  • Virksomhetsstyring som består av prosjektet Regional økonomi- og logistikkløsning (ERP). Løsningen skal bidra til enklere og automatiserte arbeidsprosesser innen økonomi og logistikkområdet i foretakene, trygg forsyning av varer til pasientbehandlingen og bedre styringsinformasjon.
  • Regional IKT for forskning arbeider for å gi forskere i helseregionen forbedret støtte gjennom bedre IKT-verktøy og god forvaltning av løsningene. Dette skal bidra til at forskerne i større grad kan konsentrere ressursbruken mot selve forskningsarbeidet.

Les mer her.

 Aktuelle saker

 

 

Sykehuset Østfold satser på e-læring134901.11.2018 15:27:46119http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx01.11.2018 13:00:00<p>​Et e-læringskurs som er felles for alle faggrupper. Det er oppskriften når rundt 5000 ansatte ved Sykehuset Østfold skal lære seg regional standard av elektronisk pasientjournal (EPJ).</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Hilde,%20Bård%20og%20Vibeke.JPG?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Helseforetakene vurderer neste versjon av DIPS135202.11.2018 10:18:26213http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx01.11.2018 13:00:00<p>Medarbeidere fra helseforetakene undersøker nå hvordan DIPS Arena vil kunne fungere i sykehusene. Tilbakemeldingene skal inngå i en grundig gjennomgang av funksjonalitet og kvalitet i DIPS Arena, før Helse Sør-Øst RHF tar stilling til om løsningen skal tas i bruk.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Janne%20Nyland_Heidi%20Müller-Nilssen_André%20T.%20Smitt-Ingebretsen-1.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Mange tusen har fått opplæring i regional kurve- og medikasjonsløsning433012.10.2018 09:50:05476http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx11.10.2018 13:00:00<p><strong></strong><span aria-hidden="true">​De siste to årene har mer enn 3500 sluttbrukere på Oslo universitetssykehus og ca. 2600 på Akershus universitetssykehus fått opplæring i den regionale kurve- og medikasjonsløsningen MetaVision. Opplæringsmodellene er litt forskjellige, men en viktig fellesnevner er deltakelse på regionale e-læringskurs i forkant av rollebaserte klasseromskurs. </span></p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/20180206_PHV%20MetaVision%20support_komprimert.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Hun skal lede arbeidet med regional laboratoriedataløsning433111.10.2018 12:23:36215http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx11.10.2018 12:00:00<p>​– Digitalisering er ikke noe mystisk. Det skaper en åpenhet som vil øke mulighetene for undervisning og annen kunnskapsdeling, noe som igjen vil øke kunnskapsnivået. Spesielt fra et pasientperspektiv er det flott, sier overlege og professor Inger Nina Farstad som overtar som prosjektleder for Regional laboratoriedataløsning ved årsskiftet.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Inger_Nina_Farstad.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Helse Sør-Øst jobber videre med modernisering av elektronisk pasientjournal9791714.09.2018 11:46:40217http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.09.2018 12:00:00<p>Arbeidet med å videreutvikle dagens elektroniske pasientjournal har gått fra konsept- til planleggingsfase. Både kvalitet og funksjonalitet i DIPS Arena, som er neste generasjon av det elektroniske pasientjournalsystemet fra DIPS, skal vurderes før prosjektet piloterer ny funksjonalitet på Oslo universitetssykehus. Deretter planlegges løsningen tatt i bruk av utvalgte brukergrupper på Sørlandet sykehus og Sykehuset Østfold. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Jacob-Holter-Grundt.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Testingen i gang på Sykehuset Østfold9791614.09.2018 12:30:43185http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx13.09.2018 19:00:00<p>​Arbeidsgruppemedlemmer og ressurser fra tverrgående team er til stede når sluttbrukerne tester den regionale elektroniske pasientjournalen ved Sykehuset Østfold.&#160; Dermed kan noen rettinger gjøres med en gang.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/testere_SØ_sept2018.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Nyansatte slipper kø med automatisk tilgangsstyring9791514.09.2018 12:04:36545http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx13.09.2018 12:00:00<p>​Nytten av automatisk tilgangsstyring blir tydelig i perioder hvor mange nyansatte begynner på en gang, som når studentgrupper begynner i praksisperioder på helseforetakene. Manuell tilgang skapte tidligere kø, mens automatisk tilgangsstyring gir studentene de tilgangene de trenger umiddelbart.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Ståle_Ekelund.JPG?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Publisert 24.02.2017 10:00 | Endret 23.10.2018 10:53