Deltakere i programstyret

 • Jan Frich, leder og direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF
 • Ellen Henriette Pettersen (Sykehuset Innlandet)
 • Hallfrid Waage (Sykehuset Telemark)
 • Kenneth Iversen (Sykehuspartner)
 • Helge Stene-Johansen (Sykehuset Østfold)
 • Janne Pedersen (Akershus universitetssykehus)
 • Kirsti Bjune (Sunnaas sykehus)
 • Hans-Petter H. Johannessen (Sykehusapotekene)
 • Kenneth Solstrand (Oslo universitetssykehus)
 • Per W. Torgersen (Sørlandet sykehus)
 • Halfdan Aass (Vestre Viken)
 • Terje Haug (Sykehuset i Vestfold)
 • Ulf Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF)
 • Pål Christian Roland (Helse Sør-Øst RHF)
 • Rita von der Fehr (konserntillitsvalgt)
 • Christian Grimsgaard (konserntillitsvalgt)

 Aktuelt fra programmet

 

 

Stråledoserapportering starter planleggingsfasen9713325.06.2020 09:43:57115http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx24.06.2020 11:00:00<p>​Stråledoserapportering skal sørge for at strålingen den enkelte pasient blir utsatt for blir overvåket og varslet på en enklere og tryggere måte enn i dag. Rundt 560 apparater på sykehusene i regionen skal avgi doserapport til løsningen for overvåkning og innrapportering av stråledoser.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/radiologi_illustrasjon_OUS.JPG?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kurve-oppstart i Vestre Viken4551424.06.2020 19:31:5013567http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.06.2020 12:00:00<p>Den 26. mai tok Vestre Viken HF for først gang i bruk gjennomgående elektronisk kurve og medikasjonsløsningen Metavision</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/AA-%20vvhf2.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Sørlandet sykehus nesten i mål med innføring av elektronisk kurve4549824.06.2020 19:33:4275http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.06.2020 09:00:00<p>​11. juni hadde Sørlandet sykehus fullført ni av ti oppstarter av elektronisk kurve og medikasjonsløsning, Metavision. Sørlandet sykehus bruker nå løsningen på omtrent 90 prosent av sengene. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Kurve_Halseide.JPG?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Elektronisk kurve en fordel i koronasituasjonen4551624.06.2020 19:36:4781http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.06.2020 08:00:00<p>​Elektronisk kurve gjør at legen kan følge med pasienten uten å være fysisk til stede i avdelingen, og behandlerne trenger ikke å ta i samme papir. Dette har vært en fordel når koronapasienter behandles ved sykehusene.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Jan-Henrik_Stubberud-1.JPG?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Dialogmelding mellom helseforetak og legekontor innført i hele Helse Sør-Øst4039722.06.2020 15:18:01173http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx22.06.2020 15:00:00<p>​Alle helseforetak i Helse Sør-Øst utveksler nå dialogmeldinger med legekontor. Sunnaas sykehus, inkludert Regional koordinerende enhet (RKE), tok løsningen i bruk 4. juni. – Vi ser allerede at løsningen er et nyttig verktøy for oss, sier overlege Lars Nysether ved Sunnaas og RKE.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Lars_Nysether_Sunnaas-RKE.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Løsning for elektronisk kurve og medikasjon innført på Radiumhospitalet1718110.05.2020 22:46:50146http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx08.05.2020 11:50:00<p>​Det er prosjektet regional kurve- og medikasjonsløsning&#160;og avdeling for kliniske systemer ved&#160;Oslo universitetssykehus som sammen har&#160;innført løsningen.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Jan-Henrik_Stubberud-1.JPG?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Skal løse utfordringer rundt legemiddelsamhandling236008.05.2020 12:07:55207http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx08.05.2020 06:00:00<p>​Prosjektet Klinisk legemiddelsamhandling går nå inn i gjennomføringsfase. Målet er å etablere en samlet, oppdatert og sikker liste over pasientens aktuelle legemidler, i tillegg til en sømløs overføring av legemiddelinformasjon mellom fagsystemene DIPS og Metavision. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/A-3%20Legemiddelsamhandling_feb2020-1.JPG?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Evaluering av pilot for digital utsending av ventelistebrev viser gode resultater236108.05.2020 12:14:42170http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx08.05.2020 06:00:00<p>​​Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset piloterte løsningen digital utsending av ventelistebrev i vinter. Resultatene viser nå at de ansatte synes løsningen er enkel å bruke, at de sparer tid og at det er lettere å nå raskt frem til pasienter. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/A-2%20Lydia%20Didi%20Zaric%20(DIT).jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Enklere logistikk med dialogmeldinger234911.05.2020 13:11:49210http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx07.05.2020 05:30:00<p>​Dialogmelding helseforetak – legekontor har bidratt til enklere samarbeid mellom sykehus og legekontor i koronasituasjonen. Når Sunnaas sykehus innfører løsningen 4. juni, har alle helseforetakene i Helse Sør-Øst tatt i bruk dialogmeldinger mellom sykehus og legekontor.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/A1%20Mona-Syversen.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ja til strekkoder1721115.04.2020 12:55:32212http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.04.2020 12:00:00<p>​Innføring av strekkoder basert på standarden GS1 skal bidra til at pasientbehandling, prosedyrer, innkjøp, logistikk og vedlikehold innen sykehussektoren gjennomføres med høyere kvalitet. Dette vil gi et tryggere og mer effektivt helsevesen rustet for framtiden.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/GS1_nyhetsbrev.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />

 Tryggere, enklere, raskere

Regional klinisk løsning – for tryggere, enklere og raskere pasientfortløp i Helse Sør-Øst

Tryggere fordi:

 • All journalinformasjon samles og følger pasienten gjennom hele  behandlingsforløpet.
 • Behandler får tilgang til all relevant informasjon til riktig tid.
 • Pasienten får tilgang til egen journal og kan bli mer delaktig i behandlingen.
 • Standard praksis og felles systemer gir likere behandling og mindre risiko for feil.

Enklere fordi:

 • Felles systemer og likere arbeidsprosesser forenkler informasjonsdeling og samarbeid.
 • Pasienten kan slippe unødig gjentakelse av undersøkelser og repetisjon av egen sykehistorie.
 • Pasient og behandler kan samhandle digitalt.

Raskere fordi:

 • Elektronisk informasjonsflyt legger til rette for effektive pasientforløp.
 • Enkel tilgang til relevant pasientinformasjon reduserer pasienters og helsepersonells tidsbruk.
Tittel
  
Dato
  
Programstyremøte RKL25.09.2020
Prosjektledermøte RKL05.10.2020
Porteføljestyret regional IKT- portefølje08.10.2020
Prosjektledermøte RPAA13.10.2020
Programstyremøte RKL30.10.2020
1 - 5Neste

 Kontakt

Har du spørsmål? Ta kontakt med programleder/enhetsleder av IKT-prosjektportefølje i Helse Sør-Øst Eli Stokke Rondeel.

 Eli-Stokke-Rondeel-3.2.JPG

Publisert 27.01.2017 13:00 | Endret 11.09.2020 08:27