Regionale IKT-prosjekter

Helse Sør-Østs IKT-prosjekter skal fornye og standardisere arbeidsprosesser og teknologi i regionen.
Målet er bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom alle som er involvert i pasientbehandlingen. 

De regionale IKT-prosjektene er organisert i tre programmer.

  • Regional klinisk løsning 
    Regional klinisk løsning (RKL) omfatter over ti ulike prosjekter som jobber for å etablere felles kliniske løsninger på tvers av helseforetak. Målet er å bidra til trygge, effektive og helhetlige pasientforløp i regionen.
  • Virksomhetsstyring 
    Virksomhetsstyring består av prosjektet Regional økonomi- og logistikkløsning (ERP). Det skal bidra til enklere og automatiserte arbeidsprosesser innen økonomi og logistikkområdet i foretakene, trygg forsyning av varer til pasientbehandlingen og bedre styringsinformasjon.
  • Regional IKT for forskning 
    Regional IKT for forskning arbeider for å gi forskere i regionen forbedret støtte gjennom bedre IKT-verktøy og god forvaltning av løsningene. Dette skal bidra til at de i større grad kan konsentrere ressursbruken mot selve forskningsarbeidet.

 Aktuelle saker

 

 

Planlegger valg av leverandør før jul 13863524.09.2020 10:21:36226http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.09.2020 10:00:00<p>​Prosjektet som arbeider med løsninger for bedre helselogistikk i regionen, har holdt tidsplanen og venter nå på tilbud fra leverandørene.&#160;<br></p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/helselogistikk-2.JPG?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Skal øke pasientsikkerheten og gi mer tid til pasientene 13861423.09.2020 16:13:58301http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.09.2020 06:00:00<p>​-<span style="font&#58;400 14px/22.4px helvetica,arial,sans-serif;text-align&#58;left;color&#58;#222222;text-transform&#58;none;text-indent&#58;0px;letter-spacing&#58;normal;text-decoration&#58;none;word-spacing&#58;0px;display&#58;inline;white-space&#58;normal;direction&#58;ltr;orphans&#58;2;font-size-adjust&#58;none;font-stretch&#58;normal;float&#58;none;background-color&#58;transparent;"> </span>Lukket legemiddelsløyfe skal øke pasientsikkerheten ved å redusere antall legemiddelfeil. Et annet viktig mål er å ta tiden tilbake til pasientbehandling for klinkerne, sier prosjektleder Arve Melum. <br></p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/a-%201%20Redigert-Foto%20Mariell%20Midtbø%20Bøyum-IMG_0525.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Vurderer innkomne tilbud13860823.09.2020 16:32:21840http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.09.2020 05:50:00<p>- Jeg er imponert over arbeidet som er gjort så langt, og mener vi ga leverandørene et så godt utgangspunkt som mulig for å kunne levere tilbud i tråd med det vi har behov for.&#160;<br></p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Radiologi_multimedia.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Nyhetsbrevet viktig for åtte av ti RKL-medarbeidere 13860923.09.2020 16:14:5569http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.09.2020 05:50:00<p>​Nyhetsbrevet Nytt fra RKL er en viktig intern informasjonskanal for 77 prosent av medarbeiderne i Regional klinisk løsning. De fleste mener de er godt orientert om det som skjer i RKL-programmet, men ønsker seg mer informasjon om det som skjer i Helse Sør-Østs øvrige IKT-portefølje og i Sykehuspartner. <br></p><img alt="" src="/digitalfornying_/PublishingImages/A-1%20feedback.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Mye arbeid, men vanvittig gøy13861023.09.2020 13:40:42129http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx22.09.2020 20:00:00<p>​- Prosjektjobbing på foretaksnivå er mye arbeid, men vanvittig gøy. Jeg har lært mitt eget sykehus å kjenne på en helt unik måte, og fått et bredere kontaktnettverk og kunnskap enn jeg ellers ville ha fått, forteller May Cicilie Voldhaug som har vært lokal prosjektleder for digital utsending av brev ved Oslo universitetssykehus.<br></p><img alt="" src="/digitalfornying_/PublishingImages/A-%201%20May-Cicilie.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Stråledoserapportering starter planleggingsfasen9713325.06.2020 09:43:57134http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx24.06.2020 11:00:00<p>​Stråledoserapportering skal sørge for at strålingen den enkelte pasient blir utsatt for blir overvåket og varslet på en enklere og tryggere måte enn i dag. Rundt 560 apparater på sykehusene i regionen skal avgi doserapport til løsningen for overvåkning og innrapportering av stråledoser.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/radiologi_illustrasjon_OUS.JPG?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kurve-oppstart i Vestre Viken4551424.06.2020 19:31:5015132http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.06.2020 12:00:00<p>Den 26. mai tok Vestre Viken HF for først gang i bruk gjennomgående elektronisk kurve og medikasjonsløsningen Metavision</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/AA-%20vvhf2.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Publisert 24.02.2017 10:00 | Endret 21.10.2020 08:12