Deltakere i programstyret

 • Terje Rootwelt (Oslo universitetssykehus), leder
 • Ellen Henriette Pettersen (Sykehuset Innlandet)
 • Eirik Eliassen (Sykehuset Telemark)
 • Kenneth Iversen (Sykehuspartner)
 • Helge Stene-Johansen (Sykehuset Østfold)
 • Janne Pedersen (Akershus universitetssykehus)
 • Kirsti Bjune (Sunnaas sykehus)
 • Hans-Petter H. Johannessen (Sykehusapotekene)
 • Kenneth Solstrand (Oslo universitetssykehus)
 • Per W. Torgersen (Sørlandet sykehus)
 • Halfdan Aass (Vestre Viken)
 • Per Grunde Weydahl (Sykehuset i Vestfold)
 • Ulf Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF)
 • Pål Christian Roland (Helse Sør-Øst RHF)
 • Rita von der Fehr (konserntillitsvalgt)
 • Christian Grimsgaard (konserntillitsvalgt)

 Aktuelt fra programmet

 

 

Nå starter konfigurasjon av patologi til regional standard611805.10.2017 14:23:2393http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx04.10.2017 19:00:00<p>​Tone Rønning er ny delprosjektleder for konfigurasjon av patologi i det regionale laboratoriedatasystemet. Hun skal være ansvarlig for å sette opp den regionale IKT-standarden i både laboratoriedatasystemet og i integrasjoner inn og ut av systemet. Det nye systemet skal brukes av alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Tone_Rønning.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Jobber med alternative løsninger 614206.10.2017 09:31:39105http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx04.10.2017 19:00:00<p>​Regional Lab må finne alternative produksjons- og testfasiliteter etter at infrastrukturmoderniseringen (iMod)&#160;i Helse Sør-Øst ble stilt i bero.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Fjernstyring-illustrasjon.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Oppgradering til ny versjon av LVMS ved Sykehuset Østfold611605.10.2017 14:24:19115http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx04.10.2017 18:00:00<p>​Sykehuset Østfold får en ny versjon av laboratoriedatasystemet LVMS i oktober. Den nye versjonen inneholder både produktforbedringer og ny funksjonalitet.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/RegLab_Østfold-LVMS.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Gode erfaringer med nytt laboratoriedatasystem611504.10.2017 19:56:2469http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx04.10.2017 15:00:00<p>– Det gamle systemet var svært enkelt. I LVMS kan vi gjøre mye mer. Vi har større søkemuligheter slik at vi kan følge prøven bedre og se hvor langt den er kommet. Vi kan gi bedre service overfor rekvirentene som får raskere svar, det er dessuten mer oversiktlig og det gir bedre prøveflyt, sier bioingeniør Marit Bølviken Mathisen ved Sykehuset Østfold til Bioingeniøren.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Østfold_lab-illustrasjon.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Fra prosjekt til forvaltning5306529.09.2017 11:45:40100http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.09.2017 22:00:00<p>​Prosjektet Regional EPJ standardisering har overlevert første pulje på totalt fire helseforetak til regional forvaltning. Torsdag 7. september var det formell signering på overleveringen mellom prosjektet, Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Overlevering_signering_2.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Variasjoner innen regional standard av EPJ5310828.09.2017 15:02:48176http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.09.2017 22:00:00<p>​Fem helseforetak har nå implementert regional standard av elektronisk pasientjournal. I praksis betyr dette at oppsettet og bruken av DIPS på tvers av disse foretakene er langt likere enn før. En fersk rapport viser at det er noe variasjon og avvik fra standarden, dels fordi standarden i seg selv har vært under kontinuerlig utvikling.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/variasjonsanalyse.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Nytt e-læringskurs for ledere5415128.09.2017 15:03:29101http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.09.2017 21:00:00<p>​Det er utviklet et nytt e-læringskurs som heter «Automatisk tilgangsstyring i DIPS og leders oppgaver». Kurset er obligatorisk for ledere ved Sykehuset Innlandet og Akershus universitetssykehus.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Linda_Midtbøen-2.JPG?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Oppstart av prosjekt regional EPJ på Sørlandet sykehus 5071627.09.2017 09:03:32286http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx30.08.2017 15:00:00<p>​​– Vi skal sørge for å gjøre det enda litt bedre enn de foregående sykehusene som har innført regional standard av elektronisk pasientjournal. Noen standardiseringsområder tar vi imot med åpne armer, noen blir det litt mer krevende å implementere. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/image3.JPG?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Opplæringen i gang på Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset4994827.09.2017 09:04:23178http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx30.08.2017 14:00:00<p>​Instruktørene ved Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset deltar i disse dager på opplæring, og er snart i gang med å lære opp kollegaene sine i den regionale standarden av elektronisk pasientjournal (EPJ).</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/instruktor_oppstart_SI.JPG?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Programstyret anbefaler videre plan for regional pasientjournal4045517.08.2017 08:27:14502http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx30.06.2017 14:00:00<p>​Det var bred enighet i programstyret 22. juni om veien videre for arbeidet med regional pasientjournal i Helse Sør-Øst. Planen som programstyret anbefalte, innebærer at man i første omgang jobber mot regional informasjonsdeling uten databasesammenslåing. Saken&#160;vil bli behandlet ytterligere i Helse Sør-Øst RHFs ledelse før en eventuell styrebehandling. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Digital-fornying_Klinisk-dokumentasjon.jpg?RenditionID=7" width="412" style="BORDER&#58;0px solid;" />

 Tryggere, raskere, enklere

Regional klinisk løsning – for tryggere, enklere og raskere pasientfortløp i Helse Sør-Øst

Tryggere fordi:

 • All journalinformasjon samles og følger pasienten gjennom hele  behandlingsforløpet.
 • Behandler får tilgang til all relevant informasjon til riktig tid.
 • Pasienten får tilgang til egen journal og kan bli mer delaktig i behandlingen.
 • Standard praksis og felles systemer gir likere behandling og mindre risiko for feil.

Enklere fordi:

 • Felles systemer og likere arbeidsprosesser forenkler informasjonsdeling og samarbeid.
 • Pasienten kan slippe unødig gjentakelse av undersøkelser og repetisjon av egen sykehistorie.
 • Pasient og behandler kan samhandle digitalt.

Raskere fordi:

 • Elektronisk informasjonsflyt legger til rette for effektive pasientforløp.
 • Enkel tilgang til relevant pasientinformasjon reduserer pasienters og helsepersonells tidsbruk.
Tittel
  
Dato
  
Innføring av regional EPJ på Sykehuset Innlandet21.10.2017
Programstyremøte27.10.2017
Innføring av regional EPJ på Akershus universitetssykehus11.11.2017
Programstyremøte23.11.2017
Programstyremøte21.12.2017

 Kontakt

Har du spørsmål? Ta kontakt med programstyreleder Terje Rootwelt (Oslo universitetssykehus) eller programleder Eli Stokke Rondeel (Sykehuspartner).

 

Publisert 27.01.2017 13:00 | Endret 13.10.2017 16:26