Deltakere i programstyret

 • Terje Rootwelt (Oslo universitetssykehus), leder
 • Ellen Henriette Pettersen (Sykehuset Innlandet)
 • Eirik Eliassen (Sykehuset Telemark)
 • Kenneth Iversen (Sykehuspartner)
 • Helge Stene-Johansen (Sykehuset Østfold)
 • Janne Pedersen (Akershus universitetssykehus)
 • Kirsti Bjune (Sunnaas sykehus)
 • Hans-Petter H. Johannessen (Sykehusapotekene)
 • Kenneth Solstrand (Oslo universitetssykehus)
 • Per W. Torgersen (Sørlandet sykehus)
 • Halfdan Aass (Vestre Viken)
 • Per Grunde Weydahl (Sykehuset i Vestfold)
 • Ulf Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF)
 • Pål Christian Roland (Helse Sør-Øst RHF)
 • Rita von der Fehr (konserntillitsvalgt)
 • Christian Grimsgaard (konserntillitsvalgt)

 Aktuelt fra programmet

 

 

Vellykket EPJ-innføring på Sørlandet sykehus960016.05.2018 10:57:13165http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx16.05.2018 10:00:00<p>Sørlandet sykehus innførte regional standard av elektronisk pasientjournal (EPJ) 5. mai, og ble dermed det åttende helseforetaket i Helse Sør-Øst med regional EPJ-standard. Innføringen gikk etter plan, og prosjektet har fått mange positive tilbakemeldinger fra ansatte.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Produksjonssetting_1_SSHF.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Gode trender for regional standard955616.05.2018 11:06:09100http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.05.2018 18:00:00<p>​Siden innføringen av en regional standard for EPJ startet, har det kommet inn over 300 endringsønsker til standarden. Kjente beslutningsprosesser med gode regionale diskusjoner har gjort at saksbehandlingstiden for endringsønsker&#160;har gått ned.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Kirsti%20Loe.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Økt pasientsikkerhet med nasjonalt adresseregister955716.05.2018 11:16:1562http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.05.2018 18:00:00<p>​Når regional standard av elektronisk pasientjournal innføres på helseforetaket, kobles også DIPS opp mot Norsk Helsenetts adresseregister (NHN). Dette skal sikre raskere oppdatering av rekvirentadresser, færre feilsendinger og økt pasientsikkerhet.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Norsk%20helsenett.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Slik skal standarden vedlikeholdes og utvikles68716.05.2018 11:11:22180http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.05.2018 17:00:00<p>​Standarden for elektronisk pasientjournal skal forvaltes og utvikles videre når Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger (RSKI) overtar ledelsen av arbeidsutvalget i juni. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Fagnettverk_regional%20EPJ.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Bidra til bedre legemiddelhåndtering421102.05.2018 16:19:26181http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx02.05.2018 16:00:00<p>​<span lang="NO-BOK">Delprosjektet som jobber mot en enhetlig legemiddelhåndtering i Helse Sør-Øst, skal nå starte arbeidet med å kartlegge arbeidsprosessene i sykehusene innenfor tre&#160;fagsystemer. Til denne kartleggingen trenger prosjektet hjelp fra helsepersonell. </span></p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Legemiddelhåndtering_delprosjekt.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
– Klinikerne er viktige gjennom hele prosjektforløpet420902.05.2018 15:34:26142http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx02.05.2018 15:00:00<p>​– E-helse trenger klinikere. Det er viktig at vi som klinikere er engasjert slik at vi får det beste verktøyet. Systemene må støtte klinikerne i møtet med pasientene. Dette vil gjøre hverdagen enklere, mer effektiv og gi et bedre tilbud til pasientene, sa lege Bjørn Hveem på konferansen eHelse 2018.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/eHelse2018_Hveem.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
– Klinikerne må stille krav til IKT-løsningene421003.05.2018 12:37:4885http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx02.05.2018 15:00:00<p>​– Morgendagens klinikere må selv være kravstillere, omfavne teknologi, men uten å distansere seg fra faget, sa IT-lege Arne Westgaard på konferansen eHelse 2018.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/eHelse2018_Westgaard2.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Avlyser videre innføring av radiologiløsning32103.05.2018 12:42:0341http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx18.04.2018 10:00:00<p>​Helse Sør-Øst RHF har besluttet å avlyse videre innføring av en felles IKT-løsning for radiologi i regionen. Bakgrunnen er erfaringene fra pilotprosjektet ved Sykehuset Innlandet.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Røntgen.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Raskere og tryggere med automatisk tilgangsstyring372421.03.2018 10:08:30302http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx21.03.2018 10:00:00<p>​​Med automatisk og standardisert tilgangsstyring får om lag 80 prosent av nyansatte på helseforetakene umiddelbart de tilgangene de har tjenstlig behov for. Gevinstene er mindre manuelt arbeid og bedre kontroll på de ansattes tilgang til helseopplysninger.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Ståle%20Ekelund.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Arbeidsgruppeledere om jobben som ligger foran dem371621.03.2018 09:22:42154http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx20.03.2018 23:00:00<p>​Fire arbeidsgrupper er nedsatt på Sykehuset Østfold for å kartlegge hvilke tilpasninger som må gjøres på helseforetaket for å komme over på regional standard av EPJ. Hva sier arbeidsgruppelederne om den jobben som ligger foran dem?</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/ArbeidsgruppeledereSØ.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />

 Tryggere, raskere, enklere

Regional klinisk løsning – for tryggere, enklere og raskere pasientfortløp i Helse Sør-Øst

Tryggere fordi:

 • All journalinformasjon samles og følger pasienten gjennom hele  behandlingsforløpet.
 • Behandler får tilgang til all relevant informasjon til riktig tid.
 • Pasienten får tilgang til egen journal og kan bli mer delaktig i behandlingen.
 • Standard praksis og felles systemer gir likere behandling og mindre risiko for feil.

Enklere fordi:

 • Felles systemer og likere arbeidsprosesser forenkler informasjonsdeling og samarbeid.
 • Pasienten kan slippe unødig gjentakelse av undersøkelser og repetisjon av egen sykehistorie.
 • Pasient og behandler kan samhandle digitalt.

Raskere fordi:

 • Elektronisk informasjonsflyt legger til rette for effektive pasientforløp.
 • Enkel tilgang til relevant pasientinformasjon reduserer pasienters og helsepersonells tidsbruk.
Tittel
  
Dato
  
Programstyremøte21.06.2018
Styringsgruppemøte - regional EPJ standardisering21.06.2018
Programstyremøte30.08.2018
Programstyremøte27.09.2018
Programstyremøte25.10.2018
1 - 5Neste

 Kontakt

Har du spørsmål? Ta kontakt med programstyreleder Terje Rootwelt (Oslo universitetssykehus) eller programleder Eli Stokke Rondeel (Sykehuspartner).

 Eli-Stokke-Rondeel-3.2.JPG

Publisert 27.01.2017 13:00 | Endret 15.05.2018 18:19