Regionale IKT-prosjekter

Helse Sør-Østs regionale IKT-prosjekter har som mål å fornye og standardisere arbeidsprosesser og teknologi. Til grunn for arbeidet ligger IKT-strategien for regionen fram mot 2020.

Målet er bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom aktørene som er involvert i pasientbehandlingen. Sykehusene skal bli i stand til å møte samfunnets forventninger til bruk av IKT og muligheter for selvbetjening.

De regionale IKT-prosjektene er organisert i tre programmer.

  • Regional klinisk løsning omfatter over ti ulike prosjekter som alle jobber for å etablere felles kliniske løsninger på tvers av helseforetak. Målet er å bidra til trygge, effektive og helhetlige pasientforløp i Helse Sør-Øst.
  • Virksomhetsstyring som består av prosjektet Regional økonomi- og logistikkløsning (ERP). Løsningen skal bidra til enklere og automatiserte arbeidsprosesser innen økonomi og logistikkområdet i foretakene, trygg forsyning av varer til pasientbehandlingen og bedre styringsinformasjon.
  • Regional IKT for forskning arbeider for å gi forskere i helseregionen forbedret støtte gjennom bedre IKT-verktøy og god forvaltning av løsningene. Dette skal bidra til at forskerne i større grad kan konsentrere ressursbruken mot selve forskningsarbeidet.

Les mer her.

 Aktuelle saker

 

 

Helse Sør-Øst jobber videre med modernisering av elektronisk pasientjournal9791714.09.2018 11:46:4087http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.09.2018 12:00:00<p>Arbeidet med å videreutvikle dagens elektroniske pasientjournal har gått fra konsept- til planleggingsfase. Både kvalitet og funksjonalitet i DIPS Arena, som er neste generasjon av det elektroniske pasientjournalsystemet fra DIPS, skal vurderes før prosjektet piloterer ny funksjonalitet på Oslo universitetssykehus. Deretter planlegges løsningen tatt i bruk av utvalgte brukergrupper på Sørlandet sykehus og Sykehuset Østfold. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Jacob-Holter-Grundt.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Testingen i gang på Sykehuset Østfold9791614.09.2018 12:30:4387http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx13.09.2018 19:00:00<p>​Arbeidsgruppemedlemmer og ressurser fra tverrgående team er til stede når sluttbrukerne tester den regionale elektroniske pasientjournalen ved Sykehuset Østfold.&#160; Dermed kan noen rettinger gjøres med en gang.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/testere_SØ_sept2018.jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Nyansatte slipper kø med automatisk tilgangsstyring9791514.09.2018 12:04:36223http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx13.09.2018 12:00:00<p>​Nytten av automatisk tilgangsstyring blir tydelig i perioder hvor mange nyansatte begynner på en gang, som når studentgrupper begynner i praksisperioder på helseforetakene. Manuell tilgang skapte tidligere kø, mens automatisk tilgangsstyring gir studentene de tilgangene de trenger umiddelbart.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Ståle_Ekelund.JPG?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Viktig skritt i retning «Én innbygger – én journal»1074412.09.2018 15:07:2244http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx30.08.2018 11:00:00<p>​Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent neste fase i arbeidet med å gjøre journalinformasjon tilgjengelig for helsepersonell på tvers av helseforetak. Prosjektet har en kostnadsramme på 126 millioner kroner og er et viktig tiltak for å styrke pasientsikkerheten.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/shutterstock_114189145.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Overlevert til forvaltning 282628.06.2018 08:46:54116http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.06.2018 09:00:00<p>​​Mandag 18. juni ble standardiseringen av regional EPJ på Sørlandet sykehus formelt overlevert til forvaltning. Når Sykehuset Østfold innfører regional standard av EPJ i desember i år, er dermed alle helseforetakene i regionen på samme standard driftet av Sykehuspartner og Regionalt senter for klinisk IKT.</p><img alt="Signering SSHF" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Signering_reg.epjSSHF.JPG?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Klart for e-læring på Sykehuset Østfold283328.06.2018 10:51:38158http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.06.2018 09:00:00<p>​Sykehuset Østfold er første helseforetak som baserer seg hovedsakelig på e-læring når DIPS-brukerne skal få opplæring i regional standard av elektronisk pasientjournal (EPJ).</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/E-læring%20SØ.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Gevinstplan skal gi bedre pasientbehandling282428.06.2018 08:57:0299http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.06.2018 08:00:00<p>​Sørlandet sykehus har forpliktet seg til en plan som skal sikre at sykehuset systematisk følger opp gevinster knyttet til automatisk tilgangsstyring, innkalling/ventelistebrev og Nasjonalt folkeregister.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Hovedinngang%20SSHF.JPG?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Publisert 24.02.2017 10:00 | Endret 20.09.2018 09:47