Automatikk i over 80 prosent av brukertilgangene

​Ved Sunnaas sykehus ble 87 prosent av brukertilgangene opprettet automatisk i perioden 31. oktober 2016 til 30. april 2017. Foto: Bård Gudim 

​Ferske målinger ved to av helseforetakene som innførte regional standard av EPJ høsten 2016, viser at over 80 prosent av brukertilgangene har blitt opprettet automatisk de siste seks månedene.

​Når helseforetakene i regionen går over på regional standard av elektronisk pasientjournal, innføres samtidig automatisk tilgangsstyring. Hensikten er å øke pasientsikkerheten og lukke avvik påpekt av Riksrevisjonen, blant annet avvik på vide tilganger og mangel på lukking av tilganger. Et annet mål er økt effektivitet ved at 80 prosent av tilganger tildeles automatisk. Dette betyr at tilgang til pasientdata gis automatisk etter tjenstlige behov basert på opplysninger fra Personalportalen, og avsluttes når arbeidsforholdet opphører. Dermed slipper man mye manuelt arbeid ved opprettelse og endringer av tilganger. Nyansatte trenger ikke bruke tid på å fylle ut skjema og sende dette til Sykehuspartner for å få de rette tilgangene, og ledere trenger ikke lenger bruke tid på å godkjenne tilganger. Tilsvarende avsluttes tilganger automatisk når ansatte slutter.

– Over 80 prosent av brukertilgangene ved Sunnaas sykehus og Sykehuset Telemark ble opprettet automatisk de første seks månedene etter at automatisk tilgangsstyring ble innført i fjor høst, sier Siv Skogvik som er gevinstkoordinator i Regional EPJ.

 

Sunnaas sykehus

Ved Sunnaas sykehus ble 87 prosent av brukertilgangene opprettet automatisk i perioden 31. oktober 2016 til 30. april 2017. Andelen automatisk avslutting av tilganger var på 86 prosent.

– Jeg synes det er veldig bra at vi har en så høy andel. Den delen av standardiseringsprosjektet har gått bra. Men så er det noen utfordringer med de brukerne som ikke er A4. I vårt sykehus er det mange som jobber på tvers og har ulike roller, og vi opplever merarbeid med å få disse tilgangene riktig, sier Hans Kristian Skara som er leder på Enhet for teknologi og e-helse på Sunnaas sykehus.

 

Sykehuset Telemark

Ved Sykehuset Telemark er det gjort målinger i perioden fra 14. november 2016 og frem til mai 2016. Her var andelen automatisk opprettede tilganger for brukere 81 prosent, mens automatisk avsluttede tilganger lå på 71 prosent.

 

 

Skal måle videre

 

– Dette er en god utvikling. Prosjektet har et mål om at 80 prosent av brukertilgangene gis automatisk. De målingene som er gjort nå, viser at vi har oppnådd det, sier Siv Skogvik (bildet).

Hun sier at det må gjøres flere målinger for å se at tallet holder seg over tid.

– Helseforetakene har fått tilgang til en rapport i DIPS, slik at de selv kan følge opp at den gode utviklingen holder seg over tid. Det er en gevinst at det man før brukte tid på, nå gjøres automatisk, sier Skogvik.

 

Les mer: Automatisk tilgangsstyring sparer foretakene for ressurser

 

Publisert 24.05.2017 14:00 | Endret 29.05.2017 11:19

 Handler om

 Relaterte enheter