Helseministeren anerkjente arbeidet med simulering og VR-teknologi i BUP-prosjektet

​Helseminister Bent Høie har møtt ansatte innen psykisk helsevern barn og unge i Helse Sør-Øst, som læres opp i bruk av simulering og VR-briller. Målet er å øve på ulike situasjoner, for å være best mulig forberedt i møtet med barn og ungdom med psykiske plager.

Publisert 19.11.2019 15:00 | Endret 20.11.2019 14:37

 Handler om

 Relaterte enheter