Regionale IKT-prosjekter

Helse Sør-Østs regionale IKT-prosjekter har som mål å fornye og standardisere arbeidsprosesser og teknologi. Til grunn for arbeidet ligger IKT-strategien for regionen fram mot 2020.

Målet er bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom aktørene som er involvert i pasientbehandlingen. Sykehusene skal bli i stand til å møte samfunnets forventninger til bruk av IKT og muligheter for selvbetjening.

De regionale IKT-prosjektene er organisert i tre programmer.

  • Regional klinisk løsning omfatter over ti ulike prosjekter som alle jobber for å etablere felles kliniske løsninger på tvers av helseforetak. Målet er å bidra til trygge, effektive og helhetlige pasientforløp i Helse Sør-Øst.
  • Virksomhetsstyring som består av prosjektet Regional økonomi- og logistikkløsning (ERP). Løsningen skal bidra til enklere og automatiserte arbeidsprosesser innen økonomi og logistikkområdet i foretakene, trygg forsyning av varer til pasientbehandlingen og bedre styringsinformasjon.
  • Regional IKT for forskning arbeider for å gi forskere i helseregionen forbedret støtte gjennom bedre IKT-verktøy og god forvaltning av løsningene. Dette skal bidra til at forskerne i større grad kan konsentrere ressursbruken mot selve forskningsarbeidet.

Oversikt over status for innføring av viktige regionale IKT-løsninger

Tiltak for å sikre bedre gjennomføring av IKT-prosjektene i regionen

 

 Aktuelle saker

 

 

Løsning for elektronisk kurve og medikasjon innført på Radiumhospitalet1718110.05.2020 22:46:5093http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx08.05.2020 11:50:00<p>​Det er prosjektet regional kurve- og medikasjonsløsning&#160;og avdeling for kliniske systemer ved&#160;Oslo universitetssykehus som sammen har&#160;innført løsningen.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Jan-Henrik_Stubberud-1.JPG?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Skal løse utfordringer rundt legemiddelsamhandling236008.05.2020 12:07:55132http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx08.05.2020 06:00:00<p>​Prosjektet Klinisk legemiddelsamhandling går nå inn i gjennomføringsfase. Målet er å etablere en samlet, oppdatert og sikker liste over pasientens aktuelle legemidler, i tillegg til en sømløs overføring av legemiddelinformasjon mellom fagsystemene DIPS og Metavision. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/A-3%20Legemiddelsamhandling_feb2020-1.JPG?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Evaluering av pilot for digital utsending av ventelistebrev viser gode resultater236108.05.2020 12:14:42140http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx08.05.2020 06:00:00<p>​​Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset piloterte løsningen digital utsending av ventelistebrev i vinter. Resultatene viser nå at de ansatte synes løsningen er enkel å bruke, at de sparer tid og at det er lettere å nå raskt frem til pasienter. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/A-2%20Lydia%20Didi%20Zaric%20(DIT).jpg?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Enklere logistikk med dialogmeldinger234911.05.2020 13:11:49181http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx07.05.2020 05:30:00<p>​Dialogmelding helseforetak – legekontor har bidratt til enklere samarbeid mellom sykehus og legekontor i koronasituasjonen. Når Sunnaas sykehus innfører løsningen 4. juni, har alle helseforetakene i Helse Sør-Øst tatt i bruk dialogmeldinger mellom sykehus og legekontor.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/A1%20Mona-Syversen.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Ja til strekkoder1721115.04.2020 12:55:32133http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.04.2020 12:00:00<p>​Innføring av strekkoder basert på standarden GS1 skal bidra til at pasientbehandling, prosedyrer, innkjøp, logistikk og vedlikehold innen sykehussektoren gjennomføres med høyere kvalitet. Dette vil gi et tryggere og mer effektivt helsevesen rustet for framtiden.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/GS1_nyhetsbrev.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Vellykket innføring av elektronisk kurve på føde/barsel ved Sykehuset Telemark1718315.04.2020 10:02:2782http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.04.2020 07:00:00<p>​10. mars innførte føde/barsel ved Sykehuset Telemark elektronisk kurve. Dermed er den regionale kurveløsningen innført på hele Sykehuset Telemark.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Kurve_profilbilde.png?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
1 400 ansatte tok i bruk elektronisk kurve ved Sørlandet sykehus i mars1718424.04.2020 13:29:58132http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.04.2020 07:00:00<p>​3. mars ble elektronisk kurve- og medikasjonsløsning innført ved sengepost og akuttmottak i <span aria-hidden="true"></span>Kristiansand&#160;ved Sørlandet sykehus. Tre uker senere ble løsningen innført ved barn/føde/barsel/nyfødt intensiv-avdelingene. 21. april innførte også føde/barsel ved Flekkefjord sykehus løsningen. Dette innebar 30 nye brukere.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Kurve_Halseide.JPG?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Publisert 24.02.2017 10:00 | Endret 22.05.2020 09:10