Gode erfaringer med nytt laboratoriedatasystem

​Blodprøver til analyse ved Senter for laboratoriemedisin ved Sykehuset Østfold.

– Det gamle systemet var svært enkelt. I LVMS kan vi gjøre mye mer. Vi har større søkemuligheter slik at vi kan følge prøven bedre og se hvor langt den er kommet. Vi kan gi bedre service overfor rekvirentene som får raskere svar, det er dessuten mer oversiktlig og det gir bedre prøveflyt, sier bioingeniør Marit Bølviken Mathisen ved Sykehuset Østfold til Bioingeniøren.

​Fagmagasinet Bioingeniøren møtte fornøyde brukere da de besøkte Sykehuset Østfold for å lage reportasje om det nye laboratoriedatasystemet.

– Det er mye lettere å administrere LVMS enn de gamle systemene, og det er enkelt å finne tilbake til historikken bak prøvene. Det har også gjort oss i stand til å ha et felles prøvemottak som er bemannet på både dag- og kveldstid. Det har ført til kortere svartid. Siden mange manuelle trinn nå er borte, er også pasientsikkerheten blitt bedre, sier Marit Bølviken Mathisen, fagansvarlig bioingeniør ved Seksjon for automasjon – og en av sju superbrukere av det nye laboratoriedatasystemet i Senter for laboratoriemedisin – til Bioingeniøren.

Les reportasjen fra Østfold her.

I tillegg har Bioingeniøren en artikkel om bakgrunnen for innføringen av nytt laboratoriedatasystem. Prosjektleder Arnstein Hodne sier at det er viktig å ha brukerne med når systemet skal tilpasses.

– Hva er den viktigste faktoren for å lykkes med dette prosjektet?

– Brukermedvirkning! Vi må ikke komme dit at vi «kjører gjennom» noe, og så viser det seg at løsningen ikke fungerer for de som skal bruke den. I prosjektet jobber klinikere med å tilpasse løsningen, og vi har et fagnettverk som gir anbefalinger, sier Hodne til Bioingeniøren.

Les hele artikkelen her.

Publisert 04.10.2017 17:00 | Endret 04.10.2017 21:56

 Handler om

 Relaterte enheter