Innfører elektroniske epikriser og laboratoriesvar

Forløpskoordinatorene ved Sykehuset i Vestfold opplever at de får informasjon fra Oslo universitetssykehus mye raskere enn før. Fra venstre forløpskoordinatorene Kristine Lindhjem, Kirsten Ness, Lene R. L. Solem, Kirsti Solem Verheughe og seksjonsleder Torkil Pettersen. (Foto: Sykehuset i Vestfold)

​Utveksling av elektroniske epikriser og laboratoriesvar mellom Oslo universitetssykehus og andre helseforetak i Helse Sør-Øst gir raskere og tryggere pasientbehandling.

​Helse Sør-Øst er i gang med å innføre dataløsninger som gjør det mulig å sende elektroniske laboratoriesvar og elektroniske epikriser mellom helseforetak i regionen. I dag sendes epikriser og laboratoriesvar på papirrapporter. Dette tar ofte lang tid. I tillegg må dokumentene skannes inn i pasientenes journal på det sykehuset som mottar papirrapportene.

– De viktigste fordelene ved elektroniske laboratoriesvar og elektronisk epikrise er at informasjonen er tilgjengelig hos mottaker umiddelbart etter utsendelse, noe som gir henvisende lege mulighet til raskere oppfølging av pasienten, sier prosjektleder Mona Syversen.

– De elektroniske meldingene gir sikrere og mer presis formidling av informasjon mellom sykehusene. Avviklingen av papir vil også gi enklere arbeidsprosesser, sier hun.

Les hele saken.

Publisert 14.12.2017 14:00 | Endret 03.07.2018 09:27

 Handler om

 Relaterte enheter