Digital fornying

Digital fornying er Helse Sør-Østs regionale program for fornying og standardisering av arbeidsprosesser og teknologi. Programmet skal sørge for at målene i IKT-strategien for regionen fram mot 2020 nås.

Satsingen skal gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom aktørene som er involvert i pasientbehandlingen. Sykehusene skal bli i stand til å møte samfunnets forventninger til bruk av IKT og muligheter for selvbetjening.

Digital fornying består av en rekke større og mindre prosjekter, og er organisert i tre programmer.

  • Regional klinisk løsning omfatter over ti ulike prosjekter som alle jobber for å etablere felles kliniske løsninger på tvers av helseforetak. Målet er å bidra til trygge, effektive og helhetlige pasientforløp i Helse Sør-Øst.
  • Virksomhetsstyring som består av prosjektet Regional økonomi- og logistikkløsning (ERP). Løsningen skal bidra til enklere og automatiserte arbeidsprosesser innen økonomi og logistikkområdet i foretakene, trygg forsyning av varer til pasientbehandlingen og bedre styringsinformasjon.
  • Regional IKT for forskning arbeider for å gi forskere i helseregionen forbedret støtte gjennom bedre IKT-verktøy og god forvaltning av løsningene. Dette skal bidra til at forskerne i større grad kan konsentrere ressursbruken mot selve forskningsarbeidet.

Les mer om Digital fornying...

 Aktuelle saker

 

 

Avlyser videre innføring av radiologiløsning32118.04.2018 10:20:0926http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx18.04.2018 10:00:00<p>​Helse Sør-Øst RHF har besluttet å avlyse videre innføring av en felles IKT-løsning for radiologi i regionen. Bakgrunnen er erfaringene fra pilotprosjektet ved Sykehuset Innlandet.</p>
Raskere og tryggere med automatisk tilgangsstyring372421.03.2018 10:08:30278http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx21.03.2018 10:00:00<p>​​Med automatisk og standardisert tilgangsstyring får om lag 80 prosent av nyansatte på helseforetakene umiddelbart de tilgangene de har tjenstlig behov for. Gevinstene er mindre manuelt arbeid og bedre kontroll på de ansattes tilgang til helseopplysninger.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Ståle%20Ekelund.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Arbeidsgruppeledere om jobben som ligger foran dem371621.03.2018 09:22:42148http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx20.03.2018 23:00:00<p>​Fire arbeidsgrupper er nedsatt på Sykehuset Østfold for å kartlegge hvilke tilpasninger som må gjøres på helseforetaket for å komme over på regional standard av EPJ. Hva sier arbeidsgruppelederne om den jobben som ligger foran dem?</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/ArbeidsgruppeledereSØ.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Instruktøropplæringen i gang på Sørlandet sykehus371722.03.2018 08:16:25198http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx20.03.2018 22:00:00<p>​284 instruktører skal lære opp rundt 6000 DIPS-brukere i den regionale standarden av elektronisk pasientjournal (EPJ) ved Sørlandet sykehus. 19. mars startet opplæringen av instruktørene.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Vigdis-Braun_Marius-Holen.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Oppstart på Sykehuset Østfold371821.03.2018 10:19:26187http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx20.03.2018 22:00:00<p>​Rundt 60 personer var med på oppstartsmøtet for Regional EPJ ved Sykehuset Østfold 27. februar. Fire arbeidsgrupper jobber nå med å tilpasse sykehusets løsninger til den regionale standarden.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/oppstart_SØ_redigert.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Prosjekt medikamentell kreftbehandling startet opp i Vestre Viken370619.03.2018 14:29:27117http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx19.03.2018 15:00:00<p>​– Dette skal gi oss et kvalitetsløft, sa fagdirektør Halfdan Aass da han ønsket velkommen til oppstartsmøte for Medikamentell kreftbehandling (MKB) i Vestre Viken. Vestre Viken er det første flersykehusforetaket som skal innføre systemet. Arbeidet er planlagt ferdig i løpet av høsten 2018.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Marie%20Boldvik%20og%20Ragnhild%20A%20Sandvoll.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
To nye helseforetak overlevert til forvaltning903611.02.2018 19:39:56101http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx09.02.2018 14:00:00<p>​Prosjektet Regional EPJ standardisering har overlevert to nye helseforetak til regional forvaltning. Tirsdag 23. januar var det formell signering for overlevering av Sykehuset Innlandet, Revmatismesykehuset og Akershus universitetssykehus mellom prosjektet, Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Overlevering%20forvaltning.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Publisert 24.02.2017 10:00 | Endret 01.03.2018 10:29