Prosjektet Medikamentell kreftbehandling har som mål å innføre en felles, standardisert løsning for medikamentell kreftbehandling (kjemoterapi) i Helse Sør-Øst. Bakgrunnen er at det i dag er store forskjeller i hvordan medikamentell kreftbehandling håndteres ved de ulike helseforetakene i regionen. Derfor er det behov for et felles system og et felles datagrunnlag som følger pasienten med nødvendig historikk. Dette skal sikre økt kvalitet og pasientsikkerhet, og legge til rette for likeverdig medikamentell kreftbehandling, uavhengig av behandlingssted.

Arbeidet omfatter standardisering av arbeidsprosesser og kurdefinisjoner på tvers av helseforetak. Systemet som skal innføres skal blant annet støtte legens forordning og rekvirering av kjemoterapi og kvalmemedisiner, og legge til rette for deling av nødvendige pasientdata mellom helseforetak. Det bygges også et felles kurbibliotek for regionen, der rundt tusen spesifiserte og standardiserte kurdefinisjoner vil være med på å sikre lik behandling for lik diagnose uavhengig av behandlingssted.

Løsningen skal bidra til økt pasientsikkerhet og redusert ventetid, standardisering og effektivisering av arbeidsprosesser, færre legemiddelavvik, automatisering av manuelle arbeidsprosesser, bedre og mer kvalifiserte beslutninger og enklere rapportering til nasjonale registre. Les mer om prosjektet og hvilke endringer innføringen av systemet innebærer for deg som jobber på helseforetak.

 Aktuelt

 

 

Felles løsning for medikamentell kreftbehandling 461315.12.2017 11:14:2356http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.12.2017 12:00:00<p>​Styret for Helse Sør-Øst godkjente i møtet 14.12 at prosjektet for innføring av en regional løsning for medikamentell kreftbehandling gjennomføres med en kostnadsramme på 164 millioner kroner.&#160; Løsningen skal gi bedre og mer likeverdig kreftbehandling i regionen, uavhengig av hvor behandlingen gis.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/MKB_profilbilde.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Medikamentell kreftbehandling - fra papir til skjerm på Sykehuset Østfold14319325.10.2017 07:05:01177http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx10.05.2017 08:00:00<p>​De første pasientene på Sykehuset Østfold har nå fått behandling ved hjelp av et nytt elektronisk system for medikamentell kreftbehandling. – Dette hever ikke bare kvalitet og pasientsikkerhet ytterligere, men gir også store gevinster på kommunikasjon og samhandling, sier avdelingssjef og kreftlege, Andreas Stensvold.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/MKB_SØ_%20prosjektgruppen%20(2).jpeg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Nytt system for medikamentell kreftbehandling i Helse Sør-Øst 4604625.10.2017 10:23:1688http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx21.04.2017 11:00:00<p>​Et nytt regionalt elektronisk system for medikamentell kreftbehandling innføres nå i Helse Sør-Øst. Systemet skal sikre bedre, tryggere og mer likeverdig medikamentell kreftbehandling i regionen – uavhengig av behandlingssted.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/CMS-SIV1.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Felles løsning for medikamentell kreftbehandling1006725.10.2017 10:19:5525http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx26.05.2016 08:00:00Alle helseforetak i Helse Sør-Øst skal få en standardisert løsning for medikamentell kreftbehandling. Oslo universitetssykehus Ullevål er pilot for løsningen og de regionale prosedyrene.<img alt="" src="/digitalfornying_/PublishingImages/Arne_Westgaard.JPG?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />

 Tryggere, enklere, raskere

Prosjekt Medikamentell kreftbehandling skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst:

Tryggere fordi:

  • Felles arbeidsprosesser og kurbibliotek
  • Lik behandling for lik diagnose uavhengig av helseforetak
  • Bedre mulighet til å følge beste praksis for helsepersonell

Enklere fordi:

  • Systemet gir støtte for de ulike stegene i behandlingen som valg og dosering av kur
  • Legene, sykepleierne og apoteket bruker samme system, slik at det vil være lettere å få oversikt over kurbestilling og kurforløp

Raskere fordi:

  • Antall oppklaringstelefoner blir færre og kommunikasjonen enklere når sykehuset og apoteket bruker samme system.
  • Pasienthistorikken er samlet i CMS og gir oversikt over tidligere behandlinger og eventuelle doseendringer og kansellering av kurer

 Kontakt

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder
Arne Westgaard.

Publisert 24.04.2017 15:00 | Endret 16.01.2018 15:53