Opplæring av instruktører i gang på Vestre Viken

​​Alle de 16 prosjektinstruktørene ved Vestre Viken og deres opplæringsansvarlige var samlet 17. januar for å forberede opplæringen i regional standard av EPJ.

Etter utsettelsen av innføringen av regional standard av EPJ på Vestre Viken (VV), er nå alt i rute for implementeringen 25. mars. Før dette skal alle brukere gjennom en intensiv opplæring, og prosjektinstruktørene er i full gang med å videreføre kompetanse.

​Fra 1. februar skal hele 250 lokale instruktører ved VV være klare til å videreføre kompetanse og lære opp alle sluttbrukerne i bruk av regional EPJ ved Drammen-, Kongsberg-, Bærum- og Ringerike sykehus samt klinikk for psykisk helse og rus. Nå kurses 16 egne prosjektinstruktører for å gjøre de lokale instruktørene klare til den store og viktige oppgaven.

– Det blir viktig for oss å gi instruktørene gode verktøy for å kunne lære opp sluttbrukerne samt å sette dem inn i de viktigste endringene slik at de kan implementere dette ut i klinikkene, sier Marie Boldvik.
Hun jobber som opplæringsleder i prosjektet og er fra Avdeling for teknologi og e-helse.
– Det er viktig at alle forstår hvorfor vi implementerer regional EPJ og at dette er godt forankret. Det gjelder både hos instruktørene og hos lederne, som vi også kjører opplæring for samtidig, legger hun til.

 

Viktig å se gevinstene

Instruktørene gjennomfører opplæringen gjennom kurs og samlinger og vil benytte fagdager, kurs og allerede etablerte fora for å bringe dette videre blant sluttbrukerne.

– Implementeringen av et slikt system innebærer en stor endring for mange. Noen synes kanskje at endring kan være vanskelig, men det er viktig at vi ser fremover og hvilke gevinster dette vil gi oss. Dette er et viktig steg og vil heve pasientsikkerheten ytterligere, sier Kristin Eliassen, prosjektinstruktør fra Avdeling for teknologi og e-helse.

Aina Solberg, fag- og systemoppfølgingssykepleier, understreker at det er et godt apparat rundt instruktørene.

– I tillegg til kursing og opplæring vil vi være tilgjengelige og ha tett oppfølging av instruktørene slik at de får rask bistand ved behov. Det skal være en lav terskel for å ta kontakt og de skal få raske svar, sier hun.

 

Tre av instruktørene, f.v. Aina Solberg, Kristin Eliassen og Marie Boldvik.

 

Oppfordrer til å se positivt på endringene

Prosjektet har et svært positivt engasjement og håper dette vil kunne smitte nedover i opplærings- og endringsprosessen.

– Dette er en endring som vil komme både pasienter og helsepersonell til gode, sier Kristin. Jeg oppfordrer alle til å ta ansvar for egen arbeidshverdag og kjenne litt på følelsen av hvordan en selv håndterer forandring. Kom og lær! Desto mer kunnskap og bakgrunn for endringen man har, jo enklere blir det å møte dette i hverdagen.

Aina er enig og trekker frem at fokuset er viktig både for egen motivasjon og andres. Hun understreker også at man må være forberedt på og ha forståelse for utfordringer, samt at det kan ta noe tid i en overgang før man føler at alt er på plass.  

– Se på dette som en positiv endring der vi på sikt får én felles journal i Helse Sør-Øst som understøtter tryggere pasientbehandling. Som helsearbeidere er «det beste for pasienten» det viktigste perspektivet vi har, avslutter hun.

Publisert 25.01.2017 14:00 | Endret 22.05.2017 12:39

 Handler om

 Relaterte enheter