Nå starter den store jobben

​Overlege dr.med. Guttorm Haugen (t.v) og overlege dr.med. Vasileios Sitras ved Fostermedisinsk avdeling, Kvinneklinikken, Oslo universitetssykehus sier at en digital bildehåndteringsløsning lenge har vært et behov ved avdelingen.

​Prosjektet «Anskaffelse av radiologiløsning og multimediearkiv for helseforetak i Helse Sør-Øst» forbereder seg til mottak av første løsningsforslag fra fire prekvalifiserte leverandører.

​De fire leverandørene er: Agfa Healthcare AS, Carestream Health Norway AS, Sectra Norge AS og Vital Images Inc. I etterkant av prekvalifiseringen har Carestream Health blitt kjøpt opp av Philips, og det er nå Philips som formelt deltar i konkurransen.
Arbeidet er i gang med å forberede dialoger med de prekvalifiserte leverandørene og påfølgende referansebesøk fra høsten 2019.
Målet er å ha en fremforhandlet avtale klar til styrebehandling i Helse Sør-Øst i juni 2020.

– Parallelt med anskaffelsen vil det igangsettes aktiviteter for å starte planleggingen av innføring av løsningene som anskaffes. Frem til vi får mulighet til å invitere den valgte leverandøren med i arbeidet, vil planleggingen i første omgang bli ledet av Sykehuspartner i samarbeid med de berørte helseforetakene, sier prosjektleder Håvard Roterud. 

Multimediearkivløsning

En av løsningene som nå skal anskaffes er en multimediearkivløsning. I dag jobber klinikere i et stort antall kliniske systemer som ikke alltid kommuniserer med pasientjournalen. Dette er en betydelig tidstyv og hindrer helsepersonell fra å utføre en effektiv pasientbehandling. Det er i tillegg et behov for å oppfylle krav til informasjonssikkerhet og personvern for sikker lagring av medisinske bilder. Av den grunn er det viktig å etablere en regional løsning for multimedia. Dagens bildeteknologi har gjennomgått en utvikling siden de første radiologiske bildearkivene (PACS) ble tatt i bruk på 90-tallet.

– Digital bildehåndteringsløsning er et nødvendig verktøy innen fostermedisin og har lenge vært et kritisk behov i vår avdeling. Dette vil gi oss muligheten til å dokumentere våre undersøkelser, og lagre, bruke og dele de ultralydbildene vi genererer med våre kollegaer både internt i Oslo universitetssykehus og utenfor sykehuset. En slik løsning vil bidra til å styrke pasientsikkerheten og kvaliteten på pasientbehandlingen, sier overlege og avdelingsleder Guttorm Haugen og overlege og tillitsvalgt Vasileios Sitras ved Fostermedisinsk avdeling, Kvinneklinikken i Oslo universitetssykehus.
Multimediearkivløsningen innebærer etablering av et arkiv som vil være virksomhetsomfattende og uavhengig av bildeformatet. Det betyr at for eksempel endoskopiske filmer, EEG, EKG og øyebunnsbilder kan gjøres tilgjengelige for klinikere via samme digitale arkiv.  På den måten vil multimediearkivløsningen være en sykehusovergripende løsning.  Å få til en god klinisk arbeidsflyt i samspill med DIPS, medisinsk teknisk utstyr og andre spesialistsystemer blir derfor svært viktig for at løsningen skal kunne understøtte kliniske prosesser og bidra til et sikrere, enklere og raskere pasientforløp.

Styrker pasientsikkerheten

Et av hovedfokusene i anskaffelsen er å gi klinikere en brukervennlig løsning som bidrar til en mer effektiv pasientbehandling. Det er behov for etterprøvbarhet gjennom at bilde og videomateriale som ligger til grunn for tekstlig journalnotat kan gjenfinnes. Dette vil styrke pasientsikkerheten.

Multimediearkivløsningen omtales også som «Enterprise Imaging», noe som er mer enn bare et bildearkiv. Det tilbyr klinikere prosesstøtte og verktøy til bruk i billeddiagnostikk.  Det endelige målbildet er å tilby mest mulig relevant funksjonalitet i løsningen med støtte for uthopp til fagspesifikke verktøy ved behov. Dette inkluderer mulighet til å dele bilder på tvers av helseforetakene og støtte for samarbeid i tverrfaglige møter. En viktig del av prosjektet er å sørge for at de kliniske behov i ulike fagdisipliner blir ivaretatt. Et regionalt evalueringsteam bestående av representanter fra de fleste helseforetak i Helse Sør-Øst er satt ned for å sikre en bred forankring og god kvalitet på løsningen. Dette teamet vil være svært viktige medspillere til prosjektet gjennom hele anskaffelsen.

Les om prosjektet her.

For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Håvard Roterud, epost; hroterud@ous-hf.no.

Publisert 20.09.2019 17:00 | Endret 20.09.2019 16:46

 Handler om

 Relaterte enheter