Deltakere i programstyret

 • Terje Rootwelt (Oslo universitetssykehus), leder
 • Ellen Henriette Pettersen (Sykehuset Innlandet)
 • Hallfrid Waage (Sykehuset Telemark)
 • Kenneth Iversen (Sykehuspartner)
 • Helge Stene-Johansen (Sykehuset Østfold)
 • Janne Pedersen (Akershus universitetssykehus)
 • Kirsti Bjune (Sunnaas sykehus)
 • Hans-Petter H. Johannessen (Sykehusapotekene)
 • Kenneth Solstrand (Oslo universitetssykehus)
 • Per W. Torgersen (Sørlandet sykehus)
 • Halfdan Aass (Vestre Viken)
 • Terje Haug (Sykehuset i Vestfold)
 • Ulf Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF)
 • Pål Christian Roland (Helse Sør-Øst RHF)
 • Rita von der Fehr (konserntillitsvalgt)
 • Christian Grimsgaard (konserntillitsvalgt)

 Aktuelt fra programmet

 

 

Overlevert til forvaltning 282628.06.2018 08:46:5496http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.06.2018 09:00:00<p>​​Mandag 18. juni ble standardiseringen av regional EPJ på Sørlandet sykehus formelt overlevert til forvaltning. Når Sykehuset Østfold innfører regional standard av EPJ i desember i år, er dermed alle helseforetakene i regionen på samme standard driftet av Sykehuspartner og Regionalt senter for klinisk IKT.</p><img alt="Signering SSHF" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Signering_reg.epjSSHF.JPG?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Klart for e-læring på Sykehuset Østfold283328.06.2018 10:51:38142http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.06.2018 09:00:00<p>​Sykehuset Østfold er første helseforetak som baserer seg hovedsakelig på e-læring når DIPS-brukerne skal få opplæring i regional standard av elektronisk pasientjournal (EPJ).</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/E-læring%20SØ.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Gevinstplan skal gi bedre pasientbehandling282428.06.2018 08:57:0287http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.06.2018 08:00:00<p>​Sørlandet sykehus har forpliktet seg til en plan som skal sikre at sykehuset systematisk følger opp gevinster knyttet til automatisk tilgangsstyring, innkalling/ventelistebrev og Nasjonalt folkeregister.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Hovedinngang%20SSHF.JPG?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Innspurt for arbeidsgruppene på Sykehuset Østfold11129.06.2018 12:36:26127http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.06.2018 23:00:00<p>​Arbeidsgruppene som forbereder regional standard av elektronisk pasientjournal (EPJ) ved Sykehuset Østfold er nå i sluttspurten med å klargjøre testomfang og grunnlag til opplærings- og informasjonsmateriell.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Arbeidgruppe%20SØr_redigert.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
DIPS-prisen til Astrid Nygård ved Sykehuset Innlandet 279529.06.2018 08:16:41135http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.06.2018 23:00:00<p>​– Det går ikke an å utrette noe som helst uten dyktige kollegaer og samarbeidspartnere, så jeg skylder alle jeg har samarbeidet med de siste årene en stor takk, sa Astrid Nygård ved Sykehuset Innlandet etter at hun fikk årets DIPS-pris.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/180605%20DIPS-pris%202018.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Regional løsning for medikamentell kreftbehandling på Vestre Viken 498406.06.2018 14:12:3156http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx06.06.2018 14:00:00<p>​Vestre Viken har innført regional løsning for medikamentell kreftbehandling som det fjerde helseforetaket i regionen. Løsningen skal gi bedre og tryggere behandling ved bruk av medikamenter som cellegift og immunterapi.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/onkologiske%20sykepleiere%20ved%20trallen%20er%20Mali%20Sølverud%20Færden%20og%20Mai%20Linn%20Aase_1.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Vellykket EPJ-innføring på Sørlandet sykehus960027.06.2018 22:16:38263http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx16.05.2018 10:00:00<p>Sørlandet sykehus innførte regional standard av elektronisk pasientjournal (EPJ) 5. mai, og ble dermed det åttende helseforetaket i Helse Sør-Øst med regional EPJ-standard. Innføringen gikk etter plan, og prosjektet har fått mange positive tilbakemeldinger fra ansatte.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Produksjonssetting_1_SSHF.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Gode trender for regional standard955616.05.2018 11:06:09176http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.05.2018 18:00:00<p>​Siden innføringen av en regional standard for EPJ startet, har det kommet inn over 300 endringsønsker til standarden. Kjente beslutningsprosesser med gode regionale diskusjoner har gjort at saksbehandlingstiden for endringsønsker&#160;har gått ned.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Kirsti%20Loe.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Økt pasientsikkerhet med nasjonalt adresseregister955716.05.2018 11:16:1588http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.05.2018 18:00:00<p>​Når regional standard av elektronisk pasientjournal innføres på helseforetaket, kobles også DIPS opp mot Norsk Helsenetts adresseregister (NHN). Dette skal sikre raskere oppdatering av rekvirentadresser, færre feilsendinger og økt pasientsikkerhet.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Norsk%20helsenett.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Slik skal standarden vedlikeholdes og utvikles68716.05.2018 11:11:22338http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.05.2018 17:00:00<p>​Standarden for elektronisk pasientjournal skal forvaltes og utvikles videre når Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger (RSKI) overtar ledelsen av arbeidsutvalget i juni. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Fagnettverk_regional%20EPJ.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />

 Tryggere, raskere, enklere

Regional klinisk løsning – for tryggere, enklere og raskere pasientfortløp i Helse Sør-Øst

Tryggere fordi:

 • All journalinformasjon samles og følger pasienten gjennom hele  behandlingsforløpet.
 • Behandler får tilgang til all relevant informasjon til riktig tid.
 • Pasienten får tilgang til egen journal og kan bli mer delaktig i behandlingen.
 • Standard praksis og felles systemer gir likere behandling og mindre risiko for feil.

Enklere fordi:

 • Felles systemer og likere arbeidsprosesser forenkler informasjonsdeling og samarbeid.
 • Pasienten kan slippe unødig gjentakelse av undersøkelser og repetisjon av egen sykehistorie.
 • Pasient og behandler kan samhandle digitalt.

Raskere fordi:

 • Elektronisk informasjonsflyt legger til rette for effektive pasientforløp.
 • Enkel tilgang til relevant pasientinformasjon reduserer pasienters og helsepersonells tidsbruk.
Tittel
  
Dato
  
Programstyremøte30.08.2018
Programstyremøte27.09.2018
Programstyremøte25.10.2018
Programstyremøte22.11.2018
Innføring av regional EPJ på Sykehuset Østfold01.12.2018
1 - 5Neste

 Kontakt

Har du spørsmål? Ta kontakt med programstyreleder Terje Rootwelt (Oslo universitetssykehus) eller programleder Eli Stokke Rondeel (Sykehuspartner).

 Eli-Stokke-Rondeel-3.2.JPG

Publisert 27.01.2017 13:00 | Endret 03.08.2018 12:50