Deltakere i programstyret

 • Terje Rootwelt (Oslo universitetssykehus), leder
 • Ellen Henriette Pettersen (Sykehuset Innlandet)
 • Hallfrid Waage (Sykehuset Telemark)
 • Kenneth Iversen (Sykehuspartner)
 • Helge Stene-Johansen (Sykehuset Østfold)
 • Janne Pedersen (Akershus universitetssykehus)
 • Kirsti Bjune (Sunnaas sykehus)
 • Hans-Petter H. Johannessen (Sykehusapotekene)
 • Kenneth Solstrand (Oslo universitetssykehus)
 • Per W. Torgersen (Sørlandet sykehus)
 • Halfdan Aass (Vestre Viken)
 • Terje Haug (Sykehuset i Vestfold)
 • Ulf Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF)
 • Pål Christian Roland (Helse Sør-Øst RHF)
 • Rita von der Fehr (konserntillitsvalgt)
 • Christian Grimsgaard (konserntillitsvalgt)

 Aktuelt fra programmet

 

 

Mange tusen har fått opplæring i regional kurve- og medikasjonsløsning433012.10.2018 09:50:0549http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx11.10.2018 13:00:00<p><strong></strong><span aria-hidden="true">​De siste to årene har mer enn 3500 sluttbrukere på Oslo universitetssykehus og ca. 2600 på Akershus universitetssykehus fått opplæring i den regionale kurve- og medikasjonsløsningen MetaVision. Opplæringsmodellene er litt forskjellige, men en viktig fellesnevner er deltakelse på regionale e-læringskurs i forkant av rollebaserte klasseromskurs. </span></p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/20180206_PHV%20MetaVision%20support_komprimert.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Hun skal lede arbeidet med regional laboratoriedataløsning433111.10.2018 12:23:3627http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx11.10.2018 12:00:00<p>​– Digitalisering er ikke noe mystisk. Det skaper en åpenhet som vil øke mulighetene for undervisning og annen kunnskapsdeling, noe som igjen vil øke kunnskapsnivået. Spesielt fra et pasientperspektiv er det flott, sier overlege og professor Inger Nina Farstad som overtar som prosjektleder for Regional laboratoriedataløsning ved årsskiftet.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Inger_Nina_Farstad.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Helse Sør-Øst jobber videre med modernisering av elektronisk pasientjournal9791714.09.2018 11:46:40133http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.09.2018 12:00:00<p>Arbeidet med å videreutvikle dagens elektroniske pasientjournal har gått fra konsept- til planleggingsfase. Både kvalitet og funksjonalitet i DIPS Arena, som er neste generasjon av det elektroniske pasientjournalsystemet fra DIPS, skal vurderes før prosjektet piloterer ny funksjonalitet på Oslo universitetssykehus. Deretter planlegges løsningen tatt i bruk av utvalgte brukergrupper på Sørlandet sykehus og Sykehuset Østfold. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Jacob-Holter-Grundt.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Testingen i gang på Sykehuset Østfold9791614.09.2018 12:30:43107http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx13.09.2018 19:00:00<p>​Arbeidsgruppemedlemmer og ressurser fra tverrgående team er til stede når sluttbrukerne tester den regionale elektroniske pasientjournalen ved Sykehuset Østfold.&#160; Dermed kan noen rettinger gjøres med en gang.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/testere_SØ_sept2018.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Nyansatte slipper kø med automatisk tilgangsstyring9791514.09.2018 12:04:36452http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx13.09.2018 12:00:00<p>​Nytten av automatisk tilgangsstyring blir tydelig i perioder hvor mange nyansatte begynner på en gang, som når studentgrupper begynner i praksisperioder på helseforetakene. Manuell tilgang skapte tidligere kø, mens automatisk tilgangsstyring gir studentene de tilgangene de trenger umiddelbart.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Ståle_Ekelund.JPG?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Viktig skritt i retning «Én innbygger – én journal»1074412.09.2018 15:07:2247http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx30.08.2018 11:00:00<p>​Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent neste fase i arbeidet med å gjøre journalinformasjon tilgjengelig for helsepersonell på tvers av helseforetak. Prosjektet har en kostnadsramme på 126 millioner kroner og er et viktig tiltak for å styrke pasientsikkerheten.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/shutterstock_114189145.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Overlevert til forvaltning 282628.06.2018 08:46:54160http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.06.2018 09:00:00<p>​​Mandag 18. juni ble standardiseringen av regional EPJ på Sørlandet sykehus formelt overlevert til forvaltning. Når Sykehuset Østfold innfører regional standard av EPJ i desember i år, er dermed alle helseforetakene i regionen på samme standard driftet av Sykehuspartner og Regionalt senter for klinisk IKT.</p><img alt="Signering SSHF" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Signering_reg.epjSSHF.JPG?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Klart for e-læring på Sykehuset Østfold283328.06.2018 10:51:38167http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.06.2018 09:00:00<p>​Sykehuset Østfold er første helseforetak som baserer seg hovedsakelig på e-læring når DIPS-brukerne skal få opplæring i regional standard av elektronisk pasientjournal (EPJ).</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/E-læring%20SØ.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Gevinstplan skal gi bedre pasientbehandling282428.06.2018 08:57:02102http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.06.2018 08:00:00<p>​Sørlandet sykehus har forpliktet seg til en plan som skal sikre at sykehuset systematisk følger opp gevinster knyttet til automatisk tilgangsstyring, innkalling/ventelistebrev og Nasjonalt folkeregister.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Hovedinngang%20SSHF.JPG?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Innspurt for arbeidsgruppene på Sykehuset Østfold11129.06.2018 12:36:26146http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.06.2018 23:00:00<p>​Arbeidsgruppene som forbereder regional standard av elektronisk pasientjournal (EPJ) ved Sykehuset Østfold er nå i sluttspurten med å klargjøre testomfang og grunnlag til opplærings- og informasjonsmateriell.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Arbeidgruppe%20SØr_redigert.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />

 Tryggere, raskere, enklere

Regional klinisk løsning – for tryggere, enklere og raskere pasientfortløp i Helse Sør-Øst

Tryggere fordi:

 • All journalinformasjon samles og følger pasienten gjennom hele  behandlingsforløpet.
 • Behandler får tilgang til all relevant informasjon til riktig tid.
 • Pasienten får tilgang til egen journal og kan bli mer delaktig i behandlingen.
 • Standard praksis og felles systemer gir likere behandling og mindre risiko for feil.

Enklere fordi:

 • Felles systemer og likere arbeidsprosesser forenkler informasjonsdeling og samarbeid.
 • Pasienten kan slippe unødig gjentakelse av undersøkelser og repetisjon av egen sykehistorie.
 • Pasient og behandler kan samhandle digitalt.

Raskere fordi:

 • Elektronisk informasjonsflyt legger til rette for effektive pasientforløp.
 • Enkel tilgang til relevant pasientinformasjon reduserer pasienters og helsepersonells tidsbruk.
Tittel
  
Dato
  
Programstyremøte25.10.2018
Programstyremøte22.11.2018
Innføring av regional EPJ på Sykehuset Østfold24.11.2018
Programstyremøte20.12.2018

 Kontakt

Har du spørsmål? Ta kontakt med programstyreleder Terje Rootwelt (Oslo universitetssykehus) eller programleder Eli Stokke Rondeel (Sykehuspartner).

 Eli-Stokke-Rondeel-3.2.JPG

Publisert 27.01.2017 13:00 | Endret 01.10.2018 12:56