Prosjektet Regional multimedia skal utarbeide en regional multimedialøsning, og gjennom dette gjøre det enkelt for klinikere å ta vare på, finne tilbake til og dele multimedia (som bilder og video) på en sikker måte. Dette skal bedre pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen i Helse Sør-Øst. Innføringen av en regional multimedialøsning vil også sikre bedre elektronisk samhandling, bremse veksten av lokale løsninger og sikre at helseforetakene oppfyller relevante lover og forskrifter.

 Tryggere, enklere, raskere

Prosjekt Regional multimedia skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Sør-Øst.​

Tryggere fordi:

  • Multimedia som bilder og video blir lagret på en sikker måte, i henhold til lover og forskrifter
  • Bedre kvalitet på pasientinformasjon gir et bedre grunnlag for å gi riktig helsehjelp

Enklere fordi:

  • Det blir lettere å ta vare på, finne tilbake til og dele multimedia
  • Elektronisk samhandling på tvers av sykehus blir enklere

Raskere fordi:

  • Bilder og video er raskt tilgjengelig for behandlere ved sykehusene i regionen, slik at pasienten slipper å ta de samme bildene flere ganger
  • Pasientforløp dokumentert med multimedia gir bedre og mer effektiv behandling og reduserte ventetider

 Kontakt

Har du spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder
Manoj Kumar Jhanjee

Publisert 24.04.2017 17:00 | Endret 28.09.2017 09:15