Nå starter konfigurasjon av patologi til regional standard

​Tone Rønning har med seg verdifull erfaring fra regional elektronisk pasientjournal (EPJ) når hun tar fatt på jobben med å tilpasse det regionale laboratoriedatasystemet.

​Tone Rønning er ny delprosjektleder for konfigurasjon av patologi i det regionale laboratoriedatasystemet. Hun skal være ansvarlig for å sette opp den regionale IKT-standarden i både laboratoriedatasystemet og i integrasjoner inn og ut av systemet. Det nye systemet skal brukes av alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.

​Når det regionale laboratoriedatasystemet er innført skal alle helseforetakene bruke det samme laboratoriedatasystemet med den samme databasen. Det betyr at det må gjøres tilpasninger, både inni selve dataløsningen og i forhold til andre dataløsninger som datasystemet skal samarbeide med.

Sykehuset Østfold har allerede tatt i bruk det regionale laboratoriedatasystemet, men dette er en lokal variant. I perioden fra høsten 2018 til våren 2019 skal tre nye helseforetak ta i bruk den regionale standarden for patologi, i en felles database med Sykehuset Østfold.

Detaljert gjennomgang

– Vi begynner nå å forberede et oppsett for patologi som kan brukes for alle helseforetak. Det betyr at vi må se på de regionale arbeidsprosessene og detaljoppsettet i systemet og i integrasjoner, for å få løsningen til å fungere på tvers, sier Tone Rønning.

– Enighet om regionale arbeidsprosesser, regionale organisasjonsbenevnelser og regional tilgangsstyring er store oppgaver innen dette arbeidet. I tillegg har vi laboratoriespesifikke oppsett som man må bli enige om, sier Rønning.

Rekvisisjon og svaroppsett må man bli enige om og være lik for alle helseforetak. I tillegg må det regionale laboratoriedatasystemet tilpasses andre dataløsninger som den skal samhandle med, som elektronisk pasientjournal (EPJ) og interaktiv henvisning og rekvirering (IHR).

– Alle de regionale systemene må jobbe sammen for å lage en regional klinisk løsning, og vi må jobbe på tvers av de ulike regionale- og lokale prosjektene, sier Tone Rønning.

Erfaring fra EPJ

Hun har med seg verdifull erfaring fra regional elektronisk pasientjournal (EPJ) når hun tar fatt på jobben med å tilpasse det regionale laboratoriedatasystemet. Rønning har jobbet med regional EPJ siden 2014, både med DIPS Classic og DIPS Arena, og har blant annet vært med å sette opp integrasjonene for EPJ mot laboratoriedatasystemet på Oslo universitetssykehus, og mot eksterne samarbeidspartnere som Adresseregisteret og primærhelsetjenesten. På den måten har hun vært med å legge grunnlaget for kommunikasjonen mellom EPJ og eksterne samarbeidspartnere og med det regionale laboratoriedatasystemet.

– Det er svært viktig og verdifullt at vi har med oss klinikere, laboratoriepersonell fra de ulike foretakene, fagnettverket for laboratoriefag, forvaltere fra Sykehuspartner og ressurser fra leverandøren når standarden skal utarbeides og konfigureringen gjøres. De helsefaglige prosjektressursene er sentrale i konfigureringen for å sikre at brukerbehovene ivaretas, sier Tone Rønning.

Planen for fase 3 er at Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Sykehuset i Vestfold skal innføre regionalt laboratoriedatasystemet for patologi i 2018 – 2019, i tillegg til at Sykehuset Østfold skal over på regional standard. 

Les også: Jobber med alternative løsninger
 

Publisert 04.10.2017 21:00 | Endret 05.10.2017 16:23

 Handler om

 Relaterte enheter