E-resept

E-resept er en løsning for håndtering av elektroniske resepter. Løsningen knytter de ulike aktørene i e-reseptkjeden sammen i et helhetlig forløp, fra forskrivning via utlevering til økonomisk oppgjør. Løsningen gir økt pasientsikkerhet gjennom tryggere legemiddelbruk. E-resept gir full oversikt over legemiddelbruk på en enkel måte og man kan unngå uheldig dobbeltforskrivning. Det vil også være vanskelig å forfalske resepter når de sendes elektronisk. E-resept er pr. 31.12.2016 innført ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst.

 

Kjernejournal

Kjernejournal er en nasjonal løsning som skal sikre rask og sikker tilgang til helseopplysninger uavhengig av geografi og på tvers av juridiske enheter. Kjernejournalen inneholder en oversikt over de legemidler pasienten har fått utlevert fra apotek, e-resepter, legemiddelallergier, kritisk informasjon om pasienten, og pasientens besøkshistorikk ved sykehus og eventuelle avtalespesialister. Dette skal gi den akuttmedisinske kjeden informasjon som kan være kritisk i en akuttsituasjon. Løsningen vil være rullet ut og implementert i hele helseregionen innen første halvår av 2017.

Prosjektet ble formelt avsluttet 31. august 2017.

 

Les mer om kjernejournal på helsenorge.no.

Les mer om kjernejournal og e-resept på e-helsedirektoratets nettsider

 Tryggere, enklere, raskere

​Prosjekt Kjernejournal skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst.

Tryggere fordi:

  • Behandlere får tilgang til informasjon som kan være kritisk i en akuttsituasjon

Enklere fordi:

  • Informasjon om legemidler, allergier, kritisk informasjon og pasientens besøkshistorikk ved sykehus og nærmeste pårørende finnes på et sted

Raskere fordi:

  • Behandlere får rask og sikker tilgang til helseopplysninger, uavhengig av geografi og på tvers av juridiske enheter

 Kontakt

Har du spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder
Erling Wold.  

Publisert 24.04.2017 16:00 | Endret 26.09.2017 14:27