Dialogmelding-banner_700x50bp_vertikal_stripe-2.jpg 

Prosjektet Dialogmelding helseforetak – legekontor skal etablere en løsning for dialogmeldinger mellom sykehus og legekontor i Helse Sør-Øst. Prosjektet har utviklet en teknisk løsning og tilhørende regionale rutiner, i tillegg til å koordinere dette mot legekontorer i sykehusområdene.

Målet er en mer effektiv og dokumentert dialog mellom legekontorene og sykehuslegene. Dialogmeldingene vil gi bedre kvalitet på henvisninger og forbedret oppfølging av pasienter etter utskrivning, noe som vil føre til raskere og sikrere pasientforløp. Løsningen innebærer også at kommunikasjon mellom legekontor og sykehuslege dokumenteres i pasientjournalen. Bruk av epikrise og henvisningsmelding til dialog om andre temaer vil bli unngått og antall telefoner og papirhenvendelser forventes å bli redusert.

Dialogmeldinger brukes fra før mellom sykehus og pleie- og omsorgstjenesten i kommunen og mellom pleie- og omsorgstjenesten i kommunen og fastleger. Løsning for bruk av dialogmelding mellom helseforetak og legekontor ble pilotert i Helse Vest i 2015, og ble i løpet av 2016 og 2017 tatt i bruk i hele Helse Vest.
 

Hva skjer når?

Programstyret i Regional klinisk løsning godkjente i juni 2018 oppstart av planleggingsfasen av prosjektet. Høsten 2018 ble den tekniske løsningen testet og prosjektet kartla hvordan løsningen vil fungere mellom helseforetak og legekontor i Helse Sør-Øst. Våren 2019 ble løsningen piloteret ved Vestre Viken. Høsten 2019 ble dialogmelding mellom helseforetak og legekontor innført ved Sørlandet sykehus, Sykehuset Østfold, Oslo universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Telemark og Betanien Hospital. Våren 2020 ble løsningen tatt i bruk ved Sykehuset Innlandet, Revmatismesykehuset, Akershus universitetssykehus og Sunnaas sykehus. I midten av september 2020 innfører prosjektet ny importlogikk for å håndtere kommuner ved alle helseforetak.

 Tryggere, enklere, raskere

Prosjekt Dialogmelding helseforetak – legekontor skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst.


Tryggere fordi:
• Sikrere og mer presis kommunikasjon mellom sykehus og legekontor
• Kommunikasjon mellom legekontor og sykehus dokumenteres i pasientjournalen
• Bedre kvalitet på henvisninger
• Bedre oppfølging av pasient etter utskriving


Enklere fordi:
• Henvisningsprosess og utskrivningsprosess forbedres
• Informasjonen registreres med en gang og samme informasjon blir tilgjengelig i pasientjournalene på både sykehus og legekontor 
• Bruk av epikrise og henvisningsmelding vil ikke lenger bli brukt til dialog om andre temaer

Raskere fordi:
• Bruk av dialogmelding erstatter brev og telefoner mellom sykehusleger og legekontor

 Kontakt

 

Mona-Syversen-1.pngHar du spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder

Mona Syversen

Publisert 22.10.2018 16:00 | Endret 21.08.2020 13:07