Oppgradering til ny versjon av LVMS ved Sykehuset Østfold

​Testteamet. Bak fra venstre: Øyvind Braaten (SØHF), Kristin Foldvik (SØHF), Edna Vojvodic (SØHF), Marthe H. Bjørland (SØHF), Camilla Marie Landberg (SP) og Cathrine Marie Karlsen (SP). Foran fra venstre: Unni Charlotte Lågstad (SP), Solveig Merethe Ekeberg (SØHF) og Kristin Elveli (SP). Jan Eddie Linnom (SØHF), Anette Furuli Johannessen (SØHF) og Åsa Eker Christoffersen (SP) var ikke til stede da bildet ble tatt.

​Sykehuset Østfold får en ny versjon av laboratoriedatasystemet LVMS i oktober. Den nye versjonen inneholder både produktforbedringer og ny funksjonalitet.

​​Labratoriedatasystemet LVMS ved Sykehuset Østfold (SØHF) skal oppgraderes til versjon 3.10 i oktober. I den forbindelse har et testteam bestående av superbrukere fra Sykehuset Østfold og ressurser fra regional LVMS-forvaltning i Sykehuspartner samarbeidet tett siden juni. Dette for å sikre en systematisk og grundig gjennomgang av alle nyheter og endringer, og å sørge for en strukturert testgjennomføringsfase. Testteamet er lokalisert i et eget prosjektlokale på Tuneteknikeren i Sarpsborg,

Den nye versjonen, LVMS 3.10, inneholder både produktforbedringer og ny funksjonalitet, deriblant følgende:

OMR-merking av svarrapportene
• Merking av svarrapporter for håndtering i konvolutteringsmaskin/pakking (optimal mark recognition). Dersom et svar består av mer enn en side, vil antall ark som hører sammen pakkes i en konvolutt.

IHR-forbedringer
• Støtte for mottak av elektroniske rekvisisjoner med to ulike prøvematerialer: Det vil nå komme et varsel dersom det er flere prøvematerialer på rekvisisjonen og hvilke disse er.
• Kliniske opplysninger i mikrobiologi svarmelding til primærhelsetjenesten er nå mulig, noe som er et viktig skritt i retning mot å kunne skru av papirsvarrapporter til legekontorene.
• Det er tilrettelagt for å kunne hente opp elektroniske rekvisisjoner for patologi i LVMS.

Toveis grensesnitt mot ProSang blodbanksystem
• Utveksling av rekvisisjon fra LVMS til ProSang ble satt i produksjon i mars 2017. I LVMS 3.10 vil også integrasjon for automatisk svarrapportering fra ProSang til LVMS bli implementert.

Kreftregisteret
• Tilrettelagt for automatisk sending til Kreftregisteret, inkludert elektroniske meldinger.

Integrasjon mot NHN Adresseregister
• Tilrettelagt for automatisk oppdatering av rekvirentinformasjon fra Norsk Helsenett.

Samlet innebærer disse forbedringene at Senter for laboratoriemedisin ved Sykehuset Østfold får en mer effektiv drift.

Publisert 04.10.2017 20:00 | Endret 05.10.2017 16:24

 Handler om

 Relaterte enheter