Medikamentell kreftbehandling - fra papir til skjerm på Sykehuset Østfold

Prosjektgruppen ved SØ. F.v.: Annie Lia, Bente Grønstad, Øyvind Tennøe, Andreas Stensvold, Thomas Bäckstrøm og Kristian Haug-Årseth

​De første pasientene på Sykehuset Østfold har nå fått behandling ved hjelp av et nytt elektronisk system for medikamentell kreftbehandling. – Dette hever ikke bare kvalitet og pasientsikkerhet ytterligere, men gir også store gevinster på kommunikasjon og samhandling, sier avdelingssjef og kreftlege, Andreas Stensvold.

Torsdag tok Sykehuset Østfold i bruk det regionale elektroniske systemet for medikamentell kreftbehandling. Å gå fra manuelle prosesser på papir til en elektronisk løsning gir endringer både i arbeidsprosesser og rutiner for de ansatte. Kommunikasjonen og det faglige samarbeidet mellom helseforetakene vil bedres, det blir bedre støtte for forhåndsproduksjon og automatiske kontroller av prosessen vil gi færre legemiddelavvik. Det nye systemet gir også tilgang til et regionalt kurbibliotek som gir standardisert informasjon om premedikasjon og dosering.

– Dette er noe vi har ventet lenge på og folk er veldig positive. De aller fleste har vært gjennom opplæring allerede, men det er når vi endelig tar det i bruk at læringen starter, sier Annie Lia, kreftsykepleier. – Måten man bestiller, produserer og administrerer kurer på er annerledes, men den praktiske delen er lik, sier hun.

Det har tidligere vært enkelte forskjeller mellom hvordan de ulike helseforetakene håndterer medikamentell kreftbehandling i Helse Sør-Øst. Det nye systemet vil gi standardisert og likeverdig behandling på alle helseforetak.

 

Mindre avstand mellom sykehus og apotek

Løsningen fører også til økt grad av samarbeid med apoteket. Stensvold forteller at den gode dialogen og samhandlingen med Sykehusapoteket nå har blitt enda bedre og at avstandene blir kortet ytterligere ned.

– Kommunikasjonene mellom sykehus og apotek har blitt mye enklere. Å jobbe mer sammen som én enhet er en av de største gevinstene dette prosjektet har hatt, sier han.

På apoteket produseres mellom 14 000-15 000 kurer i året og viktigheten av gode prosesser og dialog er stor. Leder for Sykehusapotekene Østfold, Thomas Bäckstrøm, og avdelingsleder for Tilvirkning, Bente Grønstad, understøtter det Stensvold sier.

– Nå kan helsepersonell følge status på bestillinger og produksjon av kurer direkte i systemet. Det er klart det sparer oss for mange telefoner og spørsmål knyttet til dette. Enda smidigere samhandling gjør oss mindre sårbare i produksjon av kurer over lengre tid og gjør planleggingen enklere. I tillegg reduseres risiko for feil betraktelig med elektronisk sporing hele veien, sier Bäckstrøm.

– Vi snakket senest om det tidligere i dag at samhandlingsklimaet burde være et eget punkt på gevinstrealiseringen, legger Grønstad til. – Et enda bedre samarbeid fører til større grad av fleksibilitet og muligheter til å ta tak i ting raskere, sier hun.

 

Monica A. Eide og Lene Skau Qvam på Sykehusapoteket er i full gang med produksjon av kurer.

 

Etterlengtet system

Det elektroniske systemet skal innføres i hele regionen på sikt, men i første omgang er det Oslo universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Østfold, samt Sykehusapotekene, som tar i bruk løsningen. Regional prosjektleder Arne Westgaard forteller at systemet har tre gevinster: kvalitetsforbedring, samfunnsøkonomiske- og bedriftsøkonomiske gevinster.

– Men dette er ikke noe innsparingstiltak, selv om det kanskje kan hentes ut noe der også. Systemet er først og fremst et gedigent kvalitetsløft, forklarer regional prosjektleder. – Pasientene vil få et mer effektivt behandlingsforløp. Det betyr mindre ventetid, færre oppmøter og økt livskvalitet, sier han.

Det er døgnområdet og poliklinikk for Kreft og hematologi som nå tar i bruk løsningen. Torsdag formiddag ble de første kurene på poliklinikken gitt. Fra nå av vil alle nye kurer legges direkte inn i systemet.

– Å få på plass en elektronisk løsning for dette har jeg jobbet for i ni år. Endelig er den her! Løsningen gir et løft for pasientsikkerheten og bidrar til enda bedre samhandling mellom apotek og andre sykehus. Dette er en merkedag for oss som vi har feiret med flagg og kake, sier seksjonslege Elisabet Holm.

 

Sykepleiere Anne Helene Arendt Martinsen og Anette Olsen administrerer første kur.

 

Vellykket prosjekt og oppstart

Prosjektgruppen roser hverandre, dyktige superbrukere og kvalitetsledere som alle har bidratt til en vellykket prosjektgjennomføring og oppstart. Nå har de tro på at implementeringen blir like vellykket. Flere ressurser har deltatt inn i det regionale prosjektet, noe som har vært avgjørende for å få til gode arbeidsprosesser tilpasset sykehuset.

– Vi har hele tiden mål om å være effektive og benytte oss av smarte løsninger. Vi har jobbet mye med arbeidsflyt på avdelingen for å utnytte ressurser på best mulig måte. Å kopiere arbeidsprosessene fra Oslo universitetssykehus, har verken vært mulig eller ønskelig, og dermed har det vært viktig å kunne tilpasse disse hos oss. Uten deltakelse fra lokale ressurser hadde ikke dette vært mulig, avslutter Stensvold og får støtte fra Holm som understreker at dette har vært en av nøklene til suksess.

 

Sykepleier Aina Therese Fjeld og konst. overlege Eirik Tjønnfjord er klare til å ta i bruk løsningen ved sin avdeling.

 

Publisert 10.05.2017 10:00 | Endret 25.10.2017 09:05

 Handler om

 Relaterte enheter