Deltakere i programstyret

 • Jan Frich, leder og direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF
 • Ellen Henriette Pettersen (Sykehuset Innlandet)
 • Hallfrid Waage (Sykehuset Telemark)
 • Kenneth Iversen (Sykehuspartner)
 • Helge Stene-Johansen (Sykehuset Østfold)
 • Janne Pedersen (Akershus universitetssykehus)
 • Kirsti Bjune (Sunnaas sykehus)
 • Hans-Petter H. Johannessen (Sykehusapotekene)
 • Kenneth Solstrand (Oslo universitetssykehus)
 • Per W. Torgersen (Sørlandet sykehus)
 • Halfdan Aass (Vestre Viken)
 • Terje Haug (Sykehuset i Vestfold)
 • Ulf Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF)
 • Pål Christian Roland (Helse Sør-Øst RHF)
 • Rita von der Fehr (konserntillitsvalgt)
 • Christian Grimsgaard (konserntillitsvalgt)

 Aktuelt fra programmet

 

 

Løsning for elektronisk kurve og medikasjon innført på Radiumhospitalet1718110.05.2020 22:46:5093http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx08.05.2020 11:50:00<p>​Det er prosjektet regional kurve- og medikasjonsløsning&#160;og avdeling for kliniske systemer ved&#160;Oslo universitetssykehus som sammen har&#160;innført løsningen.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Jan-Henrik_Stubberud-1.JPG?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Skal løse utfordringer rundt legemiddelsamhandling236008.05.2020 12:07:55132http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx08.05.2020 06:00:00<p>​Prosjektet Klinisk legemiddelsamhandling går nå inn i gjennomføringsfase. Målet er å etablere en samlet, oppdatert og sikker liste over pasientens aktuelle legemidler, i tillegg til en sømløs overføring av legemiddelinformasjon mellom fagsystemene DIPS og Metavision. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/A-3%20Legemiddelsamhandling_feb2020-1.JPG?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Evaluering av pilot for digital utsending av ventelistebrev viser gode resultater236108.05.2020 12:14:42140http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx08.05.2020 06:00:00<p>​​Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset piloterte løsningen digital utsending av ventelistebrev i vinter. Resultatene viser nå at de ansatte synes løsningen er enkel å bruke, at de sparer tid og at det er lettere å nå raskt frem til pasienter. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/A-2%20Lydia%20Didi%20Zaric%20(DIT).jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Enklere logistikk med dialogmeldinger234911.05.2020 13:11:49181http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx07.05.2020 05:30:00<p>​Dialogmelding helseforetak – legekontor har bidratt til enklere samarbeid mellom sykehus og legekontor i koronasituasjonen. Når Sunnaas sykehus innfører løsningen 4. juni, har alle helseforetakene i Helse Sør-Øst tatt i bruk dialogmeldinger mellom sykehus og legekontor.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/A1%20Mona-Syversen.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ja til strekkoder1721115.04.2020 12:55:32130http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.04.2020 12:00:00<p>​Innføring av strekkoder basert på standarden GS1 skal bidra til at pasientbehandling, prosedyrer, innkjøp, logistikk og vedlikehold innen sykehussektoren gjennomføres med høyere kvalitet. Dette vil gi et tryggere og mer effektivt helsevesen rustet for framtiden.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/GS1_nyhetsbrev.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Vellykket innføring av elektronisk kurve på føde/barsel ved Sykehuset Telemark1718315.04.2020 10:02:2782http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.04.2020 07:00:00<p>​10. mars innførte føde/barsel ved Sykehuset Telemark elektronisk kurve. Dermed er den regionale kurveløsningen innført på hele Sykehuset Telemark.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Kurve_profilbilde.png?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
1 400 ansatte tok i bruk elektronisk kurve ved Sørlandet sykehus i mars1718424.04.2020 13:29:58132http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.04.2020 07:00:00<p>​3. mars ble elektronisk kurve- og medikasjonsløsning innført ved sengepost og akuttmottak i <span aria-hidden="true"></span>Kristiansand&#160;ved Sørlandet sykehus. Tre uker senere ble løsningen innført ved barn/føde/barsel/nyfødt intensiv-avdelingene. 21. april innførte også føde/barsel ved Flekkefjord sykehus løsningen. Dette innebar 30 nye brukere.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Kurve_Halseide.JPG?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Finner alternative veier for dialog med leverandørene 1718015.04.2020 09:18:28158http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.04.2020 06:50:00<p>​For prosjektet «Anskaffelse av radiologiløsning og multimediearkiv for helseforetak i Helse Sør-Øst» blir starten på andre dialogrunde noe annerledes enn det som var planlagt.</p><img alt="" src="/digitalfornying_/PublishingImages/CPH%20stopp%20før%20Ålborg%20besøk.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;MARGIN&#58;5px 5px;" />
HF-HF kommunikasjon vellykket gjennomført12385809.02.2020 18:04:24110http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx07.02.2020 13:00:00<p>​Prosjektet HF-HF kommunikasjon avsluttes etter å ha bidratt til sikrere og mer presis formidling av informasjon mellom sykehusene. Siste del av prosjektet sørget for avvikling av parallell papirkopi for elektroniske epikriser mellom helseforetak og innføring av henvisning sendt som epikrisemelding.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Syversen_Sigurdsen.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Prinsipper for nye pasientinnkallinger på nasjonal innspillrunde12385711.02.2020 14:30:5578http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx07.02.2020 12:00:00<p>​Prosjekt digitale innbyggertjenester har, i samarbeid med en regional og en nasjonal arbeidsgruppe, utarbeidet anbefalinger for nye pasientbrev i klart språk.&#160;I den regionale arbeidsgruppen har blant annet fire av helseforetakene deltatt. Anbefalingene har i januar vært på nasjonal innspillsrunde. </p><img alt="Foto av Vibeke Herikstad" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/klarspråk_Vibeke-Herikstad.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />

 Tryggere, enklere, raskere

Regional klinisk løsning – for tryggere, enklere og raskere pasientfortløp i Helse Sør-Øst

Tryggere fordi:

 • All journalinformasjon samles og følger pasienten gjennom hele  behandlingsforløpet.
 • Behandler får tilgang til all relevant informasjon til riktig tid.
 • Pasienten får tilgang til egen journal og kan bli mer delaktig i behandlingen.
 • Standard praksis og felles systemer gir likere behandling og mindre risiko for feil.

Enklere fordi:

 • Felles systemer og likere arbeidsprosesser forenkler informasjonsdeling og samarbeid.
 • Pasienten kan slippe unødig gjentakelse av undersøkelser og repetisjon av egen sykehistorie.
 • Pasient og behandler kan samhandle digitalt.

Raskere fordi:

 • Elektronisk informasjonsflyt legger til rette for effektive pasientforløp.
 • Enkel tilgang til relevant pasientinformasjon reduserer pasienters og helsepersonells tidsbruk.
Tittel
  
Dato
  
Det er ingen elementer som kan vises i denne visningen av listen "RKL kalender".

 Kontakt

Har du spørsmål? Ta kontakt med programleder/enhetsleder av IKT-prosjektportefølje i Helse Sør-Øst Eli Stokke Rondeel.

 Eli-Stokke-Rondeel-3.2.JPG

Publisert 27.01.2017 13:00 | Endret 27.05.2020 12:24