Felles løsning for medikamentell kreftbehandling

​Styret for Helse Sør-Øst godkjente i møtet 14.12 at prosjektet for innføring av en regional løsning for medikamentell kreftbehandling gjennomføres med en kostnadsramme på 164 millioner kroner.  Løsningen skal gi bedre og mer likeverdig kreftbehandling i regionen, uavhengig av hvor behandlingen gis.

​Det skjer en rask utvikling innen medikamentell kreftbehandling, der stadig nye medikamenter tas i bruk. Innføring av en felles løsning for medikamentell kreftbehandling innebærer at det etableres et system med oppdaterte og detaljerte behandlingskurer som er tilgjengelig i alle helseforetak. En felles løsning vil understøtte at alle pasienter får lik tilgang på behandling av høy kvalitet, uansett hvor behandlingen gis.

Dette er en løsning som er svært etterspurt av våre fagfolk og som er et viktig tiltak for å styrke pasientsikkerheten. Løsningen vil sikre at flere pasienter får behandling i tråd med beste praksis, med riktig dosering, riktig tilvirkning og riktig administrering av cellegift, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus.

Noen av sykehusene i regionen har hatt elektronisk løsning for medikamentell kreftbehandling i flere år, men sykehusene har brukt systemene uavhengig av hverandre. Det er også helseforetak som ikke har elektronisk løsning og som baserer seg på manuelle rutiner.

Les hele saken.

Publisert 15.12.2017 13:00 | Endret 15.12.2017 12:14

 Handler om

 Relaterte enheter