NYHET

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

NYHET NYHET NYHET NYHET NYHET NYHET NYHET NYHET

Oversikt over faginformasjon vedrørende den regionale forvaltningen av biblioteket for medikamentell kreftbehandling vil delvis flytte til en ny publikasjonsløsning:

https://kurbibliotek.metodebok.no/

CMS - KURBIBLIOTEK OG BRUKERVEILEDNINGER

Denne endringer vi skje gradvis og det er forespeilet at HSØ ADMIN siden til prosjektet Medikamentell Kreftbehandling vil tas ut av drift.

For ytterligere opplysninger ta kontakt med Regional Fagforvaltning ved

Irvin Cehajik

irvince@ous-hf.no og eller irvince@sykehusapotekene.no

 

​​

Publisert 23.05.2017 16:00 | Endret 08.02.2022 08:54