Klart for opplæring ved Sykehuset Innlandet og Akershus universitetssykehus

Bilde av opplæringsansvarlige

Opplæringsansvarlig Bjørnar Bevolden ved Sykehuset Innlandet/Revmatismesykehuset og opplæringsansvarlig Heidi Amundsen ved Akershus universitetssykehus ønsker alle DIPS-brukere velkommen til opplæring i høst.

630 instruktører skal lære opp kollegaer til å ta i bruk regional standard av elektronisk pasientjournal ved Sykehuset Innlandet, Revmatismesykehuset og Akershus universitetssykehus.

​Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset innfører regional standard av elektronisk pasientjournal (EPJ) 21. oktober, mens Akershus universitetssykehus får løsningen 11. november. Rundt 14000 DIPS-brukere skal få opplæring i ukene før det nye regionale oppsettet innføres.

– Det er viktig at alle ansatte deltar på opplæringen slik at vi er godt forberedt når den regionale løsningen innføres. Derfor er det obligatorisk opplæring for alle brukere av DIPS, sier opplæringsansvarlig for EPJ ved Sykehuset Innlandet/Revmatismesykehuset, Bjørnar Bevolden, og opplæringsansvarlig for EPJ ved Akershus universitetssykehus, Heidi Amundsen.

 

Opplæring for instruktører

Opplæringsperioden begynner over sommeren. De første som skal på kurs er instruktørene, som senere har ansvar for å lære opp kollegaene i sine egne seksjoner. De 330 instruktørene ved Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset skal få opplæring i slutten av august, mens de 300 instruktørene ved Akershus universitetssykehus skal få opplæring i begynnelsen av september.

Påmeldingen til instruktørkursene skjer via Læringsportalen, og per i dag har allerede 500 ansatte meldt seg på disse kursene.

– Instruktørene har en utrolig viktig og ansvarsfull oppgave. Det er helt avgjørende at de ansatte er forberedt når den nye løsningen innføres, sier Linda Midtbøen, som er delprosjektleder for opplæring i Regional EPJ.

 

Delprosjektleder for opplæring i Regional EPJ, Linda Midtbøen, sier at instruktørene blir en viktig ressurs for sine enheter også etter at de har gjennomført opplæring for kollegaene sine.

 

Viktig ressurs

Instruktørene får grundig innføring i regional standard og hvilket ansvar rollen som instruktør innebærer.

– Opplæringsdagen gjør også at instruktørene får anledning til å bli kjent med hverandre, og de kan eventuelt etablere samarbeid seg imellom, sier Midtbøen.

Når instruktørene får ansvar for opplæringen i egen enhet, er kompetansen nær de ansatte når regional standard av EPJ blir innført.

– Instruktørene blir en viktig ressurs på egen arbeidsplass også etter innføringen, sier hun.

 

Klasseromsundervisning for sluttbrukere

Sluttbrukerne ved Sykehuset Innlandet og Revmatismesykehuset får opplæring i løpet av september og begynnelsen av oktober, mens Akershus universitetssykehus holder opplæringen i oktober og begynnelsen av november. Det blir klasseroms- og møtebasert undervisning. Linjelederne har ansvar for å organisere opplæringen, sammen med enhetens instruktør. Innholdet i kursene blir også tilpasset de ulike faggruppene.

– Instruktørene har allerede mottatt informasjon, og de er i gang med å planlegge gjennomføring av opplæring i dialog med sin leder, sier Midtbøen.

 

E-læring for ledere

Opplæring for ledere er tredelt. Lederne deltar på sluttbrukerundervisningen på egen enhet, og får informasjon fra prosjektet i egne ledermøter. Som et tillegg til dette er det utviklet et obligatorisk e-læringskurs.

– E-læringskurset gir lederne en kort innføring i hvorfor vi innfører standard, hvilke regionale standardområder som finnes og hvordan standarden skal forvaltes. Kurset gir også en innføring i automatisk tilgangsstyring. Ledere har ansvar for at tildeling av tilganger fungerer, samtidig som pasientsikkerheten ivaretas, sier Linda Midtbøen.

Opplæringen ved Sykehuset Innlandet/Revmatismesykehuset foregår i ukene 37 – 42. Ved Akershus universitetssykehus arrangeres opplæring i ukene 41 – 45.

Les mer om opplæringen ved Sykehuset Innlandet/ Revmatismesykehuset  

Les mer om opplæringen ved Akershus universitetssykehus

Publisert 29.06.2017 11:00 | Endret 30.06.2017 12:07

 Handler om

 Relaterte enheter