Digital fornying

Digital fornying er Helse Sør-Østs regionale program for fornying og standardisering av arbeidsprosesser og teknologi. Programmet skal sørge for at målene i IKT-strategien for regionen fram mot 2020 nås.

Satsingen skal gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom aktørene som er involvert i pasientbehandlingen. Sykehusene skal bli i stand til å møte samfunnets forventninger til bruk av IKT og muligheter for selvbetjening.

Digital fornying består av en rekke større og mindre prosjekter, og er organisert i tre programmer.

  • Regional klinisk løsning omfatter over ti ulike prosjekter som alle jobber for å etablere felles kliniske løsninger på tvers av helseforetak. Målet er å bidra til trygge, effektive og helhetlige pasientforløp i Helse Sør-Øst.
  • Virksomhetsstyring som består av prosjektet Regional økonomi- og logistikkløsning (ERP). Løsningen skal bidra til enklere og automatiserte arbeidsprosesser innen økonomi og logistikkområdet i foretakene, trygg forsyning av varer til pasientbehandlingen og bedre styringsinformasjon.
  • Regional IKT for forskning arbeider for å gi forskere i helseregionen forbedret støtte gjennom bedre IKT-verktøy og god forvaltning av løsningene. Dette skal bidra til at forskerne i større grad kan konsentrere ressursbruken mot selve forskningsarbeidet.

Les mer om Digital fornying...

 Aktuelle saker

 

 

Utreder modernisering av EPJ-løsningen23730308.11.2017 14:19:42222http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx31.10.2017 10:00:00<p>​Programstyret for Regional klinisk løsning besluttet 27. oktober å se nærmere på hvordan dagens elektroniske pasientjournal i Helse Sør-Øst kan moderniseres. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Jacob%20Holter%20Grundt.JPG?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Opplæringen i gang på Ahus23729931.10.2017 10:18:5393http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx31.10.2017 09:00:00<p>​322 instruktører er nå i gang med å lære opp 6400 kollegaer ved Akershus universitetssykehus i den regionale standarden av elektronisk pasientjournal (EPJ).</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Opplæring%20ahus_to%20deltakere_web.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Tilpasser journalen ved Sørlandet sykehus til regional standard 23730031.10.2017 10:16:41159http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx31.10.2017 09:00:00<p>​DIPS-brukerne&#160;på Sørlandet sykehus kommer til å oppleve størst endring innenfor områdene dokumenttyper og tilganger når regional standard av EPJ innføres i mai neste år. Det fremkommer av gap-analysen som viser forskjellen mellom dagens praksis og regional standard.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Robyn%20Andersen_SS.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Regional standard av EPJ innført på Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset 14238831.10.2017 09:06:13147http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx25.10.2017 11:00:00<p>Lørdag 21. oktober ble regional standard i DIPS innført på Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset. Nå gjenstår kun tre helseforetak før alle foretak i regionen er på samme standard av DIPS.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Fra%20test_innlandet.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Styrker digital samhandling med pasientene12867725.10.2017 06:57:3648http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.10.2017 12:00:00<p>​Helse Sør-Østs prosjekt digitale innbyggertjenester skal innføre tjenester som gir digital samhandling mellom pasientene og helseforetakene. – De digitale tjenestene vil gjøre at pasientene føler seg mer involvert i egen helse og at behandlingsforløpet blir mer effektivt, sier brukerrepresentant Erna Hogrenning.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Illustrasjonsbilde%20digitale%20innbyggertjenester.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Nå starter konfigurasjon av patologi til regional standard611805.10.2017 14:23:23111http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx04.10.2017 19:00:00<p>​Tone Rønning er ny delprosjektleder for konfigurasjon av patologi i det regionale laboratoriedatasystemet. Hun skal være ansvarlig for å sette opp den regionale IKT-standarden i både laboratoriedatasystemet og i integrasjoner inn og ut av systemet. Det nye systemet skal brukes av alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Tone_Rønning.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Gode erfaringer med nytt laboratoriedatasystem611504.10.2017 19:56:2481http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx04.10.2017 15:00:00<p>– Det gamle systemet var svært enkelt. I LVMS kan vi gjøre mye mer. Vi har større søkemuligheter slik at vi kan følge prøven bedre og se hvor langt den er kommet. Vi kan gi bedre service overfor rekvirentene som får raskere svar, det er dessuten mer oversiktlig og det gir bedre prøveflyt, sier bioingeniør Marit Bølviken Mathisen ved Sykehuset Østfold til Bioingeniøren.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Østfold_lab-illustrasjon.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Publisert 24.02.2017 10:00 | Endret 08.11.2017 14:49