Prosjektet Regional radiologi skal innføre en felles regional radiologiløsning i Helse Sør-Øst. Prosjektet skal etablere et sett med standardiserte arbeidsprosesser, og det skal etableres et sammenslått regionalt standardisert og brukervennlig radiologisystem.

En felles løsning for radiologi i Helse Sør-Øst skal legge til rette for deling av diagnostiske data, herunder henvisning, svar og bilder, på tvers av sykehus og eksterne partnere. Dette skal gjøre den elektroniske samhandlingen enklere, gi lavere drifts- og vedlikeholdskostnader og høyere stabilitet og tilgjengelighet. Helsepersonell skal få enklere tilgang til pasientens historikk, slik at de blant annet slipper å bruke unødvendig tid på å sende journalnotater og bilder mellom regionens røntgenavdelinger. Dette er både tidsbesparende og bidrar til økt pasientsikkerhet. Standardisert opplæring av brukere vil også gjøre det enklere for brukerne av systemet å flytte seg mellom helseforetak.

 Kontakt

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder
Knut Lindås

 

Publisert 21.04.2017 15:00 | Endret 12.01.2018 12:41