Innsikt i arbeidsprosessene i BUP i HSØ

​Rapporten etter tjenestedesign er ferdig. Den kvalitative metoden får frem meninger og opplevelser av fagutøvelsen, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. BUP-prosjektet bruker rapporten i det videre arbeidet med kompetanse, bemanning og utvikling i BUP i HSØ.

Publisert 28.11.2019 12:00 | Endret 28.11.2019 12:29

 Handler om

 Relaterte enheter