Regional IKT for forskning

​​Formålet med programmet er å gi forskere i helseregionen forbedret støtte gjennom bedre IKT-verktøy og god forvaltning av løsningene. Dette skal bidra til at forskerne i større grad kan konsentrere ressursbruken mot selve forskningsarbeidet.

Moderne teknologi legger til rette for å etablere gode og sikre løsninger for datafangst, lagring og behandling av data. Ved at dette gjøres regionalt er det mulig å etablere standardiserte, helhetlige og effektive løsninger.  Regionale IKT-tjenester vil samtidig gi bedre muligheter for samhandling og fleksibilitet – på tvers av helseforetakene i regionen og aktuelle samarbeidspartnere.

Programmet skal etablere løsninger som på en god måte understøtter prosessene for gjennomføring av forskningsprosjekter. I dette ligger løsninger innen:

 • IKT-infrastruktur, lagring, PC-er og digitale arbeidsverktøy og programvare
 • Samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Datafangst, datauthenting og kobling av data
 • Dialog med forskningsdeltakere
 • Dokumentasjon og sporing av forskningsforsøk
 • Administrativ støtte til planlegging, styring og oppfølging
 • Bibliotekstjeneste
 • Organisasjon, prosesser, tjenestestruktur og avtaleoppbygging som understøtter IKT-leveranser og forvaltning/videreutvikling.  

Programmet ble etablert januar 2016 og har en planlagt gjennomføringsperiode frem til 2020.

Kontakt

 

 

 

 

 

Programstyreleder Øystein Krüger (Helse Sør-Øst RHF)

Programleder Arild Jacobsen (Sykehuspartner)

 Deltakere i programstyret

 • Øystein Krüger (Helse Sør-Øst RHF), leder
 • ​Helge Røsjø (Akershus universitetssykehus)
 • Erlend B. Smeland (Oslo universitetssykehus)
 • Kristin Bjordal (Oslo universitetssykehus)
 • Vegard Strøm (Sunnaas sykehus)
 • Liv Mathiesen (Sykehusapotekene)
 • Jørn Jacobsen (Sykehuset i Vestfold)
 • Knut A. Hestad (Sykehuset Innlandet)
 • Tomm Bernklev (Sykehuset Telemark)
 • Waleed Ghanima (Sykehuset Østfold)
 • Frode Gallefoss (Sørlandet sykehus)
 • Kristine Kleivi Sahlberg (Vestre Viken)
 • Asbjørn Finstad (Sykehuspartner)
 • Kirsten Brubakk (Konserntillitsvalgt)
 • Ulf Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF)
Publisert 21.04.2017 14:00 | Endret 10.10.2017 15:56