Innsyn i pasientjournal og logg innført i hele regionen

Foto av en mobil

Pasientene ved alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har nå mulighet til å lese deler av pasientjournalen sin på helsenorge.no.

Pasienter i hele regionen har nå tilgang til å lese deler av pasientjournalen på helsenorge.no. Det er også mulig for pasientene å se loggen over hvem som har åpnet journalen deres.

​Tjenesten ble etablert for alle helseforetak i Helse Sør-Øst fra midten av august. Med Helse Sør-Øst på plass har over 85 prosent av landets innbyggere digitalt innsyn i egen pasientjournal ved sykehuset der de har fått utredning og behandling. - Når pasientene får slik tilgang blir det enklere å følge med på hva som er gjort og hva som planlegges av utredning og behandling. Tjenesten forenkler innbyggernes kontakt med sykehusene, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst Cathrine M. Lofthus.


- I løpet av stabiliseringsperioden har det stort sett vært stabil og god drift. Det er gjennomført rettelser i tjenesten som har forbedret stabiliteten. Dette har det vært viktig å gjøre før tjenesten ble markedsført bredt mot publikum, sier prosjektleder Andres Egeberg. Statistikk fra første ukers bruk i regionen viser at tjenesten er godt tatt imot av pasientene. Vi kan imidlertid forvente at dette øker betraktelig når vi nå reklamerer mere for tjenesten. Dette basert på tall vi ser hos Helse Vest og Helse Nord, forteller Egeberg.

Statistikk fra første ukers bruk

Fra grafen under kan vi se:

  • Det er ca 13 000 kall per dag
  • Det er 5 000 oppslag på dokumentliste
  • Det er 6 011 dokumenter som hentes frem eller leses per dag

Grafikk bruk av innsynstjenesten

Anmodningskjema

Tjenesten for anmodningsskjema tilknyttet innsynstjenesten ble lansert på helsenorge.no 30. august i henhold til plan. Pasientene kan nå, ved å fylle ut elektroniske skjema på helsenorge.no, be om utskrift av journal og utskrift av tilgangslogg, få rettet/slettet feil i journalen og spørre om oppslag gjort av ansatte i journalen ved det enkelte sykehus.

Helsenorge.no gir brukerstøtte på selve løsningen.

Les mer

Les også saken Trygg og enkel tilgang til egen sykehusjournal på Helse Sør-Øst RHF sine nettsider.

Publisert 22.09.2019 20:00 | Endret 23.09.2019 16:41

 Handler om

 Relaterte enheter