Deltakere i programstyret

 • Terje Rootwelt (Oslo universitetssykehus), leder
 • Ellen Henriette Pettersen (Sykehuset Innlandet)
 • Eirik Eliassen (Sykehuset Telemark)
 • Kenneth Iversen (Sykehuspartner)
 • Helge Stene-Johansen (Sykehuset Østfold)
 • Janne Pedersen (Akershus universitetssykehus)
 • Kirsti Bjune (Sunnaas sykehus)
 • Hans-Petter H. Johannessen (Sykehusapotekene)
 • Kenneth Solstrand (Oslo universitetssykehus)
 • Per W. Torgersen (Sørlandet sykehus)
 • Halfdan Aass (Vestre Viken)
 • Per Grunde Weydahl (Sykehuset i Vestfold)
 • Ulf Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF)
 • Pål Christian Roland (Helse Sør-Øst RHF)
 • Rita von der Fehr (konserntillitsvalgt)
 • Christian Grimsgaard (konserntillitsvalgt)

 Aktuelt fra programmet

 

 

To nye helseforetak overlevert til forvaltning903611.02.2018 19:39:5670http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx09.02.2018 14:00:00<p>​Prosjektet Regional EPJ standardisering har overlevert to nye helseforetak til regional forvaltning. Tirsdag 23. januar var det formell signering for overlevering av Sykehuset Innlandet, Revmatismesykehuset og Akershus universitetssykehus mellom prosjektet, Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Overlevering%20forvaltning.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Sykehuset Østfold planlegger standardisering903411.02.2018 19:40:33115http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx09.02.2018 13:00:00<p>​Sykehuset Østfold er nå i gang med å planlegge innføringen av regional standard av EPJ på sykehuset. – Vi ser fram til å ta fatt på arbeidet, sier medisinsk fagsjef IKT Asbjørn Elgen. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Kalnes.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Testing i gang ved Sørlandet sykehus903511.02.2018 19:44:46106http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx09.02.2018 13:00:00<p>​Rundt 240 klinikere og andre fagpersoner er i gang med å teste standardiseringen av elektronisk pasientjournal (EPJ) ved Sørlandet sykehus. I tillegg skal koblingene mellom EPJ og andre fagsystemer testes.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Alf%20Frode%20Eriksen%20SS.JPG?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Hva betyr innføringen av regional standard for pasienter og ansatte?903311.02.2018 19:44:1297http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx09.02.2018 11:00:00<p>Alle klinikkene ved Sørlandet sykehus jobber nå for å kartlegge effektene av å innføre regional standard av elektronisk pasientjournal.&#160; Sammen skal de komme fram til hva innføringen konkret betyr for pasienter og ansatte på kort og lang sikt.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Gevinstarbeid_1.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Felles løsning for medikamentell kreftbehandling 461315.12.2017 11:14:2356http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.12.2017 12:00:00<p>​Styret for Helse Sør-Øst godkjente i møtet 14.12 at prosjektet for innføring av en regional løsning for medikamentell kreftbehandling gjennomføres med en kostnadsramme på 164 millioner kroner.&#160; Løsningen skal gi bedre og mer likeverdig kreftbehandling i regionen, uavhengig av hvor behandlingen gis.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/MKB_profilbilde.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Innfører elektroniske epikriser og laboratoriesvar 315021.12.2017 08:31:28104http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.12.2017 13:00:00<p>​Utveksling av elektroniske epikriser og laboratoriesvar mellom Oslo universitetssykehus og andre helseforetak i Helse Sør-Øst gir raskere og tryggere pasientbehandling. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Forløpskoordinatorer%20SiV.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Sykehuset i Vestfold neste helseforetak med regionalt laboratoriedatasystem20483515.12.2017 12:16:51145http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.12.2017 01:00:00<p>​Endret rekkefølge i utrulling av regionalt laboratoriedatasystem ble vedtatt av programstyret i Regional klinisk løsning 23. november. Sykehuset i Vestfold er nå det neste helseforetaket som tar i bruk regionalt laboratoriedatasystem.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Reg-lab_Pål%20Suhrke_03.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ny plattform for laboratoriedatasystemet LVMS20483614.12.2017 00:50:5474http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.12.2017 01:00:00<p>​Prosjekt Regional Lab har mottatt en ny release av laboratoriedatasystemet LabVantage Medical Suite (LVMS) fra leverandør. Leveransen omfatter denne gang også en oppgradering av LabVantage-plattformen. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Reg-lab_ny-plattform_des2017.png?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kartlegger hvordan laboratoriedatasystemet skal være37414.12.2017 11:59:52101http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.12.2017 00:00:00<p>​Ansatte fra ulike helseforetak og med ulik fagbakgrunn har i løpet av 2017 jobbet med å kartlegge arbeidsprosesser og hvordan de ulike fagmiljøene innenfor patologi ønsker å arbeide i et nytt datasystem. Hensikten har vært å lage et godt underlag for å utvikle det regionale laboratoriedatasystemet. Arbeidet fortsetter første kvartal i 2018.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Reg-lab_funksjonelt_team_des2017--2.JPG?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Vellykket oppgradering av LVMS ved Sykehuset Østfold20483414.12.2017 14:06:2075http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.12.2017 00:00:00<p>​19. oktober fikk Sykehuset Østfold en ny versjon av laboratoriedatasystemet LVMS. Godt samarbeid og nærhet til faglige ressurser var viktig under produksjonssettingen.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Reg-lab_prodsetting_SØ_nov2017.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />

 Tryggere, raskere, enklere

Regional klinisk løsning – for tryggere, enklere og raskere pasientfortløp i Helse Sør-Øst

Tryggere fordi:

 • All journalinformasjon samles og følger pasienten gjennom hele  behandlingsforløpet.
 • Behandler får tilgang til all relevant informasjon til riktig tid.
 • Pasienten får tilgang til egen journal og kan bli mer delaktig i behandlingen.
 • Standard praksis og felles systemer gir likere behandling og mindre risiko for feil.

Enklere fordi:

 • Felles systemer og likere arbeidsprosesser forenkler informasjonsdeling og samarbeid.
 • Pasienten kan slippe unødig gjentakelse av undersøkelser og repetisjon av egen sykehistorie.
 • Pasient og behandler kan samhandle digitalt.

Raskere fordi:

 • Elektronisk informasjonsflyt legger til rette for effektive pasientforløp.
 • Enkel tilgang til relevant pasientinformasjon reduserer pasienters og helsepersonells tidsbruk.
Tittel
  
Dato
  
Programstyremøte01.03.2018
Programstyremøte22.03.2018
Programstyremøte26.04.2018
Innføring av regional standard av EPJ på Sørlandet sykehus05.05.2018

 Kontakt

Har du spørsmål? Ta kontakt med programstyreleder Terje Rootwelt (Oslo universitetssykehus) eller programleder Eli Stokke Rondeel (Sykehuspartner).

 

Publisert 27.01.2017 13:00 | Endret 14.02.2018 09:22