Prosjektet Regional radiologi har til hensikt å innføre en felles regional radiologiløsning i Helse Sør-Øst. I påvente av en beslutning om hvordan det videre arbeidet skal organiseres, følger prosjektet opp oppgradering av radiologiløsningen på Sykehuset Innlandet og Vestre Viken. Disse aktivitetene er planlagt ferdigstilt i 2018. Prosjektet planlegges avsluttet i sin nåværende form i løpet av 2018.


Målet med en felles løsning for radiologi i Helse Sør-Øst, er å legge til rette for deling av diagnostiske data, herunder henvisning, svar og bilder, på tvers av sykehus og eksterne partnere. Dette skal gjøre den elektroniske samhandlingen enklere, gi lavere drifts- og vedlikeholdskostnader og høyere stabilitet og tilgjengelighet. Helsepersonell skal få enklere tilgang til pasientens historikk, slik at de blant annet slipper å bruke unødvendig tid på å sende journalnotater og bilder mellom regionens røntgenavdelinger. Dette er både tidsbesparende og bidrar til økt pasientsikkerhet.

Det videre arbeidet med regional radiologiløsning er slått sammen med anskaffelse av regionalt multimediearkiv (besluttet 4. juni 2018). Oppdraget er gitt til  Oslo universitetssykehus. Prosjektet Regional radiologiløsning og multimediearkiv er under etablering.

 Kontakt

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder  
Knut Lindås 

eller

prosjektleder

Gjermund Bjordal

Publisert 21.04.2017 15:00 | Endret 20.09.2018 09:59