CMS har passert 150 000 produksjoner av cytostatika

​Produksjonstekniker Camilla Ensrud i nytt renrom på Sykehusapoteket Gjøvik. Produksjonsbeskrivelse fra CMS står på skjermen inne i isolatoren. (Foto: Sykehusapotekene)

​Det regionale prosjektet Medikamentell kreftbehandling er i sluttfasen med innføringen av bestillingssystemet CMS for cytostatika-kurer i Helse Sør-Øst. Nå har åtte av ni helseforetak tatt systemet i bruk, og det er ved utgangen av august produsert mer enn 150 000 kurer på sykehusapotekene.

​Et felles system i regionen gir mulighet for å standardisere behandlingen av kreftpasienter i helseregionen. CMS er et støttesystem for hele prosessen fra bestilling til administrering. Derfor er det viktig med et godt samarbeid mellom sykehus og sykehusapotek på tvers av yrkesprofesjonene.

Åtte av ni helseforetak

Prosjektet startet i 2016 med Oslo universitetssykehus. De siste helseforetakene som tok i bruk løsningen var Sykehuset Innlandet og Sykehuset Telemark. Nå gjenstår kun Akershus universitetssykehus som skal ta i bruk løsningen innen utgangen av 2019.

Ombyggingsprosess på apoteket

Sykehuset Innlandet innførte CMS før sommeren. Implementeringen var vellykket takket være god prosjektledelse i regi av sykehuset og godt samarbeid mellom alle faggruppene. Dette på tross av at Sykehusapoteket Gjøvik stod midt i ombyggingsprosess med nye renrom for blant annet cytostatikaproduksjon (se bildet).

 

Fakta om CMS (Chemotherapy Management System):
Systemeier: Helse Sør-Øst
Innen 2020 innført i alle sykehus i Helse Sør-Øst
System for bestilling, produksjon og administrasjon av cytostatikakurer

Les mer om prosjektet Medikamentell kreftbehandling her.

Publisert 20.09.2019 17:00 | Endret 26.09.2019 15:11

 Handler om

 Relaterte enheter