Arkitekturstyret

​​Arkitekturstyret er en tverrfaglig gruppe i Helse Sør-Øst som jobber for å sikre bedre arkitekturstyring og koordinering på tvers av IKT-prosjektene i Helse Sør-Øst.

Arkitekturstyret har ansvaret for helhetlig styring av utviklingen av den regionale arkitekturen som omfattes av eller påvirker måloppnåelsen til program for Regional klinisk løsning. Dette innebærer å kunne ta operative arkitekturmessige beslutninger innen fastsatte økonomiske rammer.

Arkitekturstyret skal også sikre riktig viderebehandling av saker dersom disse påvirker andre regionale interessenter. Programstyret til Regional klinisk løsning er overordnet ansvarlig for arkitekturstyret.

 

Arkitekturstyret har månedlig møter, og deltakerne er:

  • Leder: Roar Rønning, Ass. programleder RKL
  • Ulf Sigurdsen, Avdelingsleder eHelse, Teknologi og eHelse HSØ
  • Thor Lunde, leder for Arkitektur og design, SP
  • Asbjørn Finstad, Leder for Tjenesteutvikling, SP
  • Sidsel Børmark, Regional Senter for Klinisk IKT
  • Terje Haugli, Prosjektleder for ERP
  • Jon Gupta, Fagansvarlig virksomhetsarkitektur, Teknologi og eHelse / Arkitektur og design, RKL

 Kontakt

For spørsmål om arkitekturstyret, kontakt Marit Moen, leder Arkitektur & design, program Regional klinisk løsning

 

Publisert 04.07.2018 11:00 | Endret 31.07.2018 14:29