Automatisk tildeling av fødselsnummer innført i hele Helse Sør-Øst

Tekniske koordinator Solveig Jordheim Flood (t.v), faglig ansvarlig Rebekka Sundt, testleder Merete Grøndahl og prosjektleder Maria Elisabeth Nilsson er glade over at automatisk tildeling av fødselsnummer, trinn 2, er vellykket innført ved alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.

​Alle helseforetak i Helse Sør-Øst har nå innført automatisk tildeling av fødselsnummer, noe som betyr at nyfødte raskt får fødselsnummeret rett inn i journalen. – De innføringsansvarlige ved helseforetakene har gjort en stor og viktig jobb for at vi skulle klare dette, sier prosjektleder Maria Elisabeth Nilsson.

​Det fødes rundt 33.000 barn i Helse Sør-Øst hvert år. At trinn 2 av prosjektet nå er fullført betyr at de nyfødtes fødselsnummer automatisk kommer inn i pasientjournal og andre fagsystemer i sykehuset. Pasientsikkerheten bedres ved at det nyfødte barnet får en unik og sikker id raskere. Løsningen bidrar også til barnets epikrise inneholder fødselsnummer når denne sendes ut til helsestasjon eller andre instanser i primærhelsetjenesten.

Trinn 1 av prosjektet sørget for at barnets fødselsnummer sendes elektronisk fra Folkeregisteret via Norsk Helsenett og at informasjon om dette blir tilgjengelig for helseforetak og foreldre. På denne måten får de fleste barn tildelt fødselsnummer i løpet av 12 - 24 timer etter fødselen.

Les artikkel om innføringen.

Våren 2017 hadde alle helseforetak i Norge innført første trinn automatisk tildeling av fødselsnummer. Trinn 2 er blitt gjennomført i Helse Sør-Øst i perioden desember 2018 – oktober 2019, og løsningen er nå innført ved alle helseforetak i regionen.

Tatt godt imot

Prosjektleder Maria Elisabeth Nilsson i det regionale prosjektet skryter av innsatsen helseforetakene har gjort under innføringen av løsningen. Hvert helseforetak har hatt en innføringsansvarlig.

– De innføringsansvarlige har gjort en veldig god jobb. De har forankret prosjektet og sørget for at alle berørte på sykehuset ble informert, sikret godkjenninger internt og bidratt i gjennomføringen av akseptansetesten, sier Nilsson.

Hun sier at helseforetakene har tilpasset prosjektarbeidet på litt ulike måter, og at prosjektmedarbeiderne har kommet både fra føde- og barselavdelinger, IKT, radiologi og laboratorier.

– De innføringsansvarlige har hatt en stor rolle i å finne riktige ressurser for sitt helseforetak, og vi er veldig fornøyd med samarbeidet og måten innføringene er blitt gjennomført på, sier hun.

Nye prosedyrer er blitt tilpasset og innført ved helseforetakene, og de innføringsansvarlige har sørget for at alle har fått opplæring. 

– Løsningen er blitt tatt godt imot av de som skal bruke den, sier Nilsson.
Hun vil også gi ros til medarbeiderne i det regionale prosjektet.
– Vi har hatt en godt sammensatt prosjektgruppen som har gjort mer enn noen prosjektleder kan ønske, sier Maria Elisabeth Nilsson.

Overleveres forvaltning

Før prosjektet avsluttes i løpet av desember, gjenstår formell overlevering av løsningen til helseforetakene og forvaltningen til Sykehuspartner.
I forbindelse med innføringen av modernisert folkeregister vil fødselsnummer bli overført enda raskere. De aller fleste nyfødte vil da få fødselsnummer rett etter registrert fødselsmelding. Planlegging av dette pågår og det skal etter planen bli innført i løpet av 2020.

Se filmen om automatisk tildeling av fødselsnummer.

Publisert 27.11.2019 19:00 | Endret 27.11.2019 19:10

 Handler om

 Relaterte enheter