Opplæringen i gang på Ahus

​Instruktørene Trine Rognstad og Therese Vårheim Gundersen får gode tilbakemeldinger fra sluttbrukere som har vært på kurs.

​322 instruktører er nå i gang med å lære opp 6400 kollegaer ved Akershus universitetssykehus i den regionale standarden av elektronisk pasientjournal (EPJ).

​Regional EPJ innføres ved Akershus universitetssykehus (Ahus) 11. november. Instruktørene fikk opplæring i september, og nå skal rundt 6400 sluttbrukere få opplæring.

– All opplæringen blir holdt via avdelingene med lokale instruktører. Instruktørene er fordelt på de tre faggruppene lege, sykepleie og kontor, både innenfor somatikk og psykiatri, sier Heidi Amundsen som er opplæringsansvarlig Regional EPJ ved Ahus.
Hun sier at avdelingene bruker allerede etablerte møter til opplæringen. Dette kan være fagdager, morgenmøter eller andre møter.

 

E-læring for ledere


I tillegg til obligatorisk opplæring for alle DIPS-brukere, blir det arrangert noe ekstra opplæring.
– Vi har ekstra sluttbrukerkurs om ventelistebrev fordi det er store endringer der. Vi har også lederopplæring som består av e-læringskurs og informasjonsmøter hvor prosjektleder gjennomgår de viktigste endringene for ledere, sier Heidi Amundsen.
Hun har fått gode tilbakemeldinger fra instruktører og sluttbrukere, og er optimistisk foran innføringen 11. november.
– Jeg tror dette skal gå veldig fint. Instruktørene gjør en stor og viktig jobb. De tar oppgaven på alvor og skjønner hvor viktig dette er, sier Heidi Amundsen.

 

– Instruktørene gjør en stor og viktig jobb. De tar oppgaven på alvor og skjønner hvor viktig opplæringen er, sier opplæringsansvarlig på Ahus, Heidi Amundsen.

 

Bruker fagdager til opplæring


Trine Rognstad og Therese Vårheim Gundersen er sykepleiere og instruktører for kollegaer ved flere ortopediske sengeposter. Deres avdeling har valgt å bruke allerede planlagte fagdager til opplæringen.
– Vi har fagdager flere ganger i året. Dette er tre dager med likt program, og vi hadde allerede planlagt å ha fagdager i oktober. Det passet bra å ta opplæringen på fagdagene slik at vi er sikre på at alle får opplæring, sier Rognstad, som også er fagutviklingssykepleier.

 

– Greie endringer


Til sammen fem instruktører har ansvar for at alle pleiere får opplæring ved sengepostene i ortopedisk klinikk.
– Det er ikke så mange store endringer for oss som jobber i pleie. Noen ting bytter navn, men arbeidshverdagen vår blir ikke så mye påvirket. Jeg tror derfor de fleste synes dette er greit. Vi er også vant til endringer, sier Trine Rognstad.
– Jeg har også inntrykk av at de som har deltatt på kursene synes endringene for pleiepersonell på sengepost er greie. Mange er fornøyde med at det blir beslutningsstyrt tilgang fordi man da ikke kan gå inn i andres journal uten å begrunne hvorfor man gjør det. Man må også huske å sjekke at man faktisk har fått tilgang hvis man må bytte avdeling for en vakt eller to.
– Noen hadde nok forventet at vi skulle kunne overføre informasjon og dele journaler med andre helseforetak allerede nå. Dette er noe mange ser frem til siden vi har en del pasienter som behandles ved flere helseforetak, sier Therese Vårheim Gundersen.

 

Mye informasjon

Instruktørene selv har vært på kurs en dag, hvor alle endringer for alle faggrupper ble presentert. I tillegg har instruktørene fått en opplæringspakke innenfor egen faggruppe.
– Det var mye informasjon på én gang, så jeg ble litt overveldet. Men alt i alt så var det bra, og vi fikk en gjennomgang på slutten av dagen som var veldig god. Jeg har også lært mye av å holde kurs på fagdagene fordi det krevde at jeg måtte gå mer inn i de enkelte tingene, sier Vårheim Gundersen.
– Instruktøropplæringen var bra. Det kunne være litt forvirrende å få all informasjon om det som ikke berører vårt fagområde, men det betyr også at vi fikk oversikt over alle endringer, sier Rognstad.

 

All opplæringsinformasjon for ansatte på Ahus finner du her.

Publisert 31.10.2017 10:00 | Endret 31.10.2017 11:18

 Handler om

 Relaterte enheter