Nytt brukernavn og passord for DIPS-brukere på Ahus 11. november

Prosjektleder på Ahus, ​William Olai North, og opplæringsansvarlig, Heidi Amundsen, informerer om endringer for alle DIPS-brukere på Ahus fra 11. november.

​Når Akershus universitetssykehus innfører regional standard av elektronisk pasientjournal 11. november, må ansatte logge seg på DIPS med nytt brukernavn og passord.

​Innføringen av regional standard av EPJ på Akershus universitetssykehus (Ahus) 11. november, medfører at brukernavn og passord også standardiseres. Det betyr i praksis at ansattes brukernavn i DIPS skal være det samme som i personalsystemet (Paga).
– For de aller fleste brukerne på Ahus er brukernavnene i de to systemene forskjellig i dag. Mange vil derfor få nytt brukernavn i DIPS 11. november, sier William Olai North, prosjektleder for Regional EPJ på Ahus. 


Nytt passord

Det blir også nye rutiner for hvordan brukernavn og passord sjekkes ved innlogging. I dag sjekkes dette mot DIPS databasen. Etter innføring av ny standard vil brukernavn og passord sjekkes opp mot en sentral løsning (Active Directory). Det betyr at alle DIPS-brukere må bruke nytt passord for innlogging i DIPS. I tillegg vil det komme nye rutiner for oppretting og endring av passord og for glemte passord og låste brukerkontoer.


Hva gjør jeg?

Er du DIPS-bruker på Ahus vil du etter 11. november måtte logge deg på DIPS med et nytt brukernavn og passord. Alle data og all historikk knyttet til ditt gamle brukernavn vil flyttes (konverteres) over til ditt nye brukernavn. Du vil i forkant av denne datoen få beskjed om hva ditt nye brukernavn vil være. Passordet må du sette selv. Hvordan dette gjøres, vil du få informasjon om når tidspunktet nærmer seg.


Merk deg at du skal bruke ditt nye brukernavn også i andre systemer som:
• Siemens RIS
• Carestream PACS
• Partus
• Nutshell
• Compacs

I tillegg er det verdt å merke seg at det nye brukernavnet og passordet er det samme du benytter for å få tilgang til e-post fra mobiltelefon, hvis du har tilgang til dette.


Hvorfor standardisere brukernavn og passord?

Standardiseringen av brukernavn og passord er en forutsetning for å innføre automatisert tilgangsstyring i DIPS, det vil si at roller i DIPS baseres på informasjon fra personalsystemet (Paga), vaktsystemet (GAT) med flere.
– Dette gjøres for å sikre at tilgangen er riktig i forhold til stilling og tjenstlig behov, samt at tilgangen avsluttes når arbeidsforholdet opphører, sier North.


Den sentrale løsningen for sjekk av brukernavn og passord (Active Directory) gir også en sikrere verifisering av brukere, og åpner opp for at flere løsninger kan benytte det samme brukernavnet og passordet. Løsning for bildediagnostikk (Carestream PACS) benytter allerede dette. Det samme gjelder ny kurve og medikasjonsløsning som etter hvert skal innføres på Ahus.


Alle DIPS-brukere vil motta informasjon om nytt brukernavn når innføringen av regional standard av EPJ nærmer seg 11. november.

Publisert 30.08.2017 15:00 | Endret 05.09.2017 08:56

 Handler om

 Relaterte enheter