Ny plattform for laboratoriedatasystemet LVMS

​Et innblikk i det oppdaterte skjermbildet, fortsatt med den velkjente trikkelinje- og trikkestoppnavigasjonen.

​Prosjekt Regional Lab har mottatt en ny release av laboratoriedatasystemet LabVantage Medical Suite (LVMS) fra leverandør. Leveransen omfatter denne gang også en oppgradering av LabVantage-plattformen.

​Den totale oppgraderingen gir et mer robust system, en mer moderne brukeropplevelse og støtte for de nyeste nettleserne, operativsystemene og databasene. 15. mars er det planlagt produksjonssetting av ny plattform og LVMS release 4.0 ved Sykehuset Østfold.

Plattformoppgraderingen er en forutsetning for å kunne etablere en regional løsning for laboratorievirksomheten i Helse Sør-Øst. Det er derfor et viktig skritt for å nå målet om regionalisering og kunne bredde løsningen til andre helseforetak.

Ny LabVantage 8-plattform

Plattformen LabVantage 8.2 betyr en teknologioppgradering som tilrettelegger for flere forbedringer i laboratoriedatasystemet. LVMS vil kunne benyttes i nettleserne IE, Chrome og Edge. Den betyr også at LVMS kan brukes sammen med de nyeste operativsystemene og databasene. Fremfor alt vil LVMS bli mer robust grunnet de stabilitets- og ytelsesforbedringer som ny plattform medfører.

Den nye plattformen introduserer også mer avanserte sikkerhetsfunksjoner og mange brukervennlige funksjoner for administratorer i store organisasjoner. Såkalte departementale sikkerhetsfunksjoner gjør det mulig å filtrere og begrense tilgangen til data basert på fritt definerte organisasjonsstrukturer. Dette er en forutsetning for at LVMS skal kunne bli et regionalt system som støtter laboratorier i alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Moderne brukeropplevelse

LVMS har fått et ansiktsløft i release 4.0 og brukerne vil oppleve at det nye brukergrensesnittet er utformet for å gi økt brukervennlighet, lesbarhet og respons. Det generelle utseendet har blitt revidert, med nye farger, fonter, mellomrom og ikoner. Navigasjonsfunksjonene er blitt oppdatert, uten å miste den velkjente trikkelinje- og trikkestoppnavigasjonen.

Fremtidige muligheter

Den nye plattformen legger til rette for fremtidige muligheter. Brukerdefinerte dashboards og en god søkefunksjon er noe av det som kan komme i fremtidige releaser av LVMS.

Prosjekt Regional Lab har mottatt LVMS Release 4.0 og LabVantage 8.2. I disse dager planlegges testaktiviteter som skal gjennomføres i januar og februar 2018. Produksjonssetting av ny plattform og LVMS release 4.0 ved Sykehuset Østfold er planlagt til 15. mars.

Publisert 14.12.2017 02:00 | Endret 14.12.2017 01:50

 Handler om

 Relaterte enheter