Nytt e-læringskurs for ledere

​Linda Midtbøen, som er delprosjektleder for opplæring i Regional EPJ, sier at kurset er laget som et regionalt kurs som kan brukes på alle helseforetak i Helse Sør-Øst uten at det er nødvendig å gjøre lokale tilpasninger.

​Det er utviklet et nytt e-læringskurs som heter «Automatisk tilgangsstyring i DIPS og leders oppgaver». Kurset er obligatorisk for ledere ved Sykehuset Innlandet og Akershus universitetssykehus.

​Opplæringen i regional EPJ er i full gang ved Sykehuset Innlandet, Revmatismesykehuset og Akershus universitetssykehus. For ledere er opplæringen tredelt. Lederne deltar på sluttbrukerundervisningen på egen enhet, og får informasjon fra prosjektet i egne ledermøter. Som et tillegg til dette er det utviklet et e-læringskurs som er gjort obligatorisk for ledere på de to helseforetakene.
– E-læringskurset omhandler automatisk tilgangsstyring etter regional standard. Målet for deg som leder er å sikre at dine ansatte har tilganger i DIPS samtidig som pasientsikkerheten ivaretas. Du får en forståelse for hvordan automatisk tilgangsstyring fungerer, i tillegg til forståelse for hvilke oppgaver og ansvar du har som leder, sier Linda Midtbøen som er delprosjektleder opplæring i Regional EPJ.


Målgruppen for e-læringskurset er ledere med personalansvar for ansatte med tilgang til DIPS. Det tar 15 - 20 minutter å gjennomføre kurset.

Tverrfaglige innspill

– Innholdet i kurset bygger på innspill fra en tverrfaglig gruppe, og det er mange aktører som har vært involvert for å kvalitetssikre at innholdet er korrekt, og realiserer de målsettinger man har hatt, sier Midtbøen.


Kurset er lagt opp på en brukervennlig måte.
– Et viktig poeng med kurset har vært å gjøre det enkelt tilgjengelig, med klikkbar informasjon, hvor sluttbruker kan velge hvor detaljert informasjon man ønsker, sier Midtbøen.


Kurset er også aktuelt som oppslagsverk for den som trenger å friske opp kunnskapen senere, og kurset vil også være aktuelt for nye ledere som ansettes i foretakene.

Regionalt

Kurset er laget som et regionalt kurs som kan brukes på alle helseforetak i Helse Sør-Øst uten at det er nødvendig å gjøre lokale tilpasninger.
– Vi piloterer kurset på Sykehuset Innlandet, Akershus universitetssykehus og Sykehuset i Vestfold. Derfor har vi også lagt inn en spørreundersøkelse hvor vi ber om brukernes tilbakemeldinger slik at vi kan forbedre kurset og måle om målsettingen med kurset er realisert. Kurset vil bli overlevert til Regionalt senter for kliniske IKT løsninger, sier Midtbøen.


Etter 1. desember vil det være mulig for flere helseforetak å ta kurset i bruk.


Til nå har rundt 150 gjennomført kurset. 62 prosent av dem som har besvart spørreundersøkelsen er ledere, og av dem som ikke er ledere med personalansvar, har flere et ansvar for bemanning og rekruttering. I tillegg er flere av dem superbrukere eller instruktører da disse er oppfordret spesielt til å gjennomføre kurset.

 

God respons

61 av kursdeltakerne har gitt tilbakemeldinger på kurset via en spørreundersøkelse. Så langt er responsen svært god. Mange opplever at dette er et nyttig verktøy, som vist i grafen under.

Publisert 27.09.2017 23:00 | Endret 28.09.2017 17:03

 Handler om

 Relaterte enheter