Deltakere i programstyret

 • Terje Rootwelt (Oslo universitetssykehus), leder
 • Ellen Henriette Pettersen (Sykehuset Innlandet)
 • Eirik Eliassen (Sykehuset Telemark)
 • Kenneth Iversen (Sykehuspartner)
 • Helge Stene-Johansen (Sykehuset Østfold)
 • Janne Pedersen (Akershus universitetssykehus)
 • Kirsti Bjune (Sunnaas sykehus)
 • Hans-Petter H. Johannessen (Sykehusapotekene)
 • Kenneth Solstrand (Oslo universitetssykehus)
 • Per W. Torgersen (Sørlandet sykehus)
 • Halfdan Aass (Vestre Viken)
 • Per Grunde Weydahl (Sykehuset i Vestfold)
 • Ulf Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF)
 • Pål Christian Roland (Helse Sør-Øst RHF)
 • Rita von der Fehr (konserntillitsvalgt)
 • Christian Grimsgaard (konserntillitsvalgt)

 Aktuelt fra programmet

 

 

E-læringskurs for ledere kan brukes av alle helseforetak86630.11.2017 16:55:16145http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.11.2017 15:00:00<p>​Det er utviklet et e-læringskurs som heter «Automatisk tilgangsstyring i DIPS og leders oppgaver». Kurset, som er pilotert ved Sykehuset Innlandet og Akershus universitetssykehus, er nå tilgjengelig for alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Linda%20Midtbøen_opplæring%20reg-epj.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ett år med regional EPJ86230.11.2017 13:14:58181http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.11.2017 10:00:00<p>​​<span aria-hidden="true"></span>Helseforetakene som innførte regional EPJ mellom oktober 2016 og mars 2017 opplever blant annet fordeler ved automatisk tilgangsstyring og kobling mot Adresseregisteret, og mener samarbeidet mellom helseforetakene er blitt bedre.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Maiken-Nerland-Hansen.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ahus innførte regional journalstandard som det 7. foretaket i regionen52530.11.2017 16:49:24162http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.11.2017 09:00:00<p>Lørdag 11. november ble regional standard av elektronisk pasientjournal (EPJ) innført på Akershus universitetssykehus. Selve produksjonssettingen forløp fint, mens en del brukere de første dagene opplevde problemer med innlogging og treghet i systemet grunnet nettverksproblemer. Dette løste seg og sykehuset var tilbake i vanlig drift på ny regional standard av EPJ onsdag 15. november.&#160; </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Prod.setting%20Ahus.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Sender papirløs henvisning og rekvirering 23321.11.2017 12:54:5137http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx21.11.2017 13:00:00<p>​<span aria-hidden="true"></span>Over 360 legekontorer kan nå sende papirløs henvisning og rekvirering til helseforetakene i Helse Sør-Øst. - Dette gjør det enklere for både pasienter og oss som skal henvise pasienten videre, sier gynekolog Theresia Maria Kasin i Kirkeparken SpesialistPraksis i Fredrikstad.<span aria-hidden="true"></span></p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/blodprøve_kalnes-2.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Utreder modernisering av EPJ-løsningen23730308.11.2017 14:19:42273http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx31.10.2017 10:00:00<p>​Programstyret for Regional klinisk løsning besluttet 27. oktober å se nærmere på hvordan dagens elektroniske pasientjournal i Helse Sør-Øst kan moderniseres. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Jacob%20Holter%20Grundt.JPG?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Opplæringen i gang på Ahus23729931.10.2017 10:18:53103http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx31.10.2017 09:00:00<p>​322 instruktører er nå i gang med å lære opp 6400 kollegaer ved Akershus universitetssykehus i den regionale standarden av elektronisk pasientjournal (EPJ).</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Opplæring%20ahus_to%20deltakere_web.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Tilpasser journalen ved Sørlandet sykehus til regional standard 23730031.10.2017 10:16:41159http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx31.10.2017 09:00:00<p>​DIPS-brukerne&#160;på Sørlandet sykehus kommer til å oppleve størst endring innenfor områdene dokumenttyper og tilganger når regional standard av EPJ innføres i mai neste år. Det fremkommer av gap-analysen som viser forskjellen mellom dagens praksis og regional standard.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Robyn%20Andersen_SS.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Regional standard av EPJ innført på Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset 14238831.10.2017 09:06:13153http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx25.10.2017 11:00:00<p>Lørdag 21. oktober ble regional standard i DIPS innført på Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset. Nå gjenstår kun tre helseforetak før alle foretak i regionen er på samme standard av DIPS.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Fra%20test_innlandet.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Styrker digital samhandling med pasientene12867725.10.2017 06:57:3686http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.10.2017 12:00:00<p>​Helse Sør-Østs prosjekt digitale innbyggertjenester skal innføre tjenester som gir digital samhandling mellom pasientene og helseforetakene. – De digitale tjenestene vil gjøre at pasientene føler seg mer involvert i egen helse og at behandlingsforløpet blir mer effektivt, sier brukerrepresentant Erna Hogrenning.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Illustrasjonsbilde%20digitale%20innbyggertjenester.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Nå starter konfigurasjon av patologi til regional standard611805.10.2017 14:23:23115http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx04.10.2017 19:00:00<p>​Tone Rønning er ny delprosjektleder for konfigurasjon av patologi i det regionale laboratoriedatasystemet. Hun skal være ansvarlig for å sette opp den regionale IKT-standarden i både laboratoriedatasystemet og i integrasjoner inn og ut av systemet. Det nye systemet skal brukes av alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Tone_Rønning.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />

 Tryggere, raskere, enklere

Regional klinisk løsning – for tryggere, enklere og raskere pasientfortløp i Helse Sør-Øst

Tryggere fordi:

 • All journalinformasjon samles og følger pasienten gjennom hele  behandlingsforløpet.
 • Behandler får tilgang til all relevant informasjon til riktig tid.
 • Pasienten får tilgang til egen journal og kan bli mer delaktig i behandlingen.
 • Standard praksis og felles systemer gir likere behandling og mindre risiko for feil.

Enklere fordi:

 • Felles systemer og likere arbeidsprosesser forenkler informasjonsdeling og samarbeid.
 • Pasienten kan slippe unødig gjentakelse av undersøkelser og repetisjon av egen sykehistorie.
 • Pasient og behandler kan samhandle digitalt.

Raskere fordi:

 • Elektronisk informasjonsflyt legger til rette for effektive pasientforløp.
 • Enkel tilgang til relevant pasientinformasjon reduserer pasienters og helsepersonells tidsbruk.
Tittel
  
Dato
  
Programstyremøte21.12.2017
Programstyremøte01.02.2018
Programstyremøte01.03.2018
Programstyremøte22.03.2018
Programstyremøte26.04.2018

 Kontakt

Har du spørsmål? Ta kontakt med programstyreleder Terje Rootwelt (Oslo universitetssykehus) eller programleder Eli Stokke Rondeel (Sykehuspartner).

 

Publisert 27.01.2017 13:00 | Endret 09.11.2017 15:09