Prosjektet Regional Lab skal innføre et regionalt, standardisert laboratoriedatasystem i Helse Sør-Øst, samt etablere standardiserte laboratoriearbeidsprosesser i regionen. Bakgrunnen er at det i dag er 10 forskjellige laboratoriedatasystemer fordelt på 31 ulike installasjoner i bruk i regionen. Det er ressurskrevende å administrere, vedlikeholde og drifte så mange ulike systemer, samtidig som det skaper integrasjonsutfordringer og problemer for samhandling.

De fleste av dagens systemer skal erstattes med systemet LVMS levert av Whitelake SoftwarePoint (WSP). Systemet skal innføres ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst, og vil omfatte fagområdene patologi, medisinsk biokjemi, farmakologi, immunologi, mikrobiologi og blodbank. En slik regional løsning vil legge til rette for bedre arbeidsflyt internt i det enkelte foretak og samhandling mellom foretakene.
 

Hva skjer når?

Systemet ble først tatt i bruk på Sykehuset Østfold våren 2015 for fagområdene generell kjemi, patologi og mikrobiologi. Prosjektet er nå i gjennomføringsfasen. Denne deles oppi syv faser. Første er fase 3, som innebærer etablering av regionale fellesfunksjoner og produksjonssetting av LVMS for patologi på Sykehuset i Vestfold, Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus.

Planlagt oppstart av LVMS for patologi ved Sykehuset i Vestfold er i januar 2019, mens planlagt oppstart ved Akershus universitetssykehus er våren 2019.

Oppstart av fase 4 er i august 2018. Denne innebærer planlegging av en videre utrulling av systemet til patologiavdelingene ved Vestre Viken, Sørlandet Sykehus, Sykehuset Innlandet og Sykehuset Telemark.

Endelig utrullingsplan for alle faser er ikke endelig vedtatt, men sannsynlig fullføring av prosjektet er i 2024.

Prosjektet har betydelig brukermedvirkning i alle deler. Brukerrepresentanter fra Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Østfold deltar i prosjektarbeidet.

 Aktuelt

 

 

Hun skal lede arbeidet med regional laboratoriedataløsning433111.10.2018 12:23:3627http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx11.10.2018 12:00:00<p>​– Digitalisering er ikke noe mystisk. Det skaper en åpenhet som vil øke mulighetene for undervisning og annen kunnskapsdeling, noe som igjen vil øke kunnskapsnivået. Spesielt fra et pasientperspektiv er det flott, sier overlege og professor Inger Nina Farstad som overtar som prosjektleder for Regional laboratoriedataløsning ved årsskiftet.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Inger_Nina_Farstad.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Sykehuset i Vestfold neste helseforetak med regionalt laboratoriedatasystem20483515.12.2017 12:16:51209http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.12.2017 01:00:00<p>​Endret rekkefølge i utrulling av regionalt laboratoriedatasystem ble vedtatt av programstyret i Regional klinisk løsning 23. november. Sykehuset i Vestfold er nå det neste helseforetaket som tar i bruk regionalt laboratoriedatasystem.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Reg-lab_Pål%20Suhrke_03.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ny plattform for laboratoriedatasystemet LVMS20483614.12.2017 00:50:54193http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.12.2017 01:00:00<p>​Prosjekt Regional Lab har mottatt en ny release av laboratoriedatasystemet LabVantage Medical Suite (LVMS) fra leverandør. Leveransen omfatter denne gang også en oppgradering av LabVantage-plattformen. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Reg-lab_ny-plattform_des2017.png?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kartlegger hvordan laboratoriedatasystemet skal være37414.12.2017 11:59:52204http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.12.2017 00:00:00<p>​Ansatte fra ulike helseforetak og med ulik fagbakgrunn har i løpet av 2017 jobbet med å kartlegge arbeidsprosesser og hvordan de ulike fagmiljøene innenfor patologi ønsker å arbeide i et nytt datasystem. Hensikten har vært å lage et godt underlag for å utvikle det regionale laboratoriedatasystemet. Arbeidet fortsetter første kvartal i 2018.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Reg-lab_funksjonelt_team_des2017--2.JPG?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />

 Tryggere, enklere, raskere

Prosjekt Regional Lab skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst.

Tryggere

  • Tilgang til hele pasientens prøvehistorikk gir bedre grunnlag for å stille rett diagnose
  • Elektronisk meldingsflyt mellom helseforetak i HSØ øker pasientsikkerheten
  • Pasientsikkerheten øker ved enhetlig og unik merking, bedre dokumentasjon og enklere sporbarhet

Enklere

  • Elektronisk arbeidsflyt legger til rette for bedre arbeidsprosesser
  • Et felles elektronisk system gir robuste fagmiljøer og økt kompetansedeling blant helsepersonell
  • Det blir enklere å finne igjen prøvemateriale som følge av enhetlig merking og sporing

Raskere

  • Ny funksjonalitet blir tilgjengelig på alle helseforetak samtidig
  • En standardisert løsning gir sikrere og mer effektiv drift
  • Felles prosedyrer og kodeverk gir raskere tilgang til sammenlignbare styringsdata

 Kontakt

Har du spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder
Arnstein Hodne.

Publisert 21.04.2017 15:00 | Endret 12.04.2018 15:50