Digital fornying

Digital fornying er Helse Sør-Østs regionale program for fornying og standardisering av arbeidsprosesser og teknologi. Programmet skal sørge for at målene i IKT-strategien for regionen fram mot 2020 nås.

Satsingen skal gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom aktørene som er involvert i pasientbehandlingen. Sykehusene skal bli i stand til å møte samfunnets forventninger til bruk av IKT og muligheter for selvbetjening.

Digital fornying består av en rekke større og mindre prosjekter, og er organisert i tre programmer.

  • Regional klinisk løsning omfatter over ti ulike prosjekter som alle jobber for å etablere felles kliniske løsninger på tvers av helseforetak. Målet er å bidra til trygge, effektive og helhetlige pasientforløp i Helse Sør-Øst.
  • Virksomhetsstyring som består av prosjektet Regional økonomi- og logistikkløsning (ERP). Løsningen skal bidra til enklere og automatiserte arbeidsprosesser innen økonomi og logistikkområdet i foretakene, trygg forsyning av varer til pasientbehandlingen og bedre styringsinformasjon.
  • Regional IKT for forskning arbeider for å gi forskere i helseregionen forbedret støtte gjennom bedre IKT-verktøy og god forvaltning av løsningene. Dette skal bidra til at forskerne i større grad kan konsentrere ressursbruken mot selve forskningsarbeidet.

Les mer om Digital fornying...

 Aktuelle saker

 

 

Felles løsning for medikamentell kreftbehandling 461315.12.2017 11:14:2346http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.12.2017 12:00:00<p>​Styret for Helse Sør-Øst godkjente i møtet 14.12 at prosjektet for innføring av en regional løsning for medikamentell kreftbehandling gjennomføres med en kostnadsramme på 164 millioner kroner.&#160; Løsningen skal gi bedre og mer likeverdig kreftbehandling i regionen, uavhengig av hvor behandlingen gis.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/MKB_profilbilde.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Innfører elektroniske epikriser og laboratoriesvar 315021.12.2017 08:31:2893http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.12.2017 13:00:00<p>​Utveksling av elektroniske epikriser og laboratoriesvar mellom Oslo universitetssykehus og andre helseforetak i Helse Sør-Øst gir raskere og tryggere pasientbehandling. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Forløpskoordinatorer%20SiV.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Sykehuset i Vestfold neste helseforetak med regionalt laboratoriedatasystem20483515.12.2017 12:16:51139http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.12.2017 01:00:00<p>​Endret rekkefølge i utrulling av regionalt laboratoriedatasystem ble vedtatt av programstyret i Regional klinisk løsning 23. november. Sykehuset i Vestfold er nå det neste helseforetaket som tar i bruk regionalt laboratoriedatasystem.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Reg-lab_Pål%20Suhrke_03.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
E-læringskurs for ledere kan brukes av alle helseforetak86630.11.2017 16:55:16165http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.11.2017 15:00:00<p>​Det er utviklet et e-læringskurs som heter «Automatisk tilgangsstyring i DIPS og leders oppgaver». Kurset, som er pilotert ved Sykehuset Innlandet og Akershus universitetssykehus, er nå tilgjengelig for alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Linda%20Midtbøen_opplæring%20reg-epj.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ett år med regional EPJ86230.11.2017 13:14:58198http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.11.2017 10:00:00<p>​​<span aria-hidden="true"></span>Helseforetakene som innførte regional EPJ mellom oktober 2016 og mars 2017 opplever blant annet fordeler ved automatisk tilgangsstyring og kobling mot Adresseregisteret, og mener samarbeidet mellom helseforetakene er blitt bedre.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Maiken-Nerland-Hansen.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ahus innførte regional journalstandard som det 7. foretaket i regionen52530.11.2017 16:49:24190http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.11.2017 09:00:00<p>Lørdag 11. november ble regional standard av elektronisk pasientjournal (EPJ) innført på Akershus universitetssykehus. Selve produksjonssettingen forløp fint, mens en del brukere de første dagene opplevde problemer med innlogging og treghet i systemet grunnet nettverksproblemer. Dette løste seg og sykehuset var tilbake i vanlig drift på ny regional standard av EPJ onsdag 15. november.&#160; </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Prod.setting%20Ahus.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Sender papirløs henvisning og rekvirering 23321.11.2017 12:54:5156http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx21.11.2017 13:00:00<p>​<span aria-hidden="true"></span>Over 360 legekontorer kan nå sende papirløs henvisning og rekvirering til helseforetakene i Helse Sør-Øst. - Dette gjør det enklere for både pasienter og oss som skal henvise pasienten videre, sier gynekolog Theresia Maria Kasin i Kirkeparken SpesialistPraksis i Fredrikstad.<span aria-hidden="true"></span></p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/blodprøve_kalnes-2.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Publisert 24.02.2017 10:00 | Endret 16.01.2018 16:17