Automatisk fødselsnummer i hele Norge

​Alle nyfødte barn i Norge får nå fødselsnummeret raskere, de fleste før de er 12 timer gamle. (foto: Oslo universitetssykehus)

​Alle helseforetak i Norge har nå innført Automatisk fødselsnummer. Dermed får de fleste nyfødte i Norge et fødselsnummer før de er 12 timer gamle. Helse Sør-Øst har hatt prosjektansvaret for utvikling og innføring av det nye dataverktøyet.

​22. juni ble dataverktøyet innført i Helse Midt-Norge som den siste helseregionen. Dermed får alle nyfødte barn i Norge fødselsnummeret raskere, de fleste før de er 12 timer gamle. Tidligere sendte jordmor et papirskjema til Folkeregisteret hvor hun bekreftet at barnet var født, og foreldrene fikk deretter et brev i posten med barnets fødselsnummer 3-6 uker etter fødselen. I mellomtiden opprettet sykehuset et hjelpenummer som identifiserte barnet. Dette er nå endret.


En nasjonal webløsning

Fødselsnummeret sendes nå elektronisk til Folkeregisteret via Norsk Helsenett, for alle nyfødte barn i hele Norge. Fødselsnummeret kommer inn i dataløsningen hos Norsk Helsenett to ganger i døgnet, slik at en kliniker eller helsesekretær kan hente fødselsnummeret og deretter manuelt overskrive hjelpenummeret med det nye fødselsnummeret. Fødselsnummeret vil da erstatte det lokale hjelpenummeret som hovedidentifikasjon i barnets journal.
– Opplysninger om den nyfødte vil dermed i større grad være samlet, og det blir enklere for klinikere å hente riktige opplysninger om barnet. Dette er spesielt viktig for nyfødte som i dag har mange journalnotater på ulike lokale hjelpenumre og som ofte kommer tilbake til spesialisthelsetjenesten for behandling i løpet av de første leveårene, sier prosjektleder for det nasjonale utviklingsprosjektet, Anne Britt Thuestad.


Prosjektleder for det nasjonale utviklingsprosjektet, Anne Britt Thuestad, sier at pasientsikkerheten bedres når den nyfødte får en unik, sikker ID.


Høyere pasientsikkerhet

– Formålet er å ta i bruk et fødselsnummer for den nyfødte raskere, og gjennom dette forbedre pasientsikkerheten ved at barnet får en unik, sikker ID, sier Thuestad.
– I tillegg vil løsningen føre til mindre manuelt arbeid for Skatteetaten og den vil legge grunnlaget for å oppnå det samme for spesialisthelsetjenesten, sier hun.
Løsningen vil også bidra til at barnets epikrise inneholder fødselsnummeret før den sendes til andre instanser i primærhelsetjenesten.


Fødselsnummeret benyttes som ID i mange ulike registre i samfunnet. Tidligere tildeling av fødselsnummer gjør det mulig å kombinere opplysninger fra tidlig sykehistorie for barn med opplysninger i registre for andre sektorer. Hjelpenumre gjelder i dag kun innenfor ett helseforetak. Med fødselsnummer kan man forske på hele barnets sykehistorie, også den tidligste sykehistorien. Og informasjon fra tidlig sykehistorie kan ses i sammenheng med informasjon som ligger i registrene hos andre sektorer. Foreldrene får en SMS fra Skattedirektoratet så snart fødselsmeldingen er behandlet, og kan da finne fødselsnummeret i Altinn. Da kan de registrere navn, skaffe pass og opprette bankkonto hvis de vil.


Godt mottatt

Løsningen er blitt godt mottatt av sykehusene i hele landet.
– Jordmødrene har lært seg systemet raskt, og er veldig flinke til å sende meldingene. Det har vært en koordinator på hvert sykehus eller hvert helseforetak, og de har gjort en veldig god jobb. Også ledelsen ved avdelingene har lagt godt til rette for innføringen, sier prosjektlederne for innføringen i de fire helseregionene, Tonje Wigestrand (Helse Vest), Hege Torp (Helse Nord), Kurt Hafskjær (Helse Midt- Norge) og Anne Britt Thuestad (Helse Sør-Øst).
Thuestad berømmer også jordmødrene som har vært involvert i utviklingen av dataløsningen.
– Løsningen har blitt så enkel og brukervennlig at jordmødrene selv følte det unødvendig med e-læringskurs i å bruke den. Dette er takket være moderne metoder for å få frem brukervennlige løsninger og involvering av de som skal benytte løsningen i sitt daglige arbeid, sier hun.


Bredt samarbeid

Prosjekt for Automatisk fødselsnummer eies av Nasjonal IKT, og er i Helse Sør-Øst en del av program for Regional klinisk løsning. Prosjektet styres av en styringsgruppe med representanter fra Nasjonal IKT, Skattedirektoratet, Helsedirektoratet, Norsk Helsenett og de fire helseregionene.
– Uten en god styringsgruppe hadde vi ikke klart å gjennomføre dette. Samarbeidet mellom helseetaten og Skatteetaten har vært godt på alle nivåer. Jordmødre fra alle de regionale helseforetakene har vært involvert i prosjektet, sammen med saksbehandlere fra Skatteetaten. Videre har det vært et godt samarbeid mellom de regionale prosjektlederne for innføringen i de fire helseregionene. Sammen har vi utviklet og innført løsningen, sier Thuestad, som også har vært kontaktpunkt for Skattedirektoratet i nasjonal utrulling av dataverktøyet.

Leder for den nasjonale styringsgruppen for prosjektet, Eli Stokke Rondeel, er fornøyd med den nye løsningen og ser fram til et modernisert folkeregister hvor fødselsnummeret kommer enda raskere.

 

Neste steg

Norsk Helsenett har utviklet den tekniske løsningen, og jordmødre fra alle fire regioner, leger og helsesekretærer fra Oslo universitetssykehus har deltatt i utviklingen av brukergrensesnittet i løsningen.
– Nå har vi en løsning for elektronisk innsending av fødselsmelding som henter inn informasjon som er lagret i Folkeregisteret og reduserer det manuelle arbeidet betraktelig. Dette har vi jobbet for i mange år. Men, det er fortsatt behov for at fødselsnummeret kommer oftere enn to ganger i døgnet og vi ser frem til et modernisert folkeregister hvor dette kommer umiddelbart, sier leder for den nasjonale styringsgruppen for prosjektet, Eli Stokke Rondeel.


I dag må klinikerne hente fødselsnummeret i webløsningen hos Norsk Helsenett, og deretter manuelt «smelte» det sammen med hjelpenummeret og legge det inn i babyens journal. Neste trinn er at nummeret kommer automatisk inn i journalen. Helse Vest har allerede dette på plass, og tanken er at de øvrige helseregionene også skal implementere dette. 27. juni vedtok ledermøtet i Oslo universitetssykehus å gå videre med trinn to.

Publisert 29.06.2017 15:00 | Endret 30.06.2017 10:12

 Handler om

 Relaterte enheter