Regionale IKT-prosjekter

Helse Sør-Østs regionale IKT-prosjekter har som mål å fornye og standardisere arbeidsprosesser og teknologi. Til grunn for arbeidet ligger IKT-strategien for regionen fram mot 2020.

Målet er bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom aktørene som er involvert i pasientbehandlingen. Sykehusene skal bli i stand til å møte samfunnets forventninger til bruk av IKT og muligheter for selvbetjening.

De regionale IKT-prosjektene er organisert i tre programmer.

  • Regional klinisk løsning omfatter over ti ulike prosjekter som alle jobber for å etablere felles kliniske løsninger på tvers av helseforetak. Målet er å bidra til trygge, effektive og helhetlige pasientforløp i Helse Sør-Øst.
  • Virksomhetsstyring som består av prosjektet Regional økonomi- og logistikkløsning (ERP). Løsningen skal bidra til enklere og automatiserte arbeidsprosesser innen økonomi og logistikkområdet i foretakene, trygg forsyning av varer til pasientbehandlingen og bedre styringsinformasjon.
  • Regional IKT for forskning arbeider for å gi forskere i helseregionen forbedret støtte gjennom bedre IKT-verktøy og god forvaltning av løsningene. Dette skal bidra til at forskerne i større grad kan konsentrere ressursbruken mot selve forskningsarbeidet.

Oversikt over status for innføring av viktige regionale IKT-løsninger

Tiltak for å sikre bedre gjennomføring av IKT-prosjektene i regionen

 

 Aktuelle saker

 

 

Stråledoserapportering starter planleggingsfasen9713325.06.2020 09:43:5798http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx24.06.2020 11:00:00<p>​Stråledoserapportering skal sørge for at strålingen den enkelte pasient blir utsatt for blir overvåket og varslet på en enklere og tryggere måte enn i dag. Rundt 560 apparater på sykehusene i regionen skal avgi doserapport til løsningen for overvåkning og innrapportering av stråledoser.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/radiologi_illustrasjon_OUS.JPG?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Kurve-oppstart i Vestre Viken4551424.06.2020 19:31:503326http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.06.2020 12:00:00<p>Den 26. mai tok Vestre Viken HF for først gang i bruk gjennomgående elektronisk kurve og medikasjonsløsningen Metavision</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/AA-%20vvhf2.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Sørlandet sykehus nesten i mål med innføring av elektronisk kurve4549824.06.2020 19:33:4261http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.06.2020 09:00:00<p>​11. juni hadde Sørlandet sykehus fullført ni av ti oppstarter av elektronisk kurve og medikasjonsløsning, Metavision. Sørlandet sykehus bruker nå løsningen på omtrent 90 prosent av sengene. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Kurve_Halseide.JPG?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Elektronisk kurve en fordel i koronasituasjonen4551624.06.2020 19:36:4774http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.06.2020 08:00:00<p>​Elektronisk kurve gjør at legen kan følge med pasienten uten å være fysisk til stede i avdelingen, og behandlerne trenger ikke å ta i samme papir. Dette har vært en fordel når koronapasienter behandles ved sykehusene.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Jan-Henrik_Stubberud-1.JPG?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Dialogmelding mellom helseforetak og legekontor innført i hele Helse Sør-Øst4039722.06.2020 15:18:01148http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx22.06.2020 15:00:00<p>​Alle helseforetak i Helse Sør-Øst utveksler nå dialogmeldinger med legekontor. Sunnaas sykehus, inkludert Regional koordinerende enhet (RKE), tok løsningen i bruk 4. juni. – Vi ser allerede at løsningen er et nyttig verktøy for oss, sier overlege Lars Nysether ved Sunnaas og RKE.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Lars_Nysether_Sunnaas-RKE.jpg?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Løsning for elektronisk kurve og medikasjon innført på Radiumhospitalet1718110.05.2020 22:46:50126http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx08.05.2020 11:50:00<p>​Det er prosjektet regional kurve- og medikasjonsløsning&#160;og avdeling for kliniske systemer ved&#160;Oslo universitetssykehus som sammen har&#160;innført løsningen.</p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/Jan-Henrik_Stubberud-1.JPG?RenditionID=7" style="BORDER&#58;0px solid;" />
Skal løse utfordringer rundt legemiddelsamhandling236008.05.2020 12:07:55173http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/hso_nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx08.05.2020 06:00:00<p>​Prosjektet Klinisk legemiddelsamhandling går nå inn i gjennomføringsfase. Målet er å etablere en samlet, oppdatert og sikker liste over pasientens aktuelle legemidler, i tillegg til en sømløs overføring av legemiddelinformasjon mellom fagsystemene DIPS og Metavision. </p><img alt="" src="/hso_nyheter_/PublishingImages/A-3%20Legemiddelsamhandling_feb2020-1.JPG?RenditionID=7" width="523" style="BORDER&#58;0px solid;" />

Publisert 24.02.2017 10:00 | Endret 22.05.2020 09:10