Prosjektet Digitale innbyggertjenester i Helse Sør-Øst arbeider for tryggere, raskere og enklere kommunikasjon mellom sykehus og pasient.
Løsningene skal understøtte effektiv drift i helseforetakene og imøtekomme pasientenes behov for informasjon og mulighet til medvirkning. Det innebærer blant annet å gi pasienten innsyn i deler av egen journal (via helsenorge.no) og å digitalisere innkallingsbrev og ulike skjema som i dag sendes på papir.
Prosjektet jobber nært med Helse Sør-Øst om digital pasient- og pårørendemedvirkning.

Noen av prosjektene under Digitale innbyggertjenester:
Fra sommeren 2019 har pasienter i Helse Sør-Øst kunnet lese dokumenter fra egen journal på innbyggerportalen helsenorge.no.

Digital utsending av brev er under innføring.

Prosjektet arbeider også med Innsyn i planlagt forløp som blant annet skal gi pasienten mer innsikt i henvisningsprosessen, rettigheter og verktøy for å ivareta rettighetene sine.

Veikart Digitale innbyggertjenester
 
Veikart Digitale innbyggertjenester Helse Sør-Øst 2019-2022.

 

 Tryggere, enklere, raskere

Prosjektet skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst.​

    Tryggere fordi:

  • Sikrere kommunikasjon mellom pasient og sykehus

  • Pasienten har lett tilgang til oppdatert informasjon om egen helse og behandling

  • Pasienten får bedre mulighet til å forberede seg til planlagt behandling

  • Enklere fordi:

  • Digitale utsending av brev gir mer tid til pasientrettet arbeid

  • Enklere for pasient med rask  oversikt over alle innkallinger på nett

  • Lettere for pasient å ivareta egne rettigheter

 Raskere fordi:

Digitale løsninger muliggjør raskere kommunikasjon mellom pasient og sykehus

 

 Kontakt

Har du spørsmål? Øyvind-Tobiassen-1.JPG

Ta kontakt med prosjektleder
Øyvind Tobiassen.

Publisert 24.04.2017 17:00 | Endret 21.10.2020 10:50